Nederland en Europa

Geschiedenis §3.2

Info over de paragraaf

Deze paragraaf gaat over Nederland en Europa in de vroeg moderne tijd, hoe Nederland bestuurt werd en hoe Europa in elkaar stak.

Samenvatting

De Republiek was in de Gouden Eeuw het rijkste land van Europa. Handel, nijverheid en landbouw bloeiden. Door het handelskapitalisme werden sommige handelaren steenrijk. Nederland was ook een grote militaire mogendheid. In 1648 werd vrede met Spanje gesloten. Daarna voerde Nederland drie handelsoorlogen op zee met Engeland. In het Rampjaar 1672 vocht Engeland samen met Frankrijk. Münster en Keulen. Die bezetten een deel van Nederland, maar werden door Willem III verdreven. Vanaf 1688 voerde Nederland met Engeland oorlog tegen Frankrijk.

Hugo de Groot

Hugo de Groot is een van de grootste rechtsgeleerden uit de geschiedenis. Hij heeft veel boeken geschreven over onder andere het oorlogsrecht. Daarnaast was hij adviseur van Van Oldebarnevelt.

De Amsterdamse Grachtengordel in de 17e eeuw.