עשרת הדיברות - עלון מסכם

כל העבודות שלנו על עשרת הדיברות

משימה ראשונה - ענן מילים

במשימה זו ראינו וידאו שמתאר את מהלך קבלת לוחות הברית בהר סיני ואז כתבנו את כל הערכים שקשורים לקבלת לוחות הברית בענן המילים.
Big image

משימה שנייה - משה בראי האומנות

בעבודה זו התבקשנו לבחור ציור או פסל וכו' של משה רבינו. לאחר מכן היה עלינו לציין פרטים מסוימים על התמונה שבחרנו בנקודות עלך התמונה.
Big image

משימה שלישית - לוחות הברית

במשימה זו היינו צריכים לכתוב בפתקיות את כל עשרת הדיברות ולידם להציב תמונה שתתאר אותם.
Big image

משימה רביעית - מבט ממוקד על דיבר

במשימה זו התבקשנו לעשות מצגת או סרטו וכו' על דיבר מסויים. אנחנו בחרנו להציג במצגת את הדיבר

"אל תרצח"

Big image
Big image
Big image
Big image
Big image