יומן מסע תשע"ה

לסיכום שנה ג' בתכנית בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית

Big image
Big image

About us


ביה"ס: קפלן

שנת כניסה לתכנית: תשע"ב


מספר התלמידים: 402

מספר המורים: 30


שם המנהלת: טלי טולדנו

שם המפקח/ת: רונית זכאי


שם הישוב: פתח תקוה

שם המאמנת: הילדה נבוןשם הרכז/ת: אילנה דוד

שם המתעד/ת: אילנה דוד


האתר הבית ספרי

www.tik-tak.co.il/kaplanptהעיקרון הפדגוגי

למידה מבוססת יזמות מאפשרת הוראה למידה והערכה פורצי גבולות מקדמת הישגים ומובילה למצויינות.


המומחיות

הוראה, למידה והערכה מבוססי יזמות.

מסגרות מגוונות לטיפוח היתרון היחסי של המורים והתלמידים עפ"י בחירה

  • שיתופיות בקהילה ושילוב מומחים בתכנית הלימודים.
Big image

בתחילת שנת תשע"ה, השנה האחרונה להיותנו בתכנית "מובילי פדגוגיה", המשכנו להעמיק בחזון ובעקרון הפדגוגי שפיתחנו בשנים האחרונות. הרחבנו ושינינו אותם מעט באופן טבעי ומתבקש מהעשייה שלנו.

השינוי המשמעותי היה שהעיקרון הפדגוגי שלנו התפתח מ: "החינוך ליזמות מאפשר הוראה למידה פורצי גבולות מקדם הישגים ומוביל למצוינות" ל "למידה מבוססת יזמות מאפשרת הוראה, למידה והערכה פורצי גבולות, מקדמת הישגים ומובילה למצוינות".

שינוי זה מתבטא בכך, שהחינוך ליזמות, אותו תיארנו בהרחבה בשנים הקודמות, הורחב למצב בו חלק גדול מתהליכי ההוראה,למידה וההוראה מבוססות יזמות, כפי שנסביר ונדגים בהמשך.

למידה כזאת הובילה אותנו להרחיב באופן ניכר את הלמידה החוץ בית ספרית, תוך ניצול המשאבים הנמצאים בסביבות בית הספר. הרעיון שהוביל אותנו: " לומדים מהחיים וחיים תוך כדי למידה".

גולת הכותרת של למידה חוץ בית ספרית תהליכית בשנה זו היא פיתוח יחידות הוראה לכול השכבות, המתקיימות בקניון הגדול, הסמוך לבית ספרנו. יחידות הלימוד הינן במתמטיקה, מולדת, מדעים אנגלית ועוד. לימוד יחידות אלו התבצע באופן שחלק מתהליך הלמידה היה בכתה וחלק בקניון.

העיקרון הפדגוגי שלנו של למידה מבוססת יזמות המאפשרת הוראה למידה והערכה פורצי גבולות מקדמת הישגים ומובילה למצוינות, באה השנה לידי ביטוי במספר מישורים: סביבות למידה, שיתוף בידע ותהליכי הוראה/למידה/הערכה מבוססי יזמות.

בהמשך, נביא דוגמאות, המלוות בהסבר, של תהליכים שהתקיימו השנה בבית ספרנו והמבטאים את העיקרון הפדגוגי שלנו.

סביבות למידה:

א. סביבות למידה חוץ בית ספריות: הקניון, גן חי, חוה חקלאית, מוזיאון, בית ספר תיכון, מכון דוידסון למצוינות במתמטיקה ועוד

ב. מגוון קורסים שנבחרו ונבנו על ידי מורים מהצוות, על פי יתרונם היחסי ונטיות ליבם. הקורסים ניתנים במסגרת שני-אישי, שישי-אישי, ויום מהאגדות.

ג. סביבות למידה המשלבות טכנולוגיה.

ד. סביבת למידה – פורטל.

ה. סביבת למידה וירטואלית.

שיתוף בידע:

א. השתלמות בית ספרית S.I.T ו P.B.L.

ב. האקתון

ג. ערב חדשנות

ד. אשכול מובילי פדגוגיה.

ה. "חותמיסטים" – סטודנטים להוראה

למידה מבוססת יזמות:

א. תהליכי חקר מבוססי פרויקט:

ב. "יום ישראלי"

ג. "בריא בצלחת"

ד. "משחקי קופסא מתמטיים"

ה. "מבצע צב"

ו. "שמח זה בריא"

Big image
Big image
Big image
Big image
2למידה בקניון

בסיס החזון הבית ספרי

העיקרון הפדגוגי המוביל את העשייה החינוכית- למידה מבוססת יזמות

מאפשרת תהליכי הוראה ולמידה פורצי גבולות,

משפרת הישגים ומובילה למצוינות


"כל גישה או דגם של תכנית לימודים צומח מחזון , חזון המשפיע על המעשה החינוכי ועל עיצובו התיאורטי. לדעתנו תכנית לימודים אינו אלא שיקוף, היבט ופעילות הצומחים מהשקפות בשאלה מי אנחנו, מניין אנו באים ולאן אנו הולכים"

(מאק-דונלד ופרפל, 1986)


הצוות החינוכי בביה"ס "קפלן" בפ"ת, ממוקד בפיתוח תהליכי הוראה-למידה- הערכה, המאפשרים את קידום הישגי התלמידים. מתוך מחויבות זו בחרנו בדרך החינוך ליזמות, כציר מוביל לעשייה החינוכית בבית הספר.

החינוך ליזמות מזמן תהליכי הוראה - למידה פורצי גבולות לשיפור הישגים ומוביל למצוינות. דרך זו מהווה אתגר וגורם מזמן לחשיבה מתמדת לצורך זיהוי שבילים חדשים, עיצוב שבילים בהם נבחר ללכת יחד עם תלמידינו, כדי לאפשר למידה משמעותית והתפתחות אישית וחברתית.

למידה משמעותית מתרחשת במגוון מרחבים בכיתה, בביה"ס ומחוצה לו. המרחבים מחוץ לכיתה יכולים להמחיש, להשלים, להרחיב ידע וליצור חיבור לעולמו של הילד. צוות המורים בביה"ס "קפלן" גיבש תכנית לימודים, לפיה "התלמידים לומדים מן החיים וחיים תוך כדי למידה", במרחבים שונים, המזמנים התנסות מגוונת ומאתגרת. הקניון הגדול – הוא אחד ממרחבי הלמידה בו לומדים הילדים החל משנה"ל תשע"ה. הקניון הגדול השוכן בקרבת בית הספר נבחר כמאפשר קיום תהליכי למידה משמעותיים, לפיתוח תפקודי לומד, לשיפור הישגים לימודיים ולהתפתחות אישית וחברתית.

