זיהום מקורות מים

מגישים : עומר אלבז וגפן מזור

מדוע בחרנו בנושא זה...

בחרנו בנושא זיהום מקורת מים מפני שרצינו להעמיק את הידע שלנו בנושא זה. חשוב לשים דגש על הנושא ולהעלות את המודעות להפסקת זיהום המים. אחד המשאבים החשובים ביותר הוא המים, איכות המים במדינתנו הנה בעלת חשיבות גדולה, ולכן שמירה על המים תעזור לכולנו, זיהומם הפוגע בטיב ובאיכות יכול לפגוע בבעלי החיים בצמחייה ובנו. משק המים מהווה עבורנו מקור לשתייה, לחקלאות,לתעשייה ולעוד רבים אשר בלעדיהם לא היינו מתקיימים.

הבעיה?

כאשר בני האדם מכניסים חומרים או גורמים שונים למקורות המים הם למעשה מזהמים אותם .המים המזוהמים הם בלתי ראויים לשתייה ועלולים לגרום לבעיות בגופינו: מחלות ואף תמותה אצל בני האדם והחיות , מדובר בנזק גדול ביותר אשר עלול להשפיע על החיים של כולנו.

זיהום המים מתרחש גם על ידי זיהום טבעי של כתוצאה מהפרשות של בעלי החיים, חול, פיח ועוד...

אך עיקר הנזק למים גורמים בני האדם, אשר מזרימים שפכים למקורות המים השפכים הללו מכילים חיידקים ווירוסים, מתכות כבדות וכימיקלים כל אלה מרעילים ואף הורגים את היצורים החיים והצמחייה שבהם ויום אחד מגיעים גם אלינו!

Big image

מושגים בסיסיים רלוונטיים-

זיהום: הכנסה של חומרים או גורמים לתוך מקור או מערכת מורכבת הגורמת לחוסר יציבות אי סדר או הפרעה לעמידות המקור.

מים: מים הם תרכובת כימית המהווה בסיס לכל צורות החיים המוכרות, כולל האדם. מולקולת מים מורכבת משני אטומים מימן וחמצן- H2O . המים משמשים את האדם למגוון רחב של פעולות כמו: שתייה, בישול, שחייה, רחצה, צלילה ועוד רבים.

פסולת: פסולת היא תוצר בלתי נמנע של החברה האנושית המודרנית. הגידול באוכלוסייה והעלייה ברמת החיים גורמים להצטברות פסולת של מוצרי הצריכה. טיפול לא נכון בפסולת עלול לגרום למפגעים רבים למשל: זיהום קרקעות ומי תהום.

מפגע סביבתי: דבר אשר גורם להשפעה שלילית על הסביבה ופוגע בה.

זיהום תעשייתי: זיהום סביבתי הנובע מפעילות של תעשייה אשר מזרימה שפכים ופסולת למקורות המים.

פתרונות אפשריים לבעיית זיהום מקורות המים ואבטחת איכות מי השתייה-

כדי למנוע את זיהום המים ישנן פעולות רבות אשר אנו יכולים לנקוט על מנת להפחית את רמת הזיהום :

1. התפלה- תהליך הפרדה בין מים לחומרים המומסים בהם ככה חוסכים במים ומשפרים משמעותית את איכותם.

2. טיהור שפכים- מרחיק את חומרי הפסולת מהמים וניתן להשתמש שימוש חוזר במים.

3. חקיקה- ישנם חוקים ותקנות שונים למניעת זיהום המים בישראל.

4. מחזור והפחתה במקור- מצמצמים את כמות הפסולת המוצקה ובכך מקטינים את זיהום המים על ידי פסולת זו.

5. הימנעות מזיהום מים בבית- שימוש במוצרים ידידותיים לסביבה למשל: סוללות משומשות למכלי האיסוף.

6. חינוך סביבתי- מביא את הדור הצעיר לפעול למען הסביבה ובין השאר לחסוך במים ולהימנע מזיהום מים.

7. הפחתה בחומרים מזהמים- יש להפחית בחומרים אשר עלולים לזהם את הנחל לדוגמה חומרי דשן והדברה.

8. מניעה - שיטת נוספת היא מניעת מקורות הזיהום של המים שהיא שלב הכרחי לטיפול בהם. קל יותר וחכם יותר לטפל בבעיה בדרך של מניעה: תכנון מערכות ביוב יעילות, פיתוח אמצעים לפיקוח ולבקרה והקמת מכונים לטיהור מים בשלבים מוקדמים, לפני שיגיעו אל מקורות המים. ההתמודדות עם בעיית הזיהום, הנגרמת כתוצאה מדישון והדברה ועוד... כרוכה בהשקעה גבוהה בזמן ובמשאבים לצורך מחקר ופיתוח של שיטות וחומרים חדשים לכן אם נגלה זאת ונמנע זאת לפני נחסוך משאבים ואנרגיה.

