Teadmusloome

Mis on teadmusloome?

Teadmusloome - uute teadmiste loomise protsess üksi ja kogukonnas, mille tulemusel sünnib artefakt, tulemusi jagatakse teistega ja saadakse tagasisidet

Kuidas teadmuse loomist organisatsioonis soodustada?

Indiviidi teadmuse loomise aluseks on kõikvõimalikud formaalsed ja mitteformaalsed situatsioonid, kus toimub refleksiivne õppimine. Kuna organisatsiooni teadmuse aluseks on indiviidide teadmus, on üleüldise õppimist toetava kultuuri juurutamine organisatsioonis oluline. Organisatsiooni teadmusloomet saab soodustada teadmusjuhtimistegevuste abiga, mis on näiteks teadmusmeeskonna arendamine projektgruppide loomise ja nendevahelise konkurentsi tekitamise kaudu; organisatsiooni liikmete informatiivse suhtlemise õhutamine, organisatsiooni liikmete formaalse suhtlemise õhutamine; organisatsiooni liikmete suhtlemine teadmusvõrgustikuga; simulatsioonimängude korraldamine; organisatsiooni liikmete rotatsioon.

Big image