שבת שלום

איגרת המזכירות הפדגוגית - ניסן תשע"ט, מאי 2019 (15)


בשבוע שחל בו יום השואה ברצוני להעלות על נס את דמותו ותפיסתו של ויקטור פראנקל. פראנקל, פסיכולוג נודע שפיתח את תפיסתו הפסיכולוגית – הומניסטית עת היה אסיר באושוויץ, מעניק משמעות חדשה לנפש האדם ולכוחותיו.

ויקטור פראנקל שגדל ולמד בוינה, היה תלמיד ומעריץ של פרויד, אך חלק עליו ועל תפיסתו את האדם כנשלט על ידי יצריו ופועל באופן אוטומטי תחת השפעת המנגנונים המכאניים על נפשו. בניגוד לכך, דבק פראנקל בתפיסה המעלה על נס את יכולת התעלות של האדם כאשר הוא עסוק בחיפוש המשמעות בחייו. על פי תפיסתו של פראנקל, הרצון העמוק ביותר בנפש האדם, הוא שאיפה למשמעות והבנה של חייו והעולם שבו הוא נמצא, והבנה זו היא הכוח שיכול לעזור לו להתמודד עם סבל ומצוקה קשים ככל שיהיו. אחד המשפטים המרכזיים בהגותו של פראנקל היה משפט של ניטשה: "מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה - יוכל לשאת כמעט כל איך"

בגישתו, שיסודותיה 'המחקריים' נבעו מהתבוננות בחבריו האסירים במחנה הריכוז, מהווה פראנקל מופת וגם אות הזהרה לכולנו ובראש ובראשונה בהיותנו מחנכים. המחקרים אודות תחושות של דיכאון, בדידות וניכור, בעיקר בגיל חטיבת הביניים מתארים מציאות רבת סכנות לתלמידים שלנו. ואולי אחת הדרכים החשובות ביותר לסייע להם לצאת מתחושות קשות אלו, היא לעזור להם למצוא יעוד בחייהם, ולהגדיר את משמעות חייהם.

גישה דומה מציג הרב סולבייציק במאמרו 'ברית גורל וברית יעוד' (בספר 'איש האמונה הבודד') שם הוא מתאר שתי נקודות מבט מרכזיות ביניהם יכול לבחור האדם, ובכך לשנות את כל עולמו:

ברית-גורל- מהי ?

הגורל מציין בחיי-האומה, כמו בחיי-היחיד, קיום מאונס. כורח מוזר מלכד את הפרטים לכלל אחד. היחיד כפוף ומשועבד בעל כרחו למציאות הלאומית-הגורלית, ואי אפשר לו להשתמט ממנה ולהבלע במציאות אחרת חוצה לה...

מתוך הרגשת מציאות הכרחית-גורלית מבצבצת ועולה בדידותו ההיסטורית של היהודי. הוא-גלמוד בחייו עלי אדמות וגם במותו..

ברית-ייעוד - מהי ?

הייעוד מציין בחיי-האומה - כמו בחיי היחיד - קיום מדעת שהאומה בחרה בו ברצונה החפשי ושבו היא מוצאת את הריאליזציה המלאה של הוויתה ההיסטורית... האומה מעורה בתוך היעוד בשל כיסופיה לקיום משוכלל מלא-ענין וכיוון. היעוד הוא המעין המפכה של ההתעלות היחודית של האומה והזרם הבלתי-פוסק של ההשראה העליונה שאינה נדעכת.
חיי-יעוד הם חיים מכוונים, פרי דריכות-הכרחית ובחירה חפשית...
הפעילות היצרנית הממלאה את ברית היעוד קולחת היא ממקור אחר לגמרי, ממרידת האדם בחיים העובדתיים כמו שהם, ומן החרג המפעם בו לצורות-קיום יותר , נעלות ונשגבות.

אין האדם יכול לבחור את גורלו, אך הוא אוטונומי להכריע בדבר ייעודו. ובבחירת היעוד שלו הוא הופך להיות ריבון על חייו. בעולמנו אנו חיים בתוך מציאות אליה הוטלנו, אך תפקידנו כמחנכים הוא לסייע לתלמידים שלנו לא לחיות את חייהם על פי גורלם המוכתב מבחוץ, אלא לבחור לעצמם יעוד, ואז, כאשר יעמדו לנגד עיניהם היעוד והיעד, הם יוכלו לשאת קושי ומאמץ על מנת להגשימם.


חג העצמאות, זמן חירותנו, הוא ההזדמנות להתעורר ולהפוך את הגורל שלנו כעם וכבודדים, ליעוד.

חג שמח!

שלכם מירי

הכנס השנתי המקוון הרביעי של המזכירות הפדגוגית יוצא לדרך!

