פרסום ושיווק העשייה החינוכית

מידע על הקורה בבית- הספר

מידע על הקורה בבית- הספר מביא לקשרים טובים בין מורים להורים.

קשרים אלה עשויים להשפיע לטובה הן על הלמידה עצמה והן על עמדתם של ההורים והתלמידים כלפי בית-ספרם: אם אנחנו רוצים שאנשים יגבשו לעצמם עמדות תומכות על המוסדות, יש לספק להם מידע נכון וממצאים על מערכת החינוך ועל בתי- הספר. (פרידמן, 2010).

היום הולכת ומתגבשת הסכמה ששאלת הצלחתו של בית הספר תלויה בין היתר ביכולתו לקיים קשרים פוריים עם סביבתו. (טאליס, 2010).

הזדהות גבוהה של ההורים עם בית הספר משמעה שההורים מקבלים בחיוב את הערכים שבית הספר מקנה לילדיהם, וכי הם תומכים בנורמות שבהן הוא דוגל. (פרידמן, 2010).

שיתוף פעולה בין בית הספר לסביבה / מוטי טליאס

Importance of ICT in education

השינוי הטכנולוגי לאורך הזמן בבתי הספר

יתרונות שיתוף העשייה

הדדיות

שיתוף פעולה מכל סוג הוא מפגש בין מטרות. אולם כדי לייצר שיתוף פעולה מוצלח, על בית הספר להביא בחשבון את האינטרסים של הצד השני ולהיות מודע לנכסים שברשותו-הוא ושביכולתו להציע לשותפיו. (טאליס, 2010).

יתרונות הטמעת התקשוב במערכת החינוך