תקציר קובץ יחידות ההוראה המובא להלן הינו פרי פיתוח של צוות בית הספר בשנה"ל תשע"ה ומבטא תהליכי צמיחה מקצועיים של הצוות החינוכי: בהנחיה של מפקחת בית הספר- הגב' רונית זכאי , ליווי ביה"ס במסגרת התכנית "בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית" בהובלת גב' הילדה נבון ובשיתוף פעולה עם מנהלת אגף ביה"ס היסודיים בעיריית פ"ת- הגב' סיגלית הלל יאראק.

המורים והילדים שותפים לתהליך ההוראה-למידה מחוץ לגבולות ביה"ס במרחב למידה של הקניון הגדול, המאפשר למידה בסביבה אותנטית, בדרך חקר וגילוי.

יחידות ההוראה שפותחו, שמות דגש על התשתית הרעיונית שבבסיס חזון ביה"ס ועל חובתנו, צוות החינוך וההוראה, לשכלל תהליכי למידה- הוראה –הערכה, להתאימם למציאות המשתנה ולאתגרי המאה ה-21, לחתור לחדשנות ולקיים דיאלוג משתף עם בתי ספר נוספים, בידע ובתהליכים שפותח, במטרה לקדם תרבות של אחריות חברתית-חינוכית.


חלק ראשון – תשתית רעיונית וערכית


בי"ס "קפלן" הינו בי"ס יסודי ממלכתי, השוכן במערב העיר פתח תקווה. בין תלמידיו נמנים ילדים מהשכונות רמת וורבר ונווה גן.

בי"ס חרט על דיגלו את החינוך ליזמות כמוטיב מרכזי מוביל של כלל העשייה הבית ספרית, על פני הרצף החינוכי כולו.


החזון החינוכי


הנחת היסוד - בי"ס מהווה קמפוס ללמידה ולהתפתחות אישית וחברתית, מחנך ליזמות, מעניק לתלמידיו יחס אישי ומפתח ומקדם דיאלוג ושותפות בין כלל החברים בקהילה.

התפיסה החינוכית בבסיס העשייה הבית ספרית היא תפיסה הומניסטית חברתית, המשלבת תהליכי פיתוח אישיותם של הלומדים והגשמת ייחודם, תוך כיבוד זכותו של האחר. תפיסה זו באה לידי ביטוי בתהליכי הוראה , למידה והערכה, המפתחים תלמיד יזם, אוטונומי ובעל הכוונה עצמית.

צוות המורים הוא צוות מקצועי, לומד, מתפתח ויוזם, המהווה דוגמה אישית לכלל הבאים בשעריו. תפיסת ביה"ס מקדמת קהילת מורים השוקדת על פיתוח תהליכי למידה, הנותנים מענה לשונות הלומדים ולתהליכים המתרחשים מסביב לנו.

בי"ס מקדם טיפוח תלמיד בעל אוריינות תקשוב להבניית מידע, תוך שימוש בסוגי חשיבה שונים ומיומנויות למידה, מחנך את תלמידיו לאחריות, מעורבות ולמנהיגות חברתית לרווחתו ולרווחת החברה והסביבה ומטפח תלמיד פרואקטיבי, המוביל לשינוי, הפועל לרווחתו ולרווחת הסביבה. העיקרון הפדגוגי המוביל את העשייה הבית ספרית - חינוך ליזמות כמזמן תהליכי הוראה/ למידה פורצי גבולות, לשיפור הישגים והובלה למצוינות.

בשנת תשע"ג נבחר ביה"ס "קפלן" כאחד מבתי הספר מובילי פדגוגיה איכותית.

ככזה – בי"ס קפלן, על קהילת מוריו, מחויבים לשיפור תהליכי ההוראה – למידה – הערכה, לשיתוף קהילות נוספות בידע שנצבר, כמנוף לקידום הישגי התלמידים ולגיבוש תשתיות פדגוגיות לפיתוח בי"ס כארגון לומד.

"לומדים מהחיים וחיים תוך כדי למידה"


פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית


עיקרון פדגוגי מוביל:

למידה מבוססת יזמות מאפשרת תהליכי הוראה ולמידה פורצי גבולות, משפרת הישגים ומובילה למצוינות.


הצוות החינוכי בביה"ס "קפלן" בפ"ת, רואה בפיתוח תהליכי הוראה-למידה-הערכה איכותיים וחדשניים אתגר וחובה בעולם דינמי ומשתנה בו אנו חיים. במסגרת זו אנו שוקדים על פיתוח תהליכי הוראה- למידה-הערכה המשתפים את הלומד והמלמד, מגבירים עניין והנעה, מעוררים את הרצון ללמידה ומוביליים לאורך זמן להישגים גבוהים לפרט ולחברה.

ציר מארגן מרכזי שנבחר לצורך מטרה זו הוא פתוח תהליכי הוראה-למידה-הערכה משמעותיים בסביבה אותנטית תוך כדי טיפוח תפקודי לומד לצורך קידומם.

בחרנו לפעול בדרך בה אנו מחנכים את תלמידנו – להתבונן סביב כל העת, להיות קשובים לסביבה ולחברה, לזהות הזדמנויות ללמידה מחוץ לכותלי הכיתה וביה"ס, למפות את המרחבים העומדים לרשות ביה"ס והלומדים ולתכנן את השימוש בהם באופן מושכל.

בחירת מרחבי הלמידה דרש מהצוות החינוכי לוודא שהמרחבים אכן מזמנים התנסויות מגוונות ומאתגרות, ממחישים את הנלמד, מפתחים תפקודי לומד ונותנים להם ביטוי, מאפשרים בחירה בין משימות ופעילויות של חקר וגילוי, מעוררים עניין, נותנים מענה לסקרנות וליצירתיות, מאפשרים חשיבה ביקורתית ופרשנות אישית של הלומדים, מזמנים משחק ומערבים את הלומדים באינטראקציות חברתיות התורמות לתקשורת הבין אישית ולהבניית חברת לומדים אכפתית ומעורבת.


שילוב הלמידה מחוץ לכיתה בתחומי דעת מגוונים ובשלבים שונים של נושא, הוא יעד נבחר של הצוות החינוכי בביה"ס "קפלן" כדי לקדם פדגוגיה איכותית ולהביא את הלמידה למשמעותית.

"סביבת הלימוד החוץ-כיתתית היא הסביבה הממשית, האמִתית, האותנטית שבה תהליך הלמידה הטבעי יכול להתרחש . לאור זאת, חשוב לציין ששילוב סביבת הלימוד החוץ-כיתתית בבית הספר אינו קשור לגיוון דרכי הוראה או העשרה...זהו תנאי מהותי בתהליך של למידה טובה" (אוריון, נ').


מרחב הקניון כסביבה לימודית

הסביבה הלימודית מהווה תשתית חשובה להתרחשות תהליכי הוראה ולמידה. בית ספר, כמו כל ארגון, נהנה מקשרי גומלין עם סביבתו, מושפע מהסביבה ומשפיע עליה (בר-חיים, 2002). לסביבה עשויה להיות השפעה הן על התכנים שבהם עוסק בית הספר והן על התהליכים המתרחשים בו.

