Hollráð fyrir heilsu og líðan

Tips for health and wellbeing

Hollráð fyrir heilsu og líðan

Hver er besta leiðin til að komast í kjörþyngd og halda þyngdinni innan eðlilegra marka?
Huga að mataræði og næringu, en forðast allar öfgar. Einnig að hreyfa sig daglega og þá þannig að þú finnir þig vel í þeirri hreyfingu sem þú velur þér. Hluti af hreyfingu er að vera aktífur í daglegu lífi. Nauðsynlegt er að huga að andlegri líðan þar sem andlegt heilbrigði er óaðskiljanlegur hluti af heilsu þinni.

Breyta öllu í einu?

Það er kannski auðveldara að segja það en gera, en þegar við viljum ná árangri en það spurning um að finna sinn takt í því sem þú tekur þér fyrir hendur. Það að breyta og bæta lífsstílinn til framtíðar og líða vel með það, felst í stuttum og hnitmiðuðum skrefum.

Hverjar eru bestu leiðirnar til að grennast og halda kílóunum af til framtíðar?

Setja sér raunhæf markmið og uppfylla þau markvisst og tímasett. Skoða í kjölinn hvað þú ert að gera vel í dag og hvað þú mættir gera betur. Hrósa þér fyrir það sem þú ert að gera vel finna leiðir til að útfæra hitt til betri vegar, í smærri skrefum. Ekki gleypa við skyndilausnum oftast eru þær dæmdar til að mistakast. Ekki heldur einhverju sem heitir „kúr“ sér í lagi ef það heitir hreinsunarkúr eða detox.

Tips for health and wellbeing

Which way is the best way to get healthy weight and keep your weight in normal limits? Attention to diet and nutrition, but avoid every extemes. Also is it necessary to exercise daily it what you like and what you enjoy. Part of the exercise is to be active in everyday life. It is necessary to consider the mental state in which mental health an integral part of your health.

Change all at once?

It is perhaps easier to say than do, but when we want to succeed, but it is a question of finding the time line in what you do. Changing and improving lifestyle for the future and feel comfortable with it, in short and targeted steps.

What are the best ways to lose weight and keep the pounds of the future?

Set realistic goals and meet them effectively and schedule. View in depth what you are doing well today and what you could do better. Compliment you for what you are doing well, find ways to implement the other for the better, in small steps. Do not trust the instant solutions usually are they doomed to fail. Not even something called ,,diet’’ especially if it is called diet or detox.


I picked this article because I think it is necessary for people to know something about health. The world is turning fatter and bigger by every minute. It is sad to see how fast the world is changing. People is getting so fat that some of them can not move. People will die by being to fat.