ידיעות כנען

פרשת הגבעונים

אנחנו הגבעונים שמענו מה יהושע ועמו עשו ליריחו ולעי אז ביצענו מעשה ערמומי :

לקחנו שקים בלויים, שמנו על החמורים שלנו נאדות יין בלויים עם בקיעים, נעלנו נעליים בלויים, בגדים בלויים[שמלות], ובנוסף לקחנו "צידה" שהייתה לחם עם עובש שיחשבו שבאנו מרחוק.

יצאנו לדרך אל המחנה בגלגל .

אמרנו לו ולעמו:”מארץ רחוקה באנו, כרתו לנו ברית " אנשי ישראל ויהושע שאלו אותנו שאלות אבל ניסינו התחמק.....יהושע שאל אותנו: "מאיפה אנחנו יודעים שאתם לא מתחזים ושאתם יושבים קרוב אלינו ?" והשבנו לו בתשובה מתחמקת : "אנחנו עבדיכם" יהושע שאל אותנו : "מי אתם ומאין באתם?" ואמרנו לו שאנחנו עבדים של ה' אלוהיך ושבאנו מארץ מאוד מאוד רחוקה.

לאחר כמה זמן כרתנו ברית עימם , אכלנו מהלחם הבלוי ויהושע נשבע לנו בה' אלוהי ישראל שמעכשיו הם לא יעשו לנו דבר.

כעבור זמן מה יהושע גילה את מעשינו ושרימינו אותם והיינו ערמומיים מאוד.

קיבלנו עונש שיהיה חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה.יהושע קרא לנו ושאל:”מדוע רימתם אותנו ואמרתם שאתם רחוקים מאיתנו והתברר לנו שאתם קרובים אפילו עוד יותר מכפי שחשבנו".

והשבנו להם שעשינו את זה מפני שה ציווה את משה עבדו לתת לכם את כל הארץ ולהשמיד את כל ישבי הארץ מפניכם בגלל זה אנחנו עשינו מעשה זה, והנה אנחנו עכשיו בידיכם מה שחשבם לעולל לנו עשו. יהושע עשה לנו את מה שהבטיח, אבל בכול זאת לא הרג אותנו אנחנו ניהיה עבדים בשבילו כל יום וכל ליל על השקר הזה.

כתבה:אלינור יעקב