הקניון הגדול, השוכן בקרבת ביה"ס "קפלן", נבחר כמרחב לימודי בו ילמדו כל תלמידי ביה"ס בשכבות א'-ו' במהלך השנה בתחומי דעת שונים ובשלבים שונים של תהליך הלמידה.

הנחות היסוד שהובילו לבחירת מרחב הקניון כסביבה לימודית המקדמת למידה משמעותית:

· עולם הקניון מתחבר לעולמו של הילד בהיותו מקום בו הילד מבלה ועורך קניות. זו סביבה ידידותית, נגישה וגמישה.

· הקניון הגדול הוא סביבה עשירה במקורות מידע המאפשרת למורים להתנסות בדרכי הוראה מגוונות ומותאמות ללומדים השונים.

· הקניון מזמן לתלמידים התנסות פעילה, מגוונת, מאתגרת ומאפשרת בחירה.

· הקניון מהווה קרקע פורייה לפעילויות חקר וגילוי.

· מרחב הקניון מאפשר פיתוח תפקודי לומד ומתן ביטוי להם.

· הקניון הוא סביבה עשירה בגירויים וככזו היא מעוררת עניין, סקרנות ויצירתיות אצל התלמידים ומאפשרת חשיבה ביקורתית ופרשנות אישית של הלומדים.

· הקניון מאפשר אינטראקציה חברתית התורמת לתקשורת בין אישית.

· סביבת הקניון תורמת להבניית חברת לומדים אכפתית, מעורבת ויוזמת.

· הלמידה בקניון מאפשרת ללומד להרגיש משמעותי ולחוות תחושת מסוגלות כתורם ומשפיע.

· הלמידה במרחב הקניון יכולה להמחיש, להשלים ולהרחיב ידע.

· למידה בקניון תעורר חוויות רגשיות, חברתיות וקוגניטיביות אצל הלומדים – חוויות חשובות ביותר ללמידה משמעותית.

· התלמיד לומד בסביבה בה הוא צריך לשלוף את הידע שלמד. על פי מחקרי המוח שליפת מידע יעילה ביותר כאשר המידע מופיע באותו קונטקסט שבו הוא נרכש-קודד ובנוכחות אותם רמזים שהיו בזמן הלמידה. בנוסף, הפעילות בסביבה זו מבטיחה הבנה וזיכרון לטווח ארוך.

הקניון נתפס כמרחב המשמש למטרות מסחר ובילוי. עבור תלמידי ביה"ס "קפלן" הוא משמש בנוסף גם כמרחב למידה חדשני ופורץ דרך.


פיתוח יחידות הוראה- למידה- הערכה בסביבת הקניון

"לעומת הכנה לעתיד רחוק מעמידים את מיצוי המרב מההזדמנויות של החיים בהווה.

לעומת חומרים ומטרות סטטיים מעמידים היכרות עם עולם משתנה"

(ג'ון דיואי "התנסות וחינוך")


רציונל

תכנית הלימודים המוצעת ללמידה במרחב הקניון הגדול אותה פתח הצוות החינוכי בביה"ס קפלן מבטאת את התפיסה החינוכית לפיה התלמידים לומדים מהחיים וחיים תוך כדי למידה מתמדת. יחידות ההוראה – למידה- הערכה הנן בהלימה למציאות המשתנה, למטרות החינוך ולדמות הלומד הרצויה במאה ה-21 . אנו , כאנשי חינוך, רואים זאת כחובתנו להביא ללמידה משמעותית תוך כדי פיתוח תפקודי לומד ומתן ביטוי להם.

התכנית מאפשרת התפתחות וגמישות בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה, בארגון זמן, בארגון הלומדים ובארגון הצוות במטרה לקדם למידה משמעותית. תהליכי ההוראה-למידה-הערכה משתפים את הלומד והמלמד, מגבירים עניין והנעה, מעוררים את הרצון ללמידה ומביאים לאורך זמן להישגים גבוהים לפרט ולחברה. התכנית היא ספירלית לכיתות א'-ו' ומקדמת התפתחות אישית וחברתית. יחידות ההוראה- למידה-הערכה משלבות בין הציר הלימודי, הציר התוך-אישי והבין-אישי ובין הציר הערכי ומעודדים את התלמידים להיות מעורבים ויזמיים בחברה בה הם חיים.


מטרת על

למידה משמעותית בסביבה אותנטית שתקדם הישגים לימודיים והתפתחות אישית וחברתית.


מטרות אופרטיביות

א. להבנות תפיסה פדגוגית משותפת של הלמידה המשמעותית ופיתוח התפיסה שכל מורה הוא מפתח למידה.

ב. להבנות תכנית מערכתית של למידה בקניון הגדול כמרחב למידה המאפשר התנסויות מגוונות ומאתגרות המובילות ללמידה משמעותית

ג. לקדם הישגים לימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה-21 (אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, יכולת עבודה בצוות, תחושת מסוגלות ויכולת ניהול עצמי של התלמיד ) ומתן ביטוי להם.

ד. לטפח תרבות של חקירה ולמידה מן החיים וחיים תוך כדי למידה.

ה. ליצור רצף חינוכי ויחסי גומלין בין בית הספר-הסביבה והקהילה לקדם את ההתנסות הפעילה במסגרת בית הספר והקהילה.

ו. לעודד שיח ערכי והתנהגויות המשקפות אכפתיות, מעורבות ויזמות למען החברה והסביבה.


ח"י עקרונות בפיתוח יחידות הוראה-למידה בקניון הגדול בפ"ת

1. הקניון הגדול- כסביבת למידה בה התלמידים לומדים מהחיים. סביבה אותנטית מעולמו של הילד .


2. למידה בקניון מאפשרת המחשת הנלמד באמצעות הגירויים הרבים המצויים בו ובכך יתרום להבנה מעמיקה.


3. התלמיד ילמד בדרך של למידה פעילה . הוא יבנה את הידע שלו תוך כדי התנסות ובהקשר חברתי.


4. יחידת ההוראה- למידה תאפשר גמישות ובחירה שהם הכרחיים בעולם דינמי ומשתנה.


5. תהליך ההוראה למידה- הוראה יעודד התפתחות אישית וחברתית תוך כדי טיפוח תחושת מסוגלות וערך עצמי.

6. התאמת ההוראה וההתנסויות הלימודיות לשונות התלמידים מבחינת מטרותיהם, צורכיהם, תחומי התעניינותם, העדפותיהם וניסיונם הקודם.


7. שימוש מירבי ומיטבי בטכנולוגיה הדיגיטלית (מחשבים, סמארטפונים, אייפדים – הפקת מידע מהאינטרנט, צילום ושימוש באפליקציות המשתפות ידע) כדי לאפשר לתלמידים להתנסות בתהליכים מגוונים לבניית ידע באמצעות כלים דיגיטליים מתאימים.


8. טיפוח תפקודי לומד ומתן ביטוי להם. תפקודי לומד הכוללים הבנה מעמיקה בתכנים, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית וכושר המצאה, חשיבה רפלקטיבית, עבודת צוות, חשיבה ביקורתית , מיומנויות לפתרון בעיות ולמידה עצמאית. ניהול שיח מכבד ומקדם, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה, מכוונות עצמית, למידה חושית ותנועתית.


9. המשימות שיינתנו לתלמידים תקדמנה למידה משמעותית. המשימות צריכות להיות בעלות ערך לתלמיד ולחברה, רלוונטיות ללומד וכאלה שמעודדות מעורבות והתנסות פעילה של הלומד.


10. המשימות שיינתנו יהיו כאלה המכוונים את התלמידים, לאיסוף מידע תוך כדי למידה בדרך החקר וגילוי.


11. המשימות יהיו קבוצתיות ויטפחו תקשורת בין-אישית. לכל קבוצת תלמידים יתלוו מבוגר.


12. המורה כמנחה תעבור בין הקבוצות תתבונן בביצועים, תעריך את הבנת התלמידים , תקיים שיחות עם התלמידים ותפעל לקידום הלמידה.


13. המורה תעריך את התלמיד ב הערכה מעצבת במהלך הפעילות ובסופה.


14. זימון חוויות רגשיות, חברתיות וקוגניטיביות שיובילו לקדום ההישגים, חדוות למידה ותשוקה לדעת.


15. המשימות ילוו ברפלקציה ובמשוב של הלומד ושל המורה כדי להשביח את תהליכי הלמידה-הוראה.


16. המשימות ילוו בשיח כיתתי שישקף את המגוון, השונות בבחירות, בדרכי החשיבה באפשרויות השונות

שהקניון מזמן לנו ובהתנהלות מיטבית בו מהיבטים שונים: זיהוי חנויות, כיצד אני בוחר, צרכנות נבונה, שימוש נכון בכסף ועוד...


17. יחידת ההוראה –למידה תקדם חינוך ערכי תוך כדי קיום שיח ערכי (סביב ערכים כמו אחדות ושונות, כבוד, נתינה, עבודת צוות, שיתוף והשתתפות, מעורבות חברתית, חדשנות, סובלנות, שוויון, חירות הבחירה והמחשבה, העצמת הלומד) שיעזור לגיבוש תפיסת עולם אישית וחוויה רגשית.


18. במידת האפשר הלמידה בקניון תקדם חינוך ליזמות - התלמידים יתבוננו בקניון בעיניים יזמיות, יזהו בעיה, קושי או הזדמנות ליוזמה, יעלו רעיון/יות שייתנו מענה ויובילו תהליך יזמי עד להפקת המיזם.


מהלך הפיתוח של יחידות הוראה במגוון מרחבים


שנת תשע"ג

א. בתחום הדעת מדע וטכנולוגיה

פיתוח יחידת הוראה בתחום דעת מדע וטכנולוגיה לשכבת כיתות ו' – בנושא "תהליך התיכון". נושא זה מכוון לעבודה מעשית של התלמידים בתכנון ובנייה של דגם או מוצר.

תכנון: התלמידים נתבקשו לזהות צרכים ובעיות של אנשים עם מוגבלויות בסביבה הקרובה. נבחרה אחת הבעיות שזוהו ללמידה משותפת: לילדים מוגבלים מבחינה גופנית קשה ליטול חלק פעיל במשחקי גן השעשועים. התלמידים העלו רעיונות לפתרון, התחלקו לצוותי פעולה ותכננו מתקנים בהם יוכלו ילדים מוגבלים מבחינה גופנית לקחת חלק פעיל.


ביצוע: גן שעשועים כמרחב למידה :

א. גן השעשועים, הממוקם בסמוך לבי"ס, הפך למרחב למידה, במסגרתו חקרו התלמידים את המתקנים המוצבים בו ואת הדרך בה ניתן יהיה להתאים מתקנים אלה לצרכי הילדים המוגבלים מבחינה גופנית. כל קבוצת תלמידים בנתה דגם, אב טיפוס, למתקן שעשועים שיאפשר לילד המוגבל מבחינה גופנית להיות פעיל בגן השעשועים.

הערכת הדגם והצגה: התלמידים הציגו את הדגמים בנוסף להסבר מושכל מדוע בחרו בדגם זה ואיך הוא מאפשר שימוש פעיל בו של ילדים נכים.


ב. מגמת אומנות

מגמת האומנות בביה"ס "קפלן" היא כר נרחב לפיתוח הכישרון האומנותי בקרב תלמידי ביה"ס בכיתות ד-ה. במסגרת תכנית הלימודים במגמה זו נבחר מוזיאון האומנות בקריית המוזיאונים "יד לבנים", המצוי בסמוך לבי"ס, כמרחב למידה נוסף על חדר האומנות ומתחם בית הספר. התלמידים נפגשו עם אנשי מקצוע ואמצעים חזותיים בסביבה אותנטית. הם הכירו זרמים באומנות, התבוננו ביצירות אומנות, למדו מה חשיבות הצבע והקומפוזיציה בציור תוך כדי התנסות מתמדת. בסוף תהליך הלמידה הציגו התלמידים במוזיאון תערוכת ציורים ובערב הפתיחה כל תלמיד הציג את עבודתו.


ג. מגמת קולנוע ומולטימדיה

תלמידי כיתות ה' שגלו עניין בתחום הקולנוע נרשמו למגמת הקולנוע. תהליך הלמידה התקיים מחוץ לכותלי ביה"ס – בתיכון אחד העם בשכונת אם המושבות. סביבת למידה זו נבחרה מכיוון שבתיכון זה לומדת מגמת קולנוע ובו מצוי הציוד הדרוש ואמצעים נוספים המאפשרים לקדם את תהליך ההוראה- למידה., מנחה המגמה הוא ד"ר מאור יהודה – המורה לקולנוע מתיכון "אחד העם". התלמידים למדו במהלך השנה על אמצעים קולנועיים, צפו בסרטים והפיקו סרט קצר בנושא זהירות בדרכים.

הלמידה החוץ בית ספרית בגן השעשועים ובמוזיאון לאומנות בסביבת למידה אותנטית ורלבנטית, למידה מהחיים קדמה למידה משמעותית.


שנת תשע"ד


השבחת התכנית תוך כדי שיפור מתמיד:

א. בתחום הדעת מדע וטכנולוגיה

הצלחת התכנית בשנת תשע"ג יצרה מוטיבציה רבה בקרב המורים והתלמידים.

במהלך שנה זו הובילו התלמידים מיזם והוא הקמת גן שעשועים מותאם לילדים נכים, בתהליך של שלושה שלבים:

1. חקר הבעיה, התלמידים בחנו את המתקנים בפארק הגדול הנמצא בקרבת בית הספר וזהו את הבעיה כי ילדים נכים לא יוכלו להשתעשע בגן זה.


