ICT Netwerken

Met MCX en ICT studenten uit de generatie Z als middelpunt

Innovatief organiseren

In deze flyer wordt het ICT netwerk voor het KBS vraagstuk van MCX gevisualiseerd. Dit wordt gedaan door middel van de mind-map techniek. Daarnaast wordt het ICT netwerk bestudeerd op de visualisatie en dynamiek en wordt deze vervolgens nader toegelicht.


MCX wil graag een betere instroom realiseren van personeel uit de generatie Z. Om te kijken waar een betere aansluiting nodig is worden beide netwerken in kaart gebracht. Dus zowel van MCX als van de ICT studenten uit de generatie Z.

Het ICT netwerk

Big image

De netwerkvisualisatie

Het belangrijkste netwerk waar MCX en ICT studenten uit de generatie Z elkaar kunnen vinden, zijn de online netwerken. MCX is op dit moment (bewust) alleen actief op LinkedIn. Uit onderzoek is gebleken dat de ICT studenten hier ook het meest actief op zijn. Hierdoor is er dus in een bepaalde mate sprake van homogeniteit.


Wanneer er dieper wordt in gegaan op persoonlijke netwerken van zowel de medewerkers van MCX als de ICT studenten uit de generatie Z is er een periferie waar te nemen. Voorbeelden hier van zijn vrienden, hobby's, sport en bijbaantjes, deze vallen in het buitengebied van het ICT netwerk.


De belangrijkste clusterverbinder in dit netwerk is uiteraard ICT. Wanneer dit netwerk wegvalt blijven er weinig overeenkomstige verbindingen over. Tot slot, de belangrijkste hub binnen dit ICT netwerk is sociale media. Dit onderdeel heeft een bovengemiddeld aantal relaties, dit komt omdat zowel MCX als ICT studenten hier beide actief op zijn.

Big image

Mogelijke dynamiek binnen het ICT Netwerk

Zoals bij de netwerkvisualisatie aangegeven is LinkedIn belangrijk binnen het ICT Netwerk. Wanneer MCX LinkedIn beter kan laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de ICT studenten uit de generatie Z, kan dit leiden tot een snellere oplossing tot het realiseren tot een betere instroom van personeel uit de generatie Z. Echter, Facebook en Twitter dragen minder bij aan de oplossing. Uit onderzoek blijkt dat ICT studenten uit de generatie Z op deze netwerken relatief weinig actief zijn.


Daarnaast is dynamiek mogelijk binnen de scholennetwerken. MCX kan de dynamiek binnen dit netwerk vergroten wanneer zij nauwere samenwerking aangaan met hogescholen en universiteiten. Hierdoor wordt de drempel van ICT studenten uit de generatie Z verkleint richting MCX.