A IDADE CONTEMPORÁNEA

Lucas Chans Estramil

Inicios da idade contemporánea

Comezou a finais do século XVII.


Revolucións políticas: A revolución francesa comezou no ano 1789 cando a xente do comun esixiu os mesmos dereitos ca os grupos prviliexados.


A revolución industrial: A invención da máquina de vapor permitiu a aparición de varias fábricas e tamén grazas a máquina de vapor inventouse o ferrocarril.

As grandes transformacións do século XIX

Aparición de réximes políticos parlamentarios: O poder dos reis reduciuse e nalgúns países proclamouse unha república.


O avance da industrilización: Os talleres sustituíronse por fábricas e as cidades creceron moito ca chegada dos campesiños-


Os cambios na organización da sociedade: Os donos das fábricas e os grandes propietarios de terra formaban a clase alta.A clase baixa formagana os campesiños e os obreirosdas fábricas.

O século XX e os inicios do século XXI

Avances técnicos: Inventouse a electricidade e eso permitiu o desenvolvemento industrial.


Avances nas comunicacións: como o móvil , internet e os transportes como o avión eo automóvil.


Os gobernos democráticos decidiron que os cidadáns podían votar.

A revolución política do século XIX

Comezou no ano 1808 cando Napoleón gobernaba francia.Iniciouse a guerra da independencia contra os franceses. En España durante a guerra redactouse a primeira constitución en Cádiz no ano 1812.


Tras a guerra o Rei Fernando VII anulou a constitución e restableceu a monarquía absoluta .


En 1833 subió al trono a sua filla Isabel segunda e restableceu a monarquía parlamentaria.


En 1873 estableceuse unha república.


En 1874 estableceuse unha monarquía parlamentaria.

Transformacions económicas e sociais

A importancia da agricultura: era a principal actividade económica.


Unha revolución industrial tardía e lenta: existían fabricas en Cataluña e no País Vasco en Andalucía e Asturias.


A revolución dos transportes: a partir de 1850 construironse as primeiras liñas de tren.


O final do século apareceron clases sociais coma a burguesía e a clase obreira.

A cultura e o arte do seculo XIX en España.

En España xurdiron grandes poetas, como Béquer, e Zorrilla, ou novelistas como Clarín e Pérez Galdós.


O neoclasicismo: recuperaba elementos da arte clasica de Grecia e Roma, o congreso dos diputados é un exemplo.


A arquitectura do ferro, empregouse este material para levantar grandes edificios , estacions de trens ...etz

ESPAÑA NO SECULO XX E INICIO DO XXI

As primeiras décadas do século XX: entre 1900 e 1936 España vivio unha época de grandes cambios.


Un intenso e rápido desenvolvemento industrial: a partir de 1900 aumentouse a producción e o traballo nas fabricas e apareceron novas industrias.


Grandes cambios sociais: aumentou a inmigración do campo a cidade.


Graves problemas políticos: foi un periodo no que se produciron numerosas folgas e protestas.


En 1931 proclamouse a segunda república :estableceuse un sistema de goberno democrático e as mulleres non podian votar.


Puxeronse en marcha grandes reformas sociais para millorar as condicion de vida dos ciudadanos, pero produciose unha grande crise economica no ano 1930.

Guerra civil e a dictadura

En 1936 un grupo de militares revelouse contra a república e estalou a guerra civil, tras a victoria dos reveldes , impuxose unha dictadura dirixida por Franco.

A transicion e os comenzos do seculo XXI

En 1975 morreu Franco e Xoan Carlos primeiro foi proclamado Rei.


Iniciose a transición democrática: en 1978 aprovaron a constitución Española.


Produciose unha gran modernización económica e social en España.


En 1986 España integrouse na Unión Europea.

A arte e a cultura Española no seculo XX

O desenvolvemento da literatura, destacaron os autores Lorca, Alberti ou Cernuda.


O traballo de importantes científicos como Ramon y Cajal o Severo Ochoa.

A organizacion politica actual de España.

A constitución de 1978.

Os dereitos e as libertades, estableceuse iguldade dos Españois. Tamen se reconoceron dereitos como o traballo ou a educación.


A forma de goberno: En España e unha monarquía parlamentaria organizada democraticamente.

O sistema politico Español

O rey e o xefe do estado.


A constitución estableceu unha división social en tres poderes:


-Poder lexislativo.-As cortes xerais formadas por o congreso dos diputados e o senado son os encargados de elavorar as leis.


-Poder executivo: exerceo o goberno, formado polo presidente do goberno, e os ministros elexidos por el.


-Poder xudicial: exerceno os xuices e os maxistrados nos tribunais e xuzgados.

As comunidades autonomas Española.

España organizase en 17 comunidades autónomas e duas cidades autónomas.


O territorio que goberna: cada comunidade autónoma esta formada por unha ou varias provincias.


As institución de goberno: cada comunidade autonoma ten un parlamento que elavora as leis.


Os simbolos: representan a comunidade como unha Bandeira ou escudo ou Imno.


As competencias autonomicas: son os asuntos sobre os que cada unha comunidade pode decidir.