2. גיבוש רעיון לתכנון מתקני שעשועים עבור ילדים נכים, הובלת תהליך יזמי .


3. בניית דגם של גן שעשועים ובו מתקני שעשועים והצגתו בפני גורמים האחראים על פיתוח ובנייה של גני שעשועים.


הילדים פעלו בקבוצות, כל קבוצה הציגה דגם אחר. אחת הקבוצות השתתפה בתוכנית הטלוויזיה "המיזם לילדים" וזכתה לשבחים רבים על הרעיון, המגלם בתוכו ערכים חברתיים-לימודיים-חינוכיים.

הרשות המקומית התגייסה להקמת גן שעשועים מותאם לילדים נכים בפארק הגדול עפ"י הצעותיהם של ילדי בי"ס.

ב. מגמת האומנות

תלמידי מגמת האומנות העמיקו את הלמידה בתחום האומנות , צפו בעבודות אומנות בתחומים שונים ויצרו בעקבות הלמידה מתוך היבט אישי.

ג. מגמת הקולנוע

קבוצה חדשה של תלמידים מכיתות ה התמחו בתחום המולטימדיה והפיקו סרט בנושא "החרם" סרט שמטרתו ללמד את התלמידים איך לפתור קונפליקטים ולהימנע מחרם.


שנת תשע"ה

פיתוח יחידות הוראה - למידה בסביבות למידה חוץ כיתתיות

מטרה מרכזית: פיתוח תכנית לימודית בית ספרית בה מרחב הקניון יהווה סביבה לימודית המאפשרת למידה משמעותית, קידום ההישגים, טיפוח תפקודי לומד והתפתחות אישית וחברתית.

מטרה משנית: מיפוי הסביבה הקרובה לביה"ס וזיהוי מרחבי למידה המאפשרים קיום תהליכי למידה-הוראה משמעותיים, טיפוח תפקודי לומד, יזמות והתפתחות אישית וחברתית.

שלבי התכנון:

א. גיבוש מטרות משנה ויעדים.

ב. פיתוח תכנית לימודים בית ספרית רב גילית ללמידה בקניון הגדול השוכן בקרבת בית הספר. בניית תשתית רעיונית ופיתוח יחידות הוראה- למידה-הערכה לכל אחת מהשכבות א'-ו'.

ג. חלוקת חדר המורים לצוותי עבודה מותאם צרכים.

תפוקה: חדר מורים כולו הפך לקהילה לומדת ומפתחת תכניות ייחודיות לטיפוח תפקודי לומד במרחבים הלימודיים שבסביבת בי"ס. פיתוח תכנית בית ספרית ללמידה בקניון הגדול לכל שכבות הגיל מא'-ו'.


שלבי ביצוע - צוות החינוך וההוראה

א. מיפוי מרחבי הלמידה שבסביבת בי"ס ע"י הצוות החינוכי (בסוף השנה שעברה)

צוות המורים בשיתוף ההורים, ערך מיפוי של סביבות הלמידה החוץ בית ספריות שבקרבת בי"ס:

הפארק הגדול, מוזיאון יד לבנים, הקניון הגדול, גן החיות, גן יד לבנים, בית חולים שניידר ובילינסון, קופ"ח רמת וורבר, גני ילדים, גני שעשועים (ברחובות: עגנון, קדיש לוז וקוגלמן), בית אבות גבעת השלושה, רחובות בשכונת רמת וורבר ונווה גן, מרכול, חנוכיות מכולת וספריה עירונית.

ב. ישיבת מורים ראשונה בקניון הגדול. הצגת הנושא לפיתוח תלב"ס.

הקניון הגדול נבחר כמרחב למידה עבור תלמידי כיתות א'-ו' בהתאם לת"ל, עפ"י תכני הלימוד ובהתאם למטרה קידום למידה משמעותית, קידום ההישגים, טיפוח תפקודי לומד והתפתחות אישית וחברתית.

ג. סיור המורים בקניון הגדול , התבוננות של מפתחי למידה זיהוי אילו כישורים , תפקודים זקוק הילד המגיע לקניון מחד והעלאת רעיונות למתן משימות בתחומי דעת שונים בקניון. מטרת הסיור - זיהוי אפשרויות לשילוב הלמידה בתחומי הדעת השונים.

ד. בניית תשתית רעיונית ובה מודל ח"י (18) העקרונות לפיתוח יחידות הוראה במרחב הקניון.

ה. פיתוח יחידות הוראה-למידה-הערכה. הצוותים השכבתיים והבין שכבתיים, המקצועיים והבין מקצועיים פיתחו יחידות הוראה מותאמות צרכי גיל ודיסציפלינה.

ו. יישום תוך כדי שיפור מתמיד לאחר תהליכים של רפלקציה ומשוב.

ז. גיוס הנהלת הקניון

הנהלת הקניון גילתה התעניינות והתלהבות רבה במיזם. הייתה שותפה פעילה בפיתוחי תכנית הלימודים וגילתה נכונות לשתף פעולה ככל שיידרש.

הצעות לשיתופי פעולה אפשריים שעלו: קיום תערוכות ופיתוח יוזמות תוך מתן מענה לקשיים שיאותרו או הזדמנויות שונות שיגלו הילדים תוך כדי למידה במרחב הלמידה בקניון.

ח. שיתוף ההורים בתהליך הלמידה

הורי התלמידים אשר שותפו בתחילת השנה באיתור הסביבות הלימודיות, הפכו שותפים פעילים בתהליך הלמידה, כחברים בצוותי התלמידים הלומדים בקניון וכיזמים בתהליכים שילדיהם נטלו בהם חלק.

ו. תיעוד התוכנית. קבלת החלטה לתעד את התכנית שפותחה ולדאוג לשיתוף צוותי מורים נוספים.


שנת תשע"ו

עם הפנים קדימה . . .

א. בחינת הצלחת התוכנית ללמידה בקניון.

ב. השבחת התכנית בהתאם לנדרש עפ"י הממצאים.

ג. הרחבת התכנית, כולל מדדים להצלחה למרחבי למידה נוספים.

Big image
השתתפות הילדים בכל אחת מהמסגרות נעשית על פי בחירה והיתרון היחסי של כל תלמיד.

הלמידה במסלולים השונים נעשית בקבוצות מעורבות, דו-גילאיות בתחומים שונים ומגוונים.


בקורסים אלה בא לידי ביטוי גם היתרון היחסי של המורים שפיתחו והפעילו קורסים על פי נטיות ליבם.


