BROSSA ESPACIAL

Que es la brossa espacial

La brossa espacial o ferralla espacial són objectes creats per l'home que estan actualment en òrbita al voltant de la terra però que no tenen cap tipus d'utilitat pràctica.

com es forma

La brossa espacial està formada per quasi qualsevol cosa, que pot anar des d'etapes senceres d'un coet o satèl·lits fora de servei, fins a fragments d'explosions, capes de pintura, residus provinents dels acceleradors sòlids, líquid refrigerant de satèl·lits amb generadors nuclears i altres petites partícules

MESURES DE MIGITACIÓ

Per tal de minimitzar la creació de brossa espacial addicional, s'han proposat diverses mesures. Una de les més destacables consisteix en la 'passivització' de les etapes superiors dels coets un cop exhaurides. Es tracta d'alliberar el combustible residual per tal de reduir el risc d'explosions en òrbita, cosa que podria generar milers de nous petits fragments descontrolats.