סטיגמות

הגדרה:

שיעור מעגלי שיח

שאלות לדיון:

1.

2.

3.

סיטואציה שהוצגה בכיתה: