SPUžVA

Centar stručne podrške u odgoju i obrazovanju

Centar "SPUžVA" pruža pomoć djeci s teškoćama učenja!

Uskoro se otvara Centar u Velikoj Gorici u kojem će stručnjaci pružati procjenu, tretman, podršku i savjetovanje za probleme djece, mladih i roditelja poput:
  • teškoća učenja i koncentracije
  • poremećaja pažnje i hiperaktivnosti
  • disleksije, disgrafije i diskalkulije
  • teškoća govora i razumijevanja
  • problema u ponašanju
  • odgojnih teškoća

i drugih izazova učenja i odrastanja djece i mladih.

Organizirat ćemo stručna predavanja, radionice i konzultacije za odgajatelje, nastavnike i stručne suradnike u odgojnim i odgojno obrazovnim ustanovama.

Stručni tim čine: SOCIJALNI PEDAGOZI, LOGOPEDI, EDUKACIJSKI REHABILITATORI, PSIHOLOZI, SOCIJALNI RADNICI, PSIHOTERAPEUTI

Kontaktirajte nas!

Centar stručne podrške u odgoju i obrazovanju
- SPUžVA
Matije Slatinskog
10410 Velika Gorica
091/5870882

spuzva.centar@gmail.com
I POSJETITE NAŠU INTERNET STRANICU NA ADRESI:
sites.google.com/site/centarspuzva