סוגי דם

שם המגישה: גל שמש

קבוצות סוגי הדם

סוג דם הוא תכונה של דם הנקבעת בהתאם לסמנים הסוכריים (קבוצה גדולה שלאנטיגנים) הנמצאים על פני כדוריות הדם האדומות.

בבני האדם יש 4 קבוצות של סוגי דם, וכל אחד ואחת מאתנו משתייכים לאחת מהן. את ארבע הקבוצות אנו מסמנים באותיות באנגלית: A,B,AB,O.

רזוס - שלילי וחיובי

למעשה, יש 8 סוגי דם מכיוון שיש גורם דם הנקרא רזוס, אבל הוא נמצא רק אצל חלק אצל בני האדם, למי שיש את גורם הרזוס מסמנים את סוג הדם שלו בפלוס, ומי שאין לו מסמנים את הדם שלו כמינוס. אם כך, סוגי הדם הם: A+, -A, +B, -B, +AB, -AB, +O, -O.

משמעות סוגי הדם

משמעות סוגי הדם היא שלבני האדם שסוג הדם שלהם היא A, אסור לתת עירויי דם מסוג B, עירוי כזה יגרום ליצירת דברי תאים שיסתמו את צינורות הדם, מקרה כזה עלול לגרום ליצירת למותם של מקבלי עירוי הדם הלא מתאים, ומכאן חשיבותה הרבה של ההבחנה בין סוגי דם שונים.

סוג הדם O

סוג הדם O הוא יוצא מן הכלל, סוג דם זה יכול לתת עירוי דם לכל סוגי הדם האחרים, אך סוג דם O יכול לקבל עירוי דם רק מסוג O.

סוג הדם AB

סוג הדם AB יכול לקבל עירוי דם מכל סוגי הדם לכן הוא נקרא "מקבל אוניברסלי"

עירויי דם של סוג דם שלילי ושל סוג דם חיובי

בעלי סוג דם שלילי יכולים לתרום דם לבעלי דם שלילי וגם חיובי, ובעלי סוג דם חיובי יכולים לתרום רק לחיובי.

את האפשרויות לתרום סוג דם אחד לסוג דם אחר ניתן לסכם באמצעות איור:

Big image

התאמה בין תורם למקבל של תאי דם אדומים

Big image

התפלגות סוגי הדם באוכלוסיה:

Big image

מקורות:

הספר: מדעי החיים

ויקיפדיה