הכנס מציג רעיונות גדולים וחדשניים שמתחברים לעשייה בשדה בכל תחומי הדעת.

הנכם מתבקשים להתקין מראש את תוכנת הזום

אגף א' שפות

העלון המקוון של אגף א' שפות

העלון המקוון הראשון של אגף א' שפות. בעלון זה יוצגו מגוון הפעילויות, היוזמות והאירועים המתקיימים בתחומי הדעת השונים של האגף.

יש להכנס לקישורים באמצעות דפדפן CHROME

עברית לדרוזים

יום הרמת דגל לשפה העברית

ביום ד' 6.3.2018 הונף דגל השפה העברית בחטיבת הביניים של כפר בוקעאתא ברמת הגולן, וכך עלתה על נס חשיבות השפה העברית ככלי לצמיחה אישית ולהשתלבות חברתית במדינת ישראל.

מטרתו של יום זה הייתה להבליט את מקומה של השפה העברית ככלי מובילי כלפי מעלה בחיינו. המחשבה של צוות מורי העברית נבעה מהבנתנו המוחלטת כי יש כורח להפוך את השפה העברית לחלק אינטגראלי מחיי היום יום בחט"ב. ולפיכך להעלות את מעמדה של השפה למעמד מרכזי וגבוה .

יום זה התבסס על עיקרון רב תרבותי ואינטר-דיסציפלינארי. התלמידים המשתתפים נחשפו למגוון רחב של נושאים במקום אחד, בתחנה אחת. כך ניתן היה לראות אופן שילוב השפה בתחומי דעת אחרים, כגון מדעים, מתמטיקה, היסטוריה ועוד, וזאת באמצעות העמקת השליטה במיומנויות של השפה וכישוריה השונים: הבעה בע"פ, רטוריקה והתנצחות ( דיבייט).

ובחלק מהתחנות התבססו על עיקרון ה "הוראה המפורשת". כך למשל הציגו בתחנת ההיסטוריה את נושא השואה והפרטיזנים בשפה העברית , ובאזרחות התלמידים הציגו התנצחות מילולית במגוון נושאים אקטואליים בשיטת הפינג פונג בין שני מחנות תלמידים.

החוויה שרכשו אותה התלמידים שביקרו בתחנות הייתה חשיפתם ואף השתתפותם בבניית והשלמת מגוון רחב של רעיונות וחומרים חדשים שלא נחשפו אליהם קודם .

תודתנו המעמיקה לכל מי שבירך אותנו בנוכחותו וכך הוסיף לנו טעם מיוחד להצלחה:

למר משה זעפרני - מנהל אגף שפות במשרד החינוך

למר איאד מהנא - מפמ"ר שפה עברית במגזר הדרוזי

Big picture

אנגלית

מפגש מדריכות בהשתלמות לכישורי הדרכה בתוכנית BUILDING BLOCKS

ביום חמישי, 11 באפריל, כאשר כל המורים יצאו לחופשת הפסח, נפגשו כשישים מדריכים לאנגלית ליום למידה במסגרת השתלמות בכישורי הדרכה בתוכנית BUILDING BLOCKS. התוכנית עוסקת בשיקום הקריאה ובסיס האוריינות באנגלית בקרב בתי-ספר במיקוד ובהתייחסות מיוחדת לתלמידים מתקשים ברכישת הקריאה בכיתה ה׳-ו׳ ובכיתה ז׳.

במפגש עסקו המורים בדרכים למתן משוב אפקטיבי למורים ע״י מדריכים וכן חלקו המדריכים מידע לגבי יישום התוכנית בבתי-הספר שבמיקוד, תוך שהם מגבשים המלצות לגבי המשך הטמעת התוכנית בתש״פ. כמו כן, התעמקו המדריכים בכלים מורפולוגיים ופונטיים לקידום האוריינות ושיקום הקריאה באנגלית באופן מאד פרקטי. מפגש זה מהווה נדבך נוסף בלמידה של 60 שעות למדריכים מחוזיים וארציים מכל המגזרים להוראת אנגלית אשר משתפים פעולה ובונים בסיס משותף לידע דיספלינארי.

מפגש למידה והוראה של שפה דבורה במגזר הבדואי

תוכנית מנטורים לאנגלית במגזר הבדואי

בחודשים האחרונים פעלה במגזר הבדואי תוכנית המנטורים. התוכנית הופעלה על ידי המדריכות הפדגוגיות הארציות ג'יין כהן וג'ניפר הויזמן , בעזרת המפקח פייסל סוולהא.

מטרת התוכנית הינה לשפר את שיטות הוראת האנגלית המדוברת בכיתות י' . לתוכנית שני חלקים:

בחלק הראשון המדריכות הפדגוגיות מעבירות סדנה מעשית למורים על טכניקות יעילות בהעברת שיעורי אנגלית מדוברת. המטרה של חלק זה היא לספק למורים לצד התיאוריה, סט כלים פרקטיים בהם ניתן להשתמש בשיעורים.

