Mary Knysh

12-14 de Juliol a l' EM de Música Josep Aymerich LA GARRIGA

El Curs

Si voleu desenvolupar i aprofundir la vostra relació amb la música tocant junts, aquest curs us donarà l'espai i el temps necessari per submergir-vos en el món dels ritmes, les melodies i les harmonies. La filosofia de Music for People promou l'accés intuïtiu al vostre propi sentit de l'obra musical i presenta idees sobre com es podria compartir aquest amor per la improvisació musical amb els altres a l'activitat musical quotidiana. Especialment indicat per a mestres de música, musicoterapeutes i qualsevol altre professional que vulgui enriquir els seus recursos com a facilitador de potencial personal mitjançant la música.

Acerca del Curso

Si deseas desarrollar y profundizar su relación con la música tocando con otras personas, este curso te dará el espacio y el tiempo necesario para sumergirte en el mundo de los ritmos, las melodías y las harmonías. La filosofía de Music for People promueve el acceso intuitivo a la obra musical y presenta ideas sobre cómo se podría compartir este amor por la improvisación musical con los demás en la actividad musical cotidiana. Especialmente indicado para maestros de música, musicoterapeutas y cualquier otro profesional que quiera enriquecer sus recursos como facilitador de potencial personal mediante la música.
Big picture

Un curs especialment adreçat a qui vulgui...


  • Renovar la seva inspiració musical i creativa.
  • Incrementar la seva capacitat i confiança a l'hora d'improvisar.
  • Treballar tècniques que fan de la pràctica musical un recurs de satisfacció personal per seguir creixent musicalment.
  • Passar estones tocant amb altres musics creatius disposat a recolzar-se mutuament.

Un curso pensado para quien desea...


  • Renovar su inspiración musical y creativa.
  • Incrementar su capacidad y confianza a la hora de improvisar.
  • Trabajar técnicas que hacen de la práctica musical un recurso de satisfacción personal para seguir creciendo musicalmente.
  • Pasar ratos tocando con otros músicos creativos dispuestos a prestar apoyo mútuo.

Horari i Lloc

Divendres. 16:00 -20:00

Dissabte 10:00 -14:00 -15:30-19:30

Diumenge 10:00- 13:30


Escola Municipal de Música Josep Aymerich

Link a la pàgina de Music for People

Si voleu tenir més detalls de la filosofia de Mary Knysh i el seu moviment Music for people.

Curs d'improvisació

Friday, July 12th, 4pm to Sunday, July 14th, 2pm

1 Plaça Josep Mauri Serra

La Garriga, CT

Informació i inscripcions

Per ampliar informació i reservar la vostra plaça contacteu amb

vmc2014barcelona@gmail.com

Videos de formacions anteriors

https://www.youtube.com/watch?v=wk_sUjkK9ts&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LIjdmquoPAM
https://www.youtube.com/watch?v=6ue024ialEk&feature=youtu.be