נחל הירקון

בסרטון שלפניכם תוכלו לראות את שיקומו של נחל הירקון, המזהמים העיקריים, הנזק שנגרם לבני האדם

לצמחים ולבעלי החיים, פתרונות ולמצבו כיום.

שיקום הירקון (HD)

נחל קישון

הגורמים לזיהום הנחל:

כבר בשנות השלושים של המאה הקודמת הוזרמו אל נחל הקישון וממנו לים, דרך נמל קישון ונמל חיפה, שפכים תעשייתיים וביוב סניטרי. כך הפך הנחל לתעלת ביוב להובלת מזהמים, והים התיכון היה לבור שפכים מרכזי.

השפכים הגולמיים שהוזרמו אופיינו בכמויות גדולות, עד אלפי טונות ליום של מזהמים כימים וביולוגים ומאות טונות ליום של מלחים. כתוצאה מכך נעלמו ממורד הנחל כמעט כל בעלי חיים, למעט מעטים בעלי עמידות גבוה לזיהום. מורד הנחל, השפך והנמל הפכו למפגע בריאותי, סביבתי, וחזותי.

ועדת שמגר מצאה (נובמבר 2002) כי נחל הקישון מזוהם על ידי מספר מפעלים פטרוכימיים באזור חיפה, וייתכן כי הוא הנחל המזוהם והחומצי ביותר בישראל.
הזיהום בנחל הקישון, על פי מסקנות הועדה, נגרם בעיקר מביוב תעשייתי. לפי ממצאי הוועדה, המזהמים העיקריים הם: "מתקן טיהור שפכים - חיפה" וחמשת המפעלים – "חיפה כימיקלים", "גדות" (פטרוכימיה וביוכימיה), "בתי הזיקוק", "כרמל אולפינים" ו"דשנים". כמו כן לאורך הנחל ממוקמים מפעלים נוספים, אשר שפכיהם מתנקזים לנחל ומהווים מזהמים משניים, כגון: "חברת חשמל", "מפעל שמן", "פז", "סונול", "דור אנרגיה", "סולתם", "תלמה", ו"אגד". במעלה הנחל ישנם מפעלים נוספים ששפכיהם זורמים לנחל ציפורי ומשם לנחל הקישון – כך למשל המפעלים "כרומגן" בשער העמקים, ו"ויטקו" באלוני אבא. נמצא כי הקרקעית בנחל הקישון היא המזוהמת ביותר מבין נחלי החוף, במתכות, כולל במתכת הרעילה כספית.
רשות נחל הקישון מצאה כי קיימים מוקדי זיהום שאינם תעשייתיים אלא חקלאיים וסניטרים. עיקר הזיהום הינו מקולחים, מבריכות שיקוע ומחמצון. בנוסף, מגיעים לנחל מים שפכים שמקורם בברכות דגים, רפתות ומשקי חי אחרים.

האסון שגרם הזיהום לבני האדם:

במשך עשרות שנים צללו לוחמי העילית של הקומנדו הימי במי קישון.

בשנות ה 2000 החלו חיילים לטעון כי הריכוז הגבוה של מקרי הסרטן בקרב צוללים אינו מקרי.

לפי חקר שנערך מתוך 120 צוללים לשעבר של צה"ל אשר התאמנו בזמנו במי הקישון לפחות 93 מהם חלו במחלת הסרטן ובערך שליש מהם נפטרו בעקבותה.

המים המכילים ריכוזים קטלניים של חומרים מסרטנים היוו לחיילים סכנה אשר גרמה לזאת.

הקשר של זיהום המים לחיות ולבתי גידולם:

לפי מחקר שנערך, הזיהום הבנייה ופעילות המטיילים הביאו לסיכון ממשי לבתי הגידול הלחים בישראל, ועמם גם לבעלי החיים הייחודיים להם. המסקנה המרכזית היא שחלק די משמעותי מאתרי טבע אלו הנמצאים בצפון נמצאים במצב סביר בעיקר בזכות אספקת מים קבועה ובאיכות טובה. לעומת זאת המצב בשאר האזורים חמור יותר.

Big image

הבעת דעה אישית לגבי הנושא

לפי דעתינו זיהום המים הוא נושא גלובלי ובעייתי מאוד, ללא טיפול מתאים בזמן בעיית הזיהום תשבש את החיים על פני הגלובוס כולו. אנו חייבים להמשיך לטפל ולהילחם בבעיה זו באופן אינטנסיבי ובראש סדר העדיפויות. אם כל אדם יעשה קצת למען הסביבה זה יכול לעזור ולתרום רבות. בעיית זיהום המים היא בעיה אשר קיים קושי לגבי אכיפת החוק בה. שמרו על המים כי בלי מים אין חיים!!!

חידה

מה לדעתם יהיה מצב זיהום מקורות המים בעוד 20 שנה?

האם בעקבות פיתוח ותעשייה יוזרם לנחלים רבים פסולת וכמות מקורות המים המזוהמים תגדל או שבעקבות הפיתוחים והקידומת ימצאו פתרונות ולא יהיו מקורות מים מזוהמים? נמקו את בחירתכם.