בחלק השני, לאחר הסדנה, המדריכות הפדגוגיות הדגימו שיעור לדוגמא. לאחר מכן יושבות המדריכות יחד עם צוות המורים , ניהלו דיון על השיעור, הלקחים ויישום השיטות שאותן הם למדו בסדנה.

צוות המורים קיבל בהתלהבות את התוכנית. בבתי הספר שבהם הועברה התוכנית והמורים היו פתוחים להכנסת הרעיונות החדשים לכיתה. מורים דיווחו כי בעקבות התוכנית הם משתמשים יותר באנגלית דבורה בשיעורים.

צרפתית

משלחת לדייפ (Dieppe, צרפת)

בחופשת פורים יצאה קבוצה של 19 תלמידי מגמת צרפתית, משכבות י"א-י"ב מתיכון חדש תל אביב, למשלחת בת 5 ימים לעיר דייפ באיזור נורמנדי שבצרפת.

דבורה דהן, רכזת צרפתית בתיכון חדש תל-אביב שהגתה את רעיון המשלחת, יצרה את הקשר הראשון עם התיכון הצרפתי והיתה ואמונה על הצד הארגוני של הסיורים בצרפת וכן בישראל כאשר הצרפתים יתארחו בתל אביב: "משלחת לצרפת לתלמידי המגמה היה חלום שלי מאז שאני מלמדת צרפתית. אני לא רואה דרך טובה יותר ליצור משמעות לתלמידי השפה. הם לא רק תרגלו את השפה ביום יום עם התלמידים הצרפתים ומשפחותיהם, הם גם היכירו תרבות ודת אחרת. התלמידים הישראלים היו שגרירים למופת. הם יצרו רושם של צעירים פתוחים, חמים וחייכנים. הקשר שנוצר עם התלמידים הצרפתים היה יוצא דופן. "

פרוייקט זה מהווה שיתוף פעולה חדש בין בית ספר תיכון חדש תל אביב לתיכון La Providence High School שבעיר דייפ.

תלמידי מגמת צרפתית לומדים במהלך השנים לא מעט על תרבות צרפת, המפגש והאירוח אצל בני נוער ומשפחות צרפתיות היו הזדמנות מצויינת לחוות את המקום וכמובן לתרגל את השפה הצרפתית.

תיכון "לה- פרובידנס" הינו בית ספר איזורי, קתולי צרפתי. אחד הנושאים בהן עסקה המשלחת ותמשיך לעסוק כאשר יגיעו הצרפתים לישראל בהמשך השבוע, הינה הדת הנוצרית ונקודות המפגש בין הנצרות ליהדות.

סרטון "חברות יהודית-נוצרית"

תלמידנו סיירו בבית הספר ונכנסו למספר שעורים בנושאים שונים במהלך שהייתם. בנוסף נערך ערב שולחנות עגולים במרכז העירוני המקומי בו דנו בקבוצות מעורבות ויחד עם הורי התלמידים הצרפתים על התרבות הישראלית והצרפתית. כמו כן, העיר דייפ נבחרה כיעד המשלחת בשל קירבתה לחופי נורמנדי מהן התרחשה הפלישה של צבאות הברית במלחמת העולם השניה. הפלישה (D Day) שהחלה ב-6 ביוני 1944, היתה הנושא הלימודי המרכזי בסיורים שערכה המשלחת בצרפת. במסגרת זו ביקרו התלמידים בבית העלמין הצבאי הקנדי בעיר דייפ,להרוגי הפשיטה על העיר דייפ (1942) ובהמשך במוזיאון הפלישה, באזור הבונקרים של הצבא הגרמני ובבית העלמין האמריקאי להרוגי הפשיטה. לסיורים אלה התלווה אלינו מומחה צרפתי לפלישה מנורמדי והם היו מרתקים.

בדרך לחופי פלישה, המשלחת ביקרה בעיירות מפורסמות בשל יופין ובשל מקור להשראה של הציירים מזרם האימפרסיוניזם: אטרטה, הונפלר, וראנג'ויל. המשלחת גם עברה דרך העיירת קממבר כדי לגלות את סודות ההכנה של הגבינה המפורסמת בעולם. בסוף המסע, המשלחת עברה דרך פריז, עיר הבירה.

בקרוב תגיע המשלחת הצרפתית לארוח של ארבעה ימים במשפחות ישראליות. הם יבקרו במקומות חשובות לדת הנוצרית אך גם יהיו ביד ושם ויבקרו ביפו ובתל אביב.

