מסעות הצלב-פטפוטים ורכילויות

נטלי לביא+קארין קונן

מהם מסעות הצלב??

מסעו הצלב הם סדרת מסעות צבאיים שיצרו האפיפיורים הנוצריים בסביבות המאה ה-11 עד המאה ה-13. הם התחילו כניסיונות לכבוש את ירושלים מן המוסלמים ולהביא אותה תחת שלטון נוצרי, אך הפכו למלחמות טריטוריאליות. המשתתפים במסעות אלה נקראים צלבנים.

למה לא כדאי לצאת למסעות הצלב??

ישנם קשיים העמדו בפני הצלבנים במשך מסעות הצלב.

הקשיים הללו הם:

חוסר מזון

מגפות

גנבים משבטים אחר

התקפות אויב

מלחמות

(אני לא הייתי מסכימה לצאת גם תמורת 10 מיליון דולר)

האפיפיור אורבן

לאפיפיור היו כמה סיבות לצאת למסעות הצלב , חלקן מהן גלויול וחלקן מהן סמויות

(וכאן מתחיל הקטע של הרכילות אז כדאי שתקשיבו לזה)

הסיבות הגלויות

לעצור את הפשעים והעוונות שעושים המוסלמים בארץ ישראל. (הפיכת כנסיות למסגדים, גניבות, פשעי רצח רבים, עשיית מעשים איומים בנשים ועוד..)

עוד סיבה היא שטורכיה היא ארץ מאוכלסת, ואין בה שפע רב,לכן כדאי לאנשים לעבור לישראל למקום פחות מאוכלס עם יותר שפע (יבול, תבואה ועוד… )

סיבה נוספת מהגלויות היא קבר המשיח. המוסלמים שהם עם שחוטא הרבה ולא טמא לא רצוי שיהיו ליד קברו של המשיח.

הסיבות הסמויות

תחרות בין המלכים שמראה מי יותר חזק
למלכים רצון לצבור כוח מול כוח הכנסייה

בראש האפיפיור מרחפת מחשבה שהמסעות יעזרו לו להחליש את הקיסר

האפיפיור מקווה שיצליח להשפיע על אלה שמתנגדים להיות נוצרים ובכך להרחיבאת הדת

מי יוצא למסעות?

האבירים והאיכרים-האבירים יוצאים במטרה להשיג אדמות.

האיכרים יוצאים גם כן במטרה להשיג אדמות אך הם החליטו כך מרצונם החופשי

סוחרים-סוחרים יוצאים במטרה למצוא במזרח שווקים למסחר.

מאמינים נוצריים-מאמינים נוצרים יוצאים במטרה להילחם למען הנצרות ולנסות להרחיבה

Big image