NLP לילדים!

גלית זמל

לחיצה לאתר המרכזי

מה זה NLP

הדרך באמצעותה אנחנו מתקשרים ומעניקים משמעות באמצעות שפה ותקשורת.


תהליכי החשיבה שלנו, הדרך בה אנחנו משתמשים בחמשת החושים שלנו: שמיעה מישוש ריח ראיה וטעם. כיצד מאוחסנים הזחרונות שלנו וכיצד המוח מייצר הבחנה בין טוב לרע.


ההתנהגות שלנו, הדרך בה אנו מארגנים את הרעיונות והמחשבות שלנו והופכים לפעולות המניבות תוצאות רצויות ותוצאות בילתי רצויות