המגעים הדיפלומטיים עם בריטניה

רן אלגיסר, נדב מזרחי, להב יהושע ומיכאל גרינברג

רקע

הרצל נישה להשיג צ'רטר מאימפריית בריטניה במדינת ישראל ואלו היו טענותיו:

פתרון להגירה ולאנטישמיות – בריטניה מעונינת להפסיק הגירת יהודים לתחומה, טריטוריה באזור סיני תיתן מענה לבעיה זו

נאמנות והקמת אזור חוץ שיגן על תעלת סואץ – יישוב יהודים במקום יחזק את שליטתה של בריטניה מול החזית הגרמנית והתורכית באזור

תועלת כלכלית לאימפריה הבריטית – הקמת התיישבות יהודית בתחומי האימפריה הבריטית, תמשוך מתיישבים

תגובתה של בריטניה

בריטניה הציעה לתנועה הציונית מקומות התיישבות שונים :

קפריסין- הבריטים מציעים ליישב את העיר קפריסין ביהודים עך ההצעה נפלה עקב בעיות בין היוונים לטורקים ששלטו שם.

אל עריש- אזור מדברי בצפון סיני. תוכנית זו נפלה בגלל שגילו שקיימת בעיה חמורה של מחסור במים בגלל שמדובר באזור מדברי.

אוגנדה- הייתה ההצעה המשמעותית ביותר שהגיעה מבריטניה והצליחה לעורר וויכוח קשה בתנועה הציונית.


הצעת אוגנדה

באוגוסט 1903, בנאום הפתיחה לקונגרס הציוני השישי העלה הרצל את הצעת אנגליה, לייסוד אוטונומיה יהודית באוגנדה שהייתה תחת שליטתה. הרצל תאר בכנות ובפתיחות את כישלונותיו הדיפלומטים עד כה בהצעתה של אנגליה הישג מדיני הרצל ונווארדו אמרו כי אוגנדה תהיה "מקלט לילה" ולא ארץ הקבע וכי ההצעה בקונגרס היא בשאלה האם לשלוח לאוגנדה ועדה שתבדוק את סיכויי ההתיישבות במקום.

לאחר הלם ושקט ששר, התפתחה מהומה, ורבים מהמשתתפים פרצו בבכי ולכן מכונה קונגרס זה "קונגרס הבוכים". חלק מהמשתתפים, בעיקרי בקרב ציוני רוסיה עזבו את האולם בכעס. בסופו של דבר, הוחלט בהצבעה לאשר בדיקה של וועדה בנוגע להתיישבות באוגנדה וכי החלטות הוועדה יבואו בפני הקונגרס אשר יקבע האם לקבל את ההצעה או לא. בקונגרס זה השתתפו כ-600 נציגי, הוא היה מאוד סוער מבחינה רגשית, ולאחר קיתה סכנת פילוג ממשית על התנועה הציונית בין מחה התומכים בהצעת אוגנדה לבין מחנה המתנגדים להצעה. ציוני רוסיה החליטו לקרוא לעצמם מאותו רגע "ציוני ציון" כדי להבהיר שהם לא יתפשרו על אף טריטוריה שהיא אינה ארץ ישראל. מכיוון שהתנועה הציונית עמדה בפני קרע נסע הרצל, שכבר היה חולה מאוד, (שנה לאחר מכן נפטר) לפייס את הציונים מרוסיה. בקונגרס שהתכנס לאחר מכן התגבשה החלטה ברורה שאין לדון בטריטוריה שהיא אינה ארץ ישראלחדשות מהעבר- הרצל, הקונגרס הציוני ותכנית אוגנדה

החל מדקה 10:13