גיוס לומדי תורה

האם וכיצד יש לגייס את לומדי התורה?

גיוס לומדי התורה - מה אני חושב על כך?

תלמיד יקר,

בחודשים האחרונים מדברים רבות בתקשורת ובציבור על גיוס לומדי התורה לצבא. דיון זה גורם למחלוקות קשות בעם ויוצר מתח רב בין החרדים לבין הקבוצות האחרות בעם. במהלך עבודה זו נלמד היטב את הנושא ולבסוף עליך לגבש עמדה משל עצמך בנושא ולהציגה. להלן שלבי הלימוד והמשימות להגשה:

א. ראשית נלמד את הסוגיה מבחינה הלכתית - האם הלומד תורה פטור מללכת לצבא?

ב. משימה 1: בניית מצגת המציגה את הדעות השונות בעד ונגד גיוס לומדי התורה לצבא.

ג. הכרת הדעות השונות של נבחרי הציבור ע"י קריאת מאמרים וסרטונים שפורסמו באינטרנט.

ד. משימה 2: פרסום הצעת חוק - כתיבה הצעת חוק בנושא גיוס תלמידי הישיבה.

דיון הלכתי - תורה או צבא

עיין בקובץ ולמד היטב האם מבחינה הלכתית אדם הלומד תורה צריך להתגייס לצבא. את מסקנותיך כתוב במצגת המציגה את השיקולים מדוע הלומד תורה פטור מהצבא ומדוע חייב.

דעות שונות בקרב נבחרי הציבור

עיין בכתבות הבאות וצפה בסרטונים והקשב היטב לדעותיהם השונות של נבחרי הציבור בהקשר לקביעת החוק לגיוס לומדי התורה. שים לב לדעות השונות ולביקורות השונות על כל אחת מהדעות.

הצעת חוק

בעקבות כל מה שקראת, צפית ולמדת עד כה בנושא גיוס בני הישיבות לצבא, כעת עליך לכתוב 'הצעת חוק' לגיוס בני הישיבות. כלומר, בתחילת המסמך עליך לכתוב במספר משפטים מהי מטרתך בחוק המוצע ומה השיקולים השונים שעמדו בפניך. לאחר מכן עליך לכתוב את סעיפי החוק השונים.

[בהצעת החוק התייחס לשיקולים שונים, כגון: א. האם אנשים שלומדים תורה צריכים להתגייס? ב. באיזה גיל עליהם להתגייס? ג. מה יעלה בגורלו של מי שלא התגייס (האם יש להפעיל כלפיו מעצר, כלא או רק קנס)? ד. האם יש לקבוע מספר מסוים של לומדי תורה שפטורים מהצבא בדומה לספורטאים מצטיינים? ועוד]