להלן מספר דוגמאות:


שכבה א' :

* "כל העולם במה"

* חוויות בצלילים

*אתגרי מתמטיקה

* מבשלים סיפורים


שכבה ב' - ג'

* כוח למוח

* עיצוב דיגיטלי

* וטרינר צעיר

* שפת הסימנים

* Funglish


שכבות ד' - ה'

* סטארט אפ

* מיקרוביולוגיה

* דיבייט ופרזנטציה

* רדיו

* צילום

* אסטרונומיה

* משחקי השרדות

* "אהלן וסהלן"

* פיתוח חשיבה יצירתית

Big image

גן החי בפתח תקווה, כסביבה לימודית לתלמידי כיתות ד:

יצרנו שיתוף פעולה עם גן החי בפתח תקווה. במסגרת הפעילות המשותפת יצאו תלמידי כיתה ד' ליום תצפיות בנושא "משפחות בעלי חיים".

בהמשך ,נציגי הכיתות תכננו והוציאו לפועל יום פעילות חוויתי לילדי גן שכלל הדרכה , הצגת תיאטרון "מוכר הכובעים" וסדנת יצירה.

בנוסף תלמידי ד' יצרו שילוט המשלב מידע בנושאים שונים הקשורים לחיות הגן בשילוב ברקוד המוביל לדפי העשרה נוספים וסיפורי חיות.

Big image

פרוייקט ילדים מלמדים ילדים בכיתות ג' נולד כצורך מכיוון שההספק הלימודי של שתי הכיתות לא היה שווה ורצינו להשלים את החומר הנלמד בדרך מהירה וחוויתית.

בחלק הראשון של הפרוייקט תלמידי ג2 סיכמו את נושא הצמח בהכנת משחקים וחידונים אותם העבירו ביום כייף שמשי בחווה החקלאית במשחק במרחב.

בחלקו השני של הפרויקט למדו תלמידי ג1 על תכונות החומרים ,תגננו וביצעו ניסוי לבחינת תכונות שונות. ולאחר שחקרו ולמדו את הנושא לעומק.

הכינו שיעור פעיל בחדר מדעים בו התנסו תלמידי ג2 בניסויים והשתתפו בדיונים והסקת מסקנו משותפת בהנחיית תלמידי ג1.

הפרויקט תרם רבות לגיבוש השכבתי והעצים הן את הלומדים והן את המלמדים.

ציוני המבחן שנערך בנושא תכונות חומרים גבוהים מאוד ומעידים על הבנה ולמידה משמעותית של הנושא בקרב שתי הכיתות.

Big image
חושבים מחוץ לקופסה

הפרויקט מתקיים במהלך השנה במסגרת מגמת אומנות בשיתוף מוזיאון לאמנות פתח תקווה.

תלמידי המגמה, השתתפו המפגשים במוזיאון עם מדריכים קבועים בפעילויות שונות המתייחסות לשפת האומנות:

אמנות עכשווית

סדנאות שונות

הדרכה בתערוכות הקבועות והמתחלפות בחללים של המוזיאון.

Big image

הצוות החינוכי של בית הספר המשיך להרחיב את מסגרות ההעשרה

והבחירה בתחומי הדעת השונים, במטרה לקדם למידה רלוונטית, מעמיקה

ומשמעותית.

בנוסף ללימודי הבחירה וההעשרה שמציע ה"קמפוס ליזמות", ייהנו השנה תלמידי

כיתות ד' במחצית הראשונה מ "יום שישי מהאגדות".

תכנית זו מזמנת לילדים מפגש עם מגוון סיפורי עם: אגדות, משלים ומעשיות,

בשילוב עם תחומי דעת אחרים.

בשעתיים הראשונות של ימי שישי אלה, למדו התלמידים שניים מבין שלושת

הנושאים הספרותיים הבאים:

* אגדות

* משלים

* מעשיות

בשעות 3-4 למדו התלמידים בשני קורסים ממגוון הקורסים הבאים

ע"פ בחירתם:

* פיסיקה מהאגדות

* דיבייט מהאגדות

* בע"ח באגדות

* תיאטרון מהאגדות

* מספרים ומשחקים באגדות

* מוסיקה מהאגדות

* אגדות דיגיטליות

* אגדות בשילוב אומנויות

Big image
השנה העשרנו והעמקנו את הלמידה בעזרת כלי למידה מתוקשבים.

שימוש בכלים מתוקשבים אלו נעשה בסיוע מעבדת המחשבים של בית הספר, מחשבים ניידים, וטלפונים חכמים של התלמידים (לשכבות הגבוהות).


שימוש נרחב עשינו השנה בעיקר בשני כלים:


  1. 1. Kahoot
  2. 2. Nearpod

Kahoot

כלי מתוקשב זה משמש בעיקר לחזרה ושינון של החומר הנלמד.

זהו למעשה חידון מתוקשב. השאלה מוקרנת על הלוח בעוד התלמידים עונים בעזרת אמצעי קצה מגוונים.


כלי זה מאפשר למורה לקבל קובץ Excel הממפה את תשובות התלמידים ומכאן להסיק מסקנות אישיות באשר לתלמידים ולנושאים הנלמדים.


יתרון בולט נוסף הינו ההנאה הרבה מן הפעילות וקלות תפעול הכלי.

Nearpod

כלי זה מאפשר למורה בשיעור, בעזרת מצגת PowerPoint להפוך את הלומד לשותף פעיל בשיעור.


בשיעור מסוג זה עליו: להשיב לשאלות פתוחות וסגורות, להביע את דעתו, לצייר ציור, לצפות בסרטונים ועוד.

Big image

הפרויקט התחיל כ"פיילוט" עם קבוצת תלמידים משכבות ד', ה', ו'.

בהמשך הפך לקורס שבועי במסגרת הנושאים של "שני-אישי".

במסגרת הפרויקט ניתנת לתלמידים הזדמנות לבטא את כישוריהם בכתיבה, תיעוד ויצירה בנושאים שונים ובדרכים מגוונות, תוך צבירת ניסיון רלוונטי בתקשורת.

המפגשים משלבים שימוש במחשב ומצלמות.

התכנים מפורסמים בפורטל פ''ת (אתר האינטרנט המקומי ששם דגש על נושאי חינוך ויזמות). http://www.ptneto.co.il/

פעילות המשתתפים משלבת:

ü מפגש שבועי עם המורה לינה ובו למידה והתנסות- כתיבת חוויות, עריכה לשונית, הדרכה...

ü מפגשים עם יזם ומנהל פורטל פ''ת ינון בוים.

רוב הכתבות מוקדשות לחוויות מחיי בית הספר. כמו כן, ראיונות עם אנשים וחוויות אישיות של הכתבים.

Big image


"יחדיו" היא תכנית מפגש וירטואלית שמטרתה לפתח קשרים משמעותיים בין תלמידים בכיתות ה-ו בישראל ובתפוצות השונות, להכיר את מאפייני התרבות ולשפר את השפה אנגלית. בבית ספר "קפלן" התוכנית פועלת כבר כמה שנים. לומדים בדרך מאוד חווייתית ושונה. כיתות ה' עבדו מול כיתה "תאומה" מבית ספר יהודי בניו יורק, ארצות הברית.

הקשר מבוסס על התנסות בחוויית לימוד משותפת, שתאפשר לתלמידים לפתח מודעות לאומית יהודית, כמו גם לפגוש תלמידים יהודים החיים מעבר לים. מעבר לקשרים מהסוג של 'חברים לעט', התוכנית מזמנת לתלמידים הן מפגש עם תכנים מעולם היהדות, הרלוונטיים לחייהם, והן שימוש בכלים כגון אינטרנט ווידאו קונפרנס בדרך שמעודדת דיאלוג ולמידה משותפת.


קיימנו 2 שיחות סקייפ, שיתפנו בחוויות, שאלנו שאלות, הכנו הפתעות אחד לשני. במשך הקורס אנחנו והכיתה התאומה ביצענו משימות דומות ולמדנו את אותם הנושאים. כל זה בשיתוף החוויות והעברת מסרים דרך הודעות, תמונות וסרטוני וידאו.

Big image
Big image

בהשתלמות הבית ספרית, למדנו ביחד, לחוד, וזו מזו.

חלק מהמפגשים היו במליאה אודות חשיבה חדשנית S.I.T , תהליך חקר P.B.L ושילוב טכנולוגיה בתהליכים אלה.

בחלק מהמפגשים התחלקנו לשתי קבוצות: קבוצה המעמיקה ב S.I.T וקבוצה המעמיקה ב P.B.L .

במהלך המפגשים ובמפגשים האחרונים העברנו מהידע שצברנו אחת לשנייה.

חלק מהידע הועבר ברמת היידוע אך חלק גדול הועבר ממש ברמת יישום. כלומר מורות שלא השתתפו בקורס S.I.T , יישמו בכיתות דברים שלמדו מהמורות שהשתתפו בקורס.

את תהליכי ה P.B.L יישמו כול המורות בצוותים שכבתיים, כאשר המורות שהשתתפו בקורס שיתפו בידע והובילו.

מצ"ב מסמך המתאר את מבנה ההשתלמות, מצגת המתארת תהליך p.b.l שנעשה בכיתות ו' (יום ישראלי) , ומצגת המפרטת אודות החשיבה החדשנית המצאתית

השתלמות בית ספרית במסגרת גמישות פדגוגית קפלן- חשיבה יצירתית וחוקרת (סה"כ 85 ש' של פיתוח מקצועי)

Big image
Big image
Big image

בעידודה של תכנית יזמות לילדים, השתתף בית ספרינו, יחד עם שלושה בתי ספר נוספים מרחבי הארץ, בהבעידודה של תכנית יזמות לילדים, השתתף בית ספרינו, יחד עם שלושה בתי ספר נוספים מרחבי הארץ, בהאקתון הראשון לתלמידים יזמים.

במסגרת ההאקתון (האקר + מרתון), הסתגרו תלמידנו עם תלמידי בתי הספר האחרים, בשלושה מפגשים בהם העלו רעיונות למיזמים, בחנו אותם, תכננו והכינו אבי-טיפוס.אקתון הראשון לתלמידים יזמים.

במסגרת ההאקתון (האקר + מרתון), הסתגרו תלמידנו עם תלמידי בתי הספר האחרים, בשלושה מפגשים בהם העלו רעיונות למיזמים, בחנו אותם, תכננו והכינו אבי-טיפוס.

Big image


מחוז תל אביב באמצעות "המכרה למשאב האנושי" (היחידה ליזמות וחדשנות במחוז) פתח השנה במסע אחר חדשנות חינוכית.

במסגרת זו, מתקיים שיתוף בידע הן בהרצאות במליאה והן בסדנאות, בין אנשי חינוך מרחבי הארץ.

באחד המפגשים, הציגו ו שתי מורות ומספר תלמידים מבית ספרנו, תהליך ייצור מוצר.

הצגנו את מהלך הלמידה של תהליך התיכון, בו יצאנו לקניון לבדוק מוצרים ייחודיים/ פטנטים / חפיצים.

כל ילד בחר מוצר והתייחס אליו בכמה היבטים:

* על איזה מענה המוצר עונה?

* על איזה צורך?

* מידת ההתאמה בין המבנה לתפקוד.

* החומר ממנו עשוי (תכונות)


המטרה היתה לקחת את חיי היומיום וליישם את הנלמד בכיתה ובכך לפתח את החשיבה היצירתית ולקבל רעיונות לפיתוח מיזם אישי או קבוצתי.

המיזם שלהם היה למצוא צורך ולפתח לו מוצר טכנולוגי שיענה עליו.

Big image
Big image

השנה היינו שותפים לשני מפגשים עם בתי הספר הנוספים, אותם מובילה המדריכה שלנו ב"מובילי פדגוגיה", הילדה נבון.

הפגישה הראשונה התקיימה בבית ספרינו ושמחנו לספר, להראות ולשתף את אורחינו בתהליכים הפדגוגיים המרחשים בבית ספרנו, כמו גם לשמוע על התהליכים בבית ספריהם.

לאחר המפגש, קיבלנו את המכתב שלהלן מהילדה:

"טלי וצוות קפלן היקר,

ט"ו בשבט הוא יום המתאפיין בנטיעות. רבות נכתב בחכמת ישראל והעמים, בספרות ובשירה, על הקשר וההשראה שבין עולם הצומח להון האנושי. אנו – במערכת החינוך בכלל ובבתיה"ס מובילי פדגוגיה בפרט –רואים עצמנו כמי שעוסקים בנטיעות. נטיעות שתחילתן בזרעים ואחריתם בפירות הטובים המהווים מקור החיים למעגל הצמיחה הבא.

הטיב לבטא זאת, איש החינוך, פרופ' אדיג'ס:

"מה שגורם לצמיחה אינו רק איכות הזרעים, אלא איכות הקרקע המאפשרת להם לגדול".

ראינו היום פרחים מלבלבים

וניצנים בראשית פריחתם

נוכחנו לדעת שאנחנו יודעות להיטיב את הקרקע המאפשרת לזרעים לצמוח עליה

לא בטוחה שאנחנו תמימות דעים האם אתן וצוותי ההוראה בבתיה"ס שלכן, הינם הקרקע או הזרעים...

ואת זה אני משאירה לכן לדיון ביניכן לבין עצמכן ואולי גם עם ציוותיכן

תודה לטלי על פתיחת הדלת המרווחת, על הנכונות ללמד וללמוד

בידיעה כי

"הידע נוצר אצל הפרט אך עיקר התפתחותו הוא מהשיח המשותף עם הזולת"

אני רוצה לקוות ולהאמין כי אשכול זה תרם לכן להבניית הידע האישי מהתפתחות השיח המשותף..."

Big image
Big image

יום ישראלי

תמונות מ "יום ישראלי"

Big image

הכנת משחקי קופסה במתמטיקה על ידי כיתות ו' נעשה בדרך של למידה מבוססת פרויקט.

הפרויקט היה כמובן לההכנת משחקי קופסה במתמטיקה על ידי כיתות ו' נעשה בדרך של למידה מבוססת פרויקט.

הפרויקט היה כמובן להכין משחק מתמטי.

מכאן, חקרו הילדים "אחורה" – כלומר מה צריך להכיל משחק קופסה, איזה סוגים של משחקי קופסה ישנם, איך לכתוב הוראות, מהי תכנית הלימודים במתמטיקה בגילאים להם מיועד המשחק. בחנו לאיזה נושא מתמטי הם מתחברים וכו'.

לאחר מכן נקבעו קבוצות והאחריות בקבוצה נקבעה על פי היתרון היחסי של כול אחד מהשותפים: ידע מתמטי, עיצוב, ניסוח וכו'.

במשחקים משחקים תלמידי השכבה והילדים הצעירים יותר בהנחיית הבוגרים.כין משחק מתמטי.

מכאן, חקרו הילדים "אחורה" – כלומר מה צריך להכיל משחק קופסה, איזה סוגים של משחקי קופסה ישנם, איך לכתוב הוראות, מהי תכנית הלימודים במתמטיקה בגילאים להם מיועד המשחק. בחנו לאיזה נושא מתמטי הם מתחברים וכו'.

לאחר מכן נקבעו קבוצות והאחריות בקבוצה נקבעה על פי היתרון היחסי של כול אחד מהשותפים: ידע מתמטי, עיצוב, ניסוח וכו'.

במשחקים משחקים תלמידי השכבה והילדים הצעירים יותר בהנחיית הבוגרים.

Big image

1. "מבצע צב"

פיתוח היחידה: יפעת אביגד

תחום הדעת: מדעים

נושא: חיים בסביבות חיים

ערכים הגלומים בלב היחידה: מעורבות, אחריות, יזמות , שמירה על איכות הסביבה .

תיאור הפעילות: במסגרת שיעור העסק בסביבות חיים. צפו תלמידי כיתה ב' בתמונה של צב ים שהסתבך ברשת דייגים

התלמידים ביקשו ללמוד עוד על צבי הים.

ביחד איתם חיפשנו את האתר על המרכז לצבי ים. והתברר שניתן להיות שותפים לעשייה ע"י איסוף עטיפות ריקות של חטיפים.

תלמידי הכיתה החליטו לאסוף אריזות ולשתף את כלל תלמידי בית הספר בעשייה: הם הכינו שלטים שנתלו בכיתות . עברו מכיתה לכיתה והעבירו פעילות על צבי הים ועל המרכז לצבי ים. העבירו את הבקשה לאיסוף האריזות. במשך חודש עברו בכל יום בהפסקת האוכל בכיתות ואספו את האריזות.

במקביל למדנו על צבי הים וצבי היבשה ועל הסכנות האורבות להם. התלמידים העלו הצעות ורעיונות כיצד ניתן למנוע חלק מהפגיעות והכינו כרזות העוסקות בשמירה על החוף.

אני גאה בהם במיוחד על האחריות שלקחו ועל העמידה במטלות שהתחייבו להם. התלמידים שיתפו בידע תלמידים אחרים, הפגינו אחריות ומעורבות והצליחו להיות שותפים לפרויקט לאומי.

Big image
Big image
Big image

"בריא בצלחת"

פיתוח היחידה: ליאת בן-משה .

תחום הדעת: מדעים ואומנות

נושא: תזונה בריאה–קבוצות מזון-אלרגיות שונות למרכיב במזון

ערכים הגלומים בלב היחידה: כבוד, אחדות ושונות, שיתוף והשתתפות, עבודת צוות, אחריות, יזמות ומעורבות חברתית.

תיאור הפעילות:

התלמידים חקרו את הנושא: קבוצות המזון – התרומה לבריאותנו ואלו מזונות רצוי לאכול מכל קבוצה. חקר אלרגיות למזונות שונים- צליאק-אלרגיה לגלוטן, אלרגיה לחלב-לקטוז, אלרגיה למגוון מזונות: לבוטנים/אגוזים, דבש, פול... וסוכרתיים.

התלמידים יצאו לקניון, למרחב בו נמצאות המסעדות השונות ובדקו:

· האם בתפריטי המסעדות בקניון יש התייחסות לרגישויות השונות ?

· האם המזון בתפריט בריא (קריטריונים להערכה- דל בשומן/סוכר/, מכיל מגוון ירקות בצבעים שונים, יש בתפריט התייחסות לרכיבי בריאות –אחוזי שומן/קלוריות..)?

· בנוסף התייחסו לעיצוב המסעדה/ התפריט- שם המסעדה, צבע השילוט, עיצוב התפריט-שמות המאכלים, עיצוב התוכן.

בהמשך לפעילות בקניון התקיים דיון בכיתה האם יש התייחסות לאלרגיות השונות, האם התפריט בריא, דרך העיצוב של המסעדה (שילוט וצבעים) והתפריט. אפשרות לזהות מסעדה/בית קפה שמגלה רגישות לאלרגיות השונות או שמקפיד על מתן תפריט בריא והתלמידים הכינו תעודות הוקרה לציון הערכה ותודה על מתן תשומת לב לאוכל בריא. מאידך כתבו מכתב בן התלמידים פנו למסעדות בהן לא נצפה אוכל בריא או הנותן מענה לבעלי אלרגיות שונות לתת את הדעת לקהלים אלה ולקידום הבריאות.

לסיכום הנושא הילדים תכננו יריד בריאות בו הציגו את אשר למדו על תזונה בריאה.

בקניון והוצגה תערוכה בנושא ארוחת בוקר ישראלית ובה המגוון הצעות למרכיבי מזון בריא ומזון העונה לצרכיהם של בעלי אלרגיות שונות") . התלמידים הפיקו חוברת מתכונים המכילה מתכונים הנותנים מענה לבעלי האלרגיות השונות. התערוכה וחוברת המתכונים שיקפו את הנושא הנלמד והעבירו מסר לכלל הבאים לקניון ולגבי חשיבות האוכל הבריא וכי יש לתת את הדעת לבעלי אלרגיות למזון במגוון המזון הנמכר במסעדות ובבתי הקפה השונים.
Big image
ילדי כיתות ו', בני ה -12, נמצאים בעיצומה של תקופת טקסי בנות מצווה ולפני תקופת טקסי בני המצווה.

אי לכך עסקנו רבות בערך האחריות בהיבט של אחריות לחברה בה אני חיים.

הפרויקט שביצעו הביא לידי ביטוי אחריות זו ונקרא "שמח זה בריא". הם תכננו והפעילו סדנאות מגוונות שמוטיב השמחה שזור בהן. ההשתתפות בסדנאות היתה תמורת תשלום סמלי והכסף שנאסף הועבר לשמח את ילדי בית חולים "שניידר" לילדים.

"חותמיסתים"

Big image

סרטון - "קניון - לא רק שופינג"

בית ספר "קפלן" פתח-תקוה קניון - לא רק שופינג...
Big image