לא לקלל אב ואם

מגישות אורית ולני

שלא לקלל אב ואם

אסור לקלל אב ואם (וגם את הגדולים ממך כמו אחים ואחיות וכו') , מי שמקלל את אביו ואמו ימות ומי שלא מכבד את אמו ואת אביו לא ייטב לו על האדמה .החלק של כבודנו הוא גם לדאוג להם ולטפל בהם