Big picture

אגף א' מדעים

ביולוגיה

כנס קהילות מורי ביולוגיה הראשון

במכון וייצמן התכנסו מורי ביולוגיה המשתתפים בקהילות המורים לביולוגיה מכל הארץ - שפרעם, הרצליה, תל אביב, רחובות, אשקלון-אשדוד, באר שבע ונגב דרומי עד אילת ועוד. בכנס שיתפו המורים בעשייה בקהילות השונות ודנו בנושאים בה ירצו לעסוק במסגרת הקהילה, בשנה הבאה.

במסגרת פאנל בו ניסו לענות על שתי שאלות עיקריות: קהילות מקצועיות לומדות- האם הן מחליפות את ההשתלמויות ה"קלאסיות"? מה תפקידן של הקהילות בהתפתחות המקצועית של המורים? ושאלה שנייה - עד כמה הנושאים בהם עוסקת הקהילה צריכים להגיע ממנחי הקהילה ועד כמה מחברי הקהילה עצמה?

Big picture

בפאנל משמאל לימין, גלית כראדי מובילה את קהילת ביוחקר ברשת, ד"ר סמדר לוי מובילה את קהילות הפיסיקה, ד"ר אירית שדה מפמ"ר ביולוגיה, ד"ר טלי שפירא מנהלת מו"יפ קהילות מקצועיות לומדות מכון מופ"ת , ד"ר מאג'ד יאסין מוביל את קהילת שפרעם ועומדת ושומרת על הזמנים, ד"ר מוריה אריאלי. מנהלת מרכז המורים לביולוגיה ומדעי סביבה.

ימי עיון למורי הביולוגיה

בתחילת חופשת האביב והפסח ניצלו המורים את החופשה להשתתף בימי עיון שונים, הקשורים לרמות הארגון השונות – מהמערכת האקולוגית ומצב הטבע ועד המולקולות בתאים.

יום עיון ביולוגיה מולקולרית בבית ירח

עם תחילת החופשה התכנסו בבית ירח מורי ביולוגיה ממחוזות צפון וחיפה ליום עיון בנושא שילוב ביולוגיה מולקולרית במעבדה. בניצוחה של אפרת לינק מהמרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בביתי הספר, באוניברסיטת בר אילן, נחשפו המורים גם לשיטות העבודה וגם לפרויקט הוולבכיה.

מורי ביולוגיה ומדעי סביבה במוזיאון תל אביב - דוח מצב הטבע

יום עיון משותף למורים לביולוגיה ומדעי סביבה נערך במוזיאון הטבע, לקראת פרסום דו"ח מצב הטבע 2018. הדו"ח מסכם את תמונת המצב ואת המגמות בטבע בישראל באופן איכותי וכמותי, פרי עבודת המארג – התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט . הדו"ח מגדיר את מצב הטבע בישראל בעזרת ממצאי תוכנית ניטור ארצית מפורטת שמפעיל המארג וכן מתבסס על נתונים נוספים שהמארג אוסף מארגונים שונים ומאגד לכלל תמונה רחבה. ביום העיון דנו בשאלות: מה מצב הטבע בישראל? כיצד חקרו וניטרו זאת בשדה? באילו כלים טכנולוגיים השתמשו? והמורים בחנו איך ניתן להשתמש בדו"ח כדי ללמד אקולוגיה על ידי חקר מקרי בוחן? מה ניתן ליישם במחקר בשדה? ואילו שיטות מחקר כמותיות אפשר לתרגל על נתוני הדו"ח? המורים הכירו את ממצאי הדו"ח וחשבו יחד כיצד יכול הדו"ח להוות משאב הוראה.

תנשמות או לא להיות

יום עיון בנושא מחקרים מדעיים בשדה נערך בבית הספר האמריקאי באבן יהודה. ד"ר מוטי צרטר שיתף את המורים במחקרים אודות תנשמות והציע דרכים ליישום בכתה. נספחת התרבות של שגרירות אמריקאית גב' אליזבת' פריטשל הגיעה לברך את המורים (במרכז התמונה ראשה "נוגע" בדגל ארה"ב שעל המסך אליזבט ומימינה ד"ר מוטי צ'רטר) במסגרת התמיכה שמעניקה השגרירות האמריקאית למחקרו ופעילותו החינוכית של ד"ר צ'רטר.

Big picture

ביום העיון המשתתפים התנסו בבדיקת צנפות לאיתור מזונן של התנשמות, פעילות שניתן לבצע במסגרת מדע אזרחי. על היישום בכתה ניתן לקרוא בגיליון "שמורת טבע" עלון מורי הביולוגיה ומדעי הסביבה - אפיון מזונן של התנשמות בעזרת צנפות.

פיזיקה

ערב לסיכום קורס אקדמי מקוון "הרעיונות המרכזיים בפיזיקה" בתיכון "אלון", רמת השרון עם פרופ' רון ליפשיץ (מאת: ד"ר צילה חורש)

מה המשותף לניקולא קופרניקוס, אייזיק ניוטון, בנג'מין פרנקלין, אמי נתר, אלברט איינשטיין, נילס בוהר, ורנר הייזנברג, וריצ'רד פיינמן?

כולם פיזיקאים שהוצגו על ידי תלמידי פיזיקה יב' בתיכון אלון רמת השרון, על ציר הזמן במסגרת ערב מגמה. הערב היה מבוסס על למידה עצמית אותה בצעו התלמידים במסגרת הקורס "רעיונות מרכזיים בפיזיקה".

הקורס נלמד במסגרת התכנית "תיכון אקדמי מקוון" בעידוד משרד החינוך, בו התלמידים לומדים קורס אקדמי שיכול להקנות להם נקודות זכות באוניברסיטה. שיטת הלמידה היתה בשיטת "הכיתה ההפוכה": התלמידים למדו לאורך תקופה של מספר חודשים בבית, בקבוצות עבודה, על הפיזיקה בהקשרים תרבותיים-הסטוריים, ושתפו את חבריהם בתוצרים שלהם. שיאו של תהליך הלמידה היה בערב במגמה בו הציגו התלמידים את תוצרתם בפני ההורים, המורים ועמיתים. אירוע זה חתם תהליך בו קבלו התלמידים תחושת מסוגלות אקדמית והוא גרם להם להתרגשות ולחיזוק גאוות היחידה.

באירוע נכח פרופ' רון ליפשיץ מאוניברסיטת תל אביב, מרצה הקורס בו צפו התלמידים במשך שעות ארוכות, שכיבד אותם בנוכחותו ונתן להם השראה ומקור לגאווה.

Big picture

"מחכמת המעשה לפיתוח מקצועי"

משרד החינוך בשיתוף רשת ברנקו וייס קיים כנס החינוך השנתי באוניברסיטת בר אילן בנושא: "מחכמת המעשה לפיתוח מקצועי" ביום חמישי ו' ניסן ה- 11/04/19. מיזם קהילת מורי הפיזיקה של רשת אמי"ת הוצג בפוסטר בכנס

Big picture

מפגשי קהילת מורי הפיזיקה ברשת אמי"ת

קהילת מורי הפיזיקה של רשת אמי"ת מונה כ- 25 מורים המלמדים החל מירוחם בדרום ועד חצור בצפון. מפגשים סדירים וקבועים מתאפשרים הודות לשימוש בטכנולוגיה המתבצעים באופן מקוון.

מפגשי קהילת מורי הפיזיקה עוסקים בפיתוח חומרי למידה ואסטרטגיות הוראה לחיבוב המקצוע, להגדלת עניין התלמידים במקצוע באמצעות למידה בדרך החקר, למידה פעלתנית, רלבנטית מעניינת ומסקרנת וכמובן זאת לצד פיתוח חומרי הוראה, פריטי הערכה ברוח בחינות הבגרות למיטוב פדגוגיה מכוונת בגרות איכותית להעלאת אחוז הזכאים לבגרות בפיזיקה בהיקף של 5 י"ל.

שני מפגשים סינכרוניים שהתקיימו בחודש אפריל.

הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

"קיימים ומקיימים", יריד חקר ופתרון בעיות - מחוז חיפה

יריד "קיימים ומקיימים" נערך מדי שנה במחוז חיפה ומתקיים במסלול ארצי ובמסלול מחוזי ומהווה חגיגה מדעית וסיכום של תהליך שלם של חקר מדעי ופתרון בעיות טכנולוגיות לתלמידי כיתות ו' ותלמידי כיתות ט' בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, בתמיכת איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה ,מרכז ארצי למורי מדע וטכנולוגיה ביסודי "למדע",והמרכז הארצי למורי מו"ט בחט"ב ומוט"ל ,המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

השנה התקיים המסלול הארצי ביום שלישי, כ"ו באדר ב' תשע"ט, 2 באפריל 2019 באשכול הפיס קריית ביאליק.

במסגרת היריד הוצגו 18 עבודות חקר מדעי ופתרון בעיות טכנולוגיות ביסודי ו-9 עבודות חקר מדעי ופתרון בעיות בחט"ב ב-3 מושבים שונים.

צוות השיפוט במושבי היסודי כלל את מנהלת מרכז המורים הארצי "למדע", מדריכה ממרכז המורים הארצי "למדע", מדריכות בית ספריות ומומחה מאת מרכז חינוך סביבתי וקיימות, איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה.

צוות השיפוט במושב החט"ב כלל את מנהלת המרכז הארצי למורי מו"ט בחט"ב ומוט"ל

המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, המדריכה הארצית ד"ר יונית חביב , וצוות מדריכי

מו"ט חט"ב מחוז חיפה .

