ΤΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙ

ΠΑΛΙΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ

ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !!!!

Οι μαθητές της ερευνητικής εργασίας με θέμα την ανακύκλωση του ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ....


  • συλλέγουν
  • επισκευάζουν
  • επαναχρησιμοποιούν
  • ανακυκλώνουν παλιό εξοπλισμό πληροφορικής

ΤΟΠΟΣ ΣΥΚΓΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου