Laura García García, 3ESOA

Porfolio per a treball de música.

Treball de versions:

California dreamin'. The Mamas and The Papas(1965).

Cançó interpretada per dues veus masculines acompanyada d'una guitarra y d'un cor de veus femenines.
The Mamas And The Papas - California Dreamin'. Audio Gold Song ful HD.mp4

Versions:

Bobby Womack (1968)

Es diferencia en que solament es interpretada per una veu masculina acompanyada d'una guitarra i d'istruments de vent. També canvia l'estil musical. I té una velocitat més ràpida.
Bobby Womack - California Dreaming

The beach boys (1986)

Es difencia en que no hi ha un cor de veus femenines. Solament es interpretada per veus masculines. Va a una velocitat un poc més ràpida. Sona un solo de saxofon al mig de la cançó.
The Beach Boys - California Dreamin'

Scala & Kolacny Brothers (2010)

En aquest cas esta interpretada per un cor de veus femines acompanyat d'un piano. La velocitat és més lenta. Canvia l'estil.
Scala & Kolacny Brothers: California Dreamin'

Sia (2015)

En aquest cas la cançó es interpretada per una veu femenina i canvia l'estil musical. A més ja no sona una guitarra d'acompanyament. I comença amb una introducció interpretada per un piano i una veu de fons.
Sia - California Dreamin' (Lyrics + Sub Español) Video Official