המדענים הצעירים הציגו במושבים את עבודותיהם והשיבו לשאלות.

בתום המושבים נבחרו העבודות המצטיינות לייצג את המחוז ביריד הארצי לעבודות חקר ופתרון בעיות.

מדעי הסביבה

הכנס הארצי העשירי למורי מדעי הסביבה

ביום רביעי י"ב בניסן, תשע"ט 17 באפריל 2019, התכנסו כ- 110 מורים למדעי הסביבה לכנס הארצי העשירי במכון ויצמן למדע ברחובות.

נושא הכנס השנה סוגיות ודילמות סביבתיות, ההרצאה המרכזית הייתה סוגיות ודילמות סביבתיות משלחנו של חבר הכנסת ויו"ר השדולה הסביבתית (לשעבר) ד"ר דב חנין. אחריו הצגת דילמת אסדות הגז הטבעי בישראל מפי מר משה ברק (שומרי הבית) ונציג נובל אינרגי עמיר בן דוד, סיום המושב הראשון בהצגת הדילמה של רותי וחיות הבר בשטחים עירוניים מפי פרופ' מיכל ציון.

המורים השתתפו בסיורים במגוון של נושאים :האקוספירה בגן המדע – הדגמות וניסויים בסביבה , סיור משבר המגוון הביולוגי בדגש ציפורים, בית ויצמן וסיור בדגש בנייה ירוקה וסביבה, איך נמלים פותרות בעיות ? הנמלים כמודל השראה.

במושבים השונים הוצגו דילמות בראי הפדגוגיה כאשר המורים הציגו דוגמאות לעיסוק בדילמות בכתה. אריק הר זאב מישיבת נווה שמואל הציג דילמות מהסרטים, נוסעים ירוק מאיר מלכה מתיכון דרכא רמון מגדרה. תלמידים חוקרים סביבה מפי אבי עמירממקיף באר טוביה. ואז הרצאה מרתקת של ד"ר תום ביאליק ממכון ויצמן בנושא יצירה ושימוש במודלים ממוחשבים לחקר בעיות סביבתיות. דילמות בסדנאות ובאקוטופים, בית ספר שדה חוף הכרמל, ומעיריית כפר סבא הצגת פרוייקט אפס פסולת, יש סוף לתרבות הצריכה ? קיימות פורצת דרך .

בסוף הכנס הצגת העשייה, ימי עיון, תחרויות, השתלמויות, חידושים ועדכונים משולחן המפמ"ר סאמיה אבו חיט. הכנס היה עשיר ומגוון שכלל הרצאות מרתקות, חשיפה ליוזמות חינוכיות חדשות וקבלת רעיונות מעמיתים למקצוע.

Big picture

מעריכים חדשים במדעי הסביבה

ביום שני כ"ד בניסן, תשע"ט ה29.4.19 התכנסו המעריכים העדשים במרב"ר לקבלת תדרוך טכני ותרגול לקראת הצטרפותם לצוות המעריכים בבחינת הבגרות במדעי הסביבה.

Big picture

אגף א' אמנויות

אמנות חזותית

פורסם מידעון האמנות החזותית ובו סיכום הפעילות של הפיקוח על האמנות החזותית במטה ובמחוזות בשנת תשע"ט.

השתלמות למורים לאמנות חזותית


השתלמות למורים לאמנות חזותית התקיימה לפני חג הפסח בעפולה ובחיפה. המורים נפגשו עם חברי "תנועת תרבות" בבית ספר בעפולה והתנסו ביצירה במרחב בית ספר. ביום השני הכרנו את "המרחב השלישי" במרכז היהודי-ערבי בית הגפן בחיפה ודנו בסוגיות של חינוך, אמנות, אוצרות ונגישות של ידע חזותי.

מחול

הסיפור השלם במחול - השתלמות ארצית

טרום חופשת הפסח ט'-י"א בניסן תשע"ט, 14-16.4.19 נערכה השתלמות מעשית ייחודית בת שלושה ימים מרוכזים במצפה רמון שהיוותה יישום נוסף בתחום המחול של מדיניות "ועדת הסיפור השלם" (ועדת ביטון). ההשתלמות המעשית עסקה בהעמקת ההיכרות עם יוצרים אשר שואבים השראה מעולם תנועתי שאיננו מערבי ומשלבים אותו באמנותם וכללה התנסויות באמנות תלוית מקום - במצפה רמון. ההשתלמות התקיימה הודות לשיתוף פעולה פורה על המפקחת על האמנויות במחוז דרום

ממגוון היוצרים והרקדנים שהעבירו סדנאות: אורלי פורטל רקדנית, כוראוגרפית, מורה למחול, חברת ועדת מקצוע עליונה במחול, חוקרת מפולקלור מרוקאי אשר יצירתה מציגה פרשנות עכשווית למסורות עתיקות, העבירה ארבע סדנאות ייחודיות: סדנת מחול צפון אפריקאי אשר התמקדה במחול השבטים המרוקאים, שבט ה-"גנאווה" וה-"ברבר" שבסהרה - צפון אפריקה, מוזיקה וריקוד. סדנה בהשראת יצירתה "רביע" מחול סופי פרסי מודרני שנוצרה בהשראת רביע אלאדוויה, מיסטיקנית סופית מהמאה ה- 8 , ומציגה כוראוגרפיה של טקס סופי על אהבה ואחדות. היצירה נרקדת לצלילי מוסיקה פרסית סופית המוקדשת לשיריו של ג'לאל אל- דין אל-רומי, המשורר בן המאה ה- 13. סדנה בנושא המחול המיצרי, מחול מודרני, וואלס. עם היצירה "לילת חוב", ריקוד על שירתה של אום כולתום ושאבה השראה מיצירתה "פולחן האביב של פריד אל אטרש" לסיום נערכה סדנא שעסקה מפלדנקרייז לאימפרוביזציה (מודעות דרך ריקוד ATD) אשר שילבה יסודות מעולמות המחול והאימפרוביזציה ומשיטתו של משה פלדנקרייז.

סדנאות מעשיות נוספות העבירה אבבה יוסף רקדנית יוצרת, אוצרת, ומורה למחול, זכתה בפרס ומענק לקידום מחול אתיופי. אחת עסקה בעקבות נרטיבים של המחול האתיופי והשימוש בהם כמקור ליצירה. סדנא נוספת בריבוי מקצבים Afro-Beat ובמעבר מריקוד אפריקאי מסורתי לריקוד אורבני חדש הפופלארי בעולם היום. ולסיום נערכה הרצאה על התווך בין טבע לתיאטרליות, ריטואל חברתי ותור הזהב של התיאטרון הלאומי של אדיס אבבה.

לקראת סיום ההשתלמות נערכה סדנא מעשית להיכרות עם שפת המחול הענבלית בהנחיית הרקדנית והסולנית לשעבר בלהקת המחול ענבל קרן אור שרעבי מתוך רפרטואר להקת תיאטרון מחול ענבל אשר משלב אלמנטים מתוך המחול התימני ונערך דיון בדרך עבודתה של הכוריאוגרפית שרה לוי תנאי על הקמת הלהקה, ערכיה ומטרותיה.

כמו כן, התקיים דיון מונחה מחקר על ידי חוקרת המחול האתני הגב' יעל מירו באשר לסוגיית המחול האתני, הגדרתו ותפיסתו העכשווית ונערכו סדנאות נוספות היכרות עם העיר מצפה רמון דרך מדיטציה בתנועה, פעילות אבנים בזריחה וסדנת קול ותנועה.

Big picture

אגף א' לפיתוח פדגוגי

חינוך גופני

אלופת העולם בכדורסל לבתי ספר תיכונים - נבחרת התלמידים של תיכון חדש ת"א

גאווה ישראלית בערב פסח: שלשת ניצחון של אריאל לחוביץ סידרה לנבחרת של תיכון חדש ת"א 78:79 דרמטי בגמר על נבחרת המארחת של יוון.

בין התאריכים 12 – 20 באפריל 2019 התקיימה אליפות העולם לבתי ספר בכדורסל, בעיר הרקליון בכרתים שביוון אליה נשלחה משלחת ובה הנבחרות האלופות של בתי הספר תלמידים ותלמידות בכדורסל לשנה"ל תשע"ט ובהן: נבחרת התלמידים של תיכון חדש תל אביב, עם מנהלת בית הספר, לימור מרקנזון, המאמן נחום סגל ומנהל הנבחרת אשר ברייט, נבחרת התלמידות של הגימנסיה הריאלית ראשון לציון, עם המורה לחינוך גופני והמאמן זיו ארז ועוזר המאמן ארז רון. בנוסף השתתפו במשלחת: ד"ר אמין מוקטרן, מפקח על החינוך הגופני במחוז הצפון כראש המשלחת והשופטים: אור זרור ונועם גורדון.

באליפות השתתפו 24 נבחרות תלמידים ו 26 נבחרות תלמידות שייצגו 35 מדינות החברות בהתאחדות העולמית של ספורט בתי הספר (ISF).

נבחרת התלמידות של הגימנסיה הריאלית ראשון לציון הגיעה למקום התשיעי המכובד מאוד.

כאמור, נבחרת התלמידים של תיכון חדש, ת"א השיגה הישג שלא הושג בשלושים השנה האחרונות, אלופי העולם לבתי ספר בכדורסל. בשנות השמונים השיגו הישג זה נבחרות התלמידים של תיכון בליך, רמת גן ואורט קריית ביאליק.

השחקן המצטיין של הטורניר נבחר לוטן אמסלם, בנו של כוכב העבר שמעון אמסלם.

הפיקוח על החינוך הגופני גאה בהישגים של נבחרות הגימנסיה הריאלית ראשל"צ ותיכון חדש ת"א.

קישורים לכתבות שפורסמו בתקשורת על ההישג המרשים:

1. https://sites.one.co.il/Mobile/Article/18-19/2,890,7418,0/334187.html

2. ב y-net: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5496967,00.html

3. קבלת הפנים בנתב"ג:

https://m.one.co.il/mobile/article/18-19/2,620,0,0/334301.html?ref=hp

Big picture
Big picture
Big picture

לוטן אמסלם זוכה בתואר השחקן המצטיין של הטורניר!

אגף א' חברה ורוח

גאוגרפיה – אדם וסביבה

גיאוגרפיה-אדם וסביבה במסלול סייבר גיאוגרפי –

יום שיא לבתי הספר במסלול הסייבר הגיאוגרפי תשע"ט

מורים ותלמידים מגמות "גאוגרפיה – אדם וסביבה", מנהלי בתי ספר, מדריכים, שותפים לדרך - חיל המודיעין , סיסטמטיקס, המרכז למיפוי ישראל, מחלקות GIS ברשויות המקומיות, מינהל התכנון, המרכז לטכנולוגיה חינוכית ועוד התכנסו לאירוע שיא ביום שלישי 30.4.19 לחשיפה ולהצגה של תוצרי עבודות החקר בבתי הספר שנעשו תוך הפקת מידע עדכני ורלבנטי מעולמות הביד דאטה הדיגיטלייםוהפקת שכבות מידע חדשות למפות מקוונות במערכות GIS.

ביום זה נפגשנו יחד לחזות בתוצרים הכיתתיים ובעבודות אישיות נבחרות ומצטיינות, ללמוד זה מזה, להכיר את העשייה הענפה והמגוונת בכיתות מכל רחבי הארץ, המייצגות את כלל החברה הישראלית – מגמות גאוגרפיה וסביבה מהעיר ומהכפר מכל רחבי הארץ.

המסלול נפתח כפיילוט בשנת הלימודים תשע"ז בשיתוף פעולה בין הפיקוח על הוראת "גאוגרפיה אדם וסביבה" לבין חיל המודיעין, המרכז למיפוי ישראל וספקית התוכנה מבית ESRI חברת סיסטמטיקס.

המפגש היווה חגיגה במיטבה: נחשפנו לעבודות מעמיקות שכללו חקר מרחבי מעמיק שעשה שימוש במאגרי נתונים רבים ועדכניים, איסוף הנתונים, ניתוחם, הצלבתם וכתיבת תוצרים שכללו מיפוי מקוון וחדשני וממנו הפקת מידע משמעותי תכנוני לטובת הקהילה והחברה.

המצטיינים הציגו את עבודותיהם שכללו:

- מיפוי עבודות הניקיון והסביבה ברחובות והמלצות לתכנון מיטבי עבור הקהילה

- תלמידי מקיף קרית חיים בקרית חיים עבדו על משמעות של הזיהום הסביבתי (אוויר, קרקע ועוד) באזור מפרץ חיפה והמשמעות הסביבתית והכלכלית אם וכאשר המפעלים יועתקו.

- מיפוי מקלטים על ידי תלמידי תיכון הרצוג בבית חזמונאי במועצה האזורית גזר – עבודה שנעשתה יחד עם פיקוד העורף ובשנת הלימודים הבאה שיתוף פעולה עם פיקוד העורף ברמה ארצית לצרכים אלה ואף נוספים.

- מהיר לעיר – עבודת חקר של תלמידי בית חינוך רבין כפר סבא שכללה מיפוי והצעות לשבילי אופניים ברחבי העיר כפר סבא. עבודות שהוכנסו לתכנון העירוני ונעשו בשיתוף מחלקות שונות בעירייה. ועוד ועוד....

להמשך פיתוח מסלול זה השלכה ארוכת טווח על חינוך דור בוגרים מקצועי ואיכותי לתפקידי מפתח בצבא ובחברה. אנו רואים בכם מורים ומנהלים המצטרפים למסלול הסייבר הגאוגרפי במגמת גיאוגרפיה-אדם וסביבה פורצי דרך ומובילי שינוי!

תמונת הרקע

מהו הייעוד שלנו?

תמונה ממאגר פיקסביי - פסי רכבת מוליכות לעתיד

https://pixabay.com/photos/railroad-tracks-tracks-railway-163518/


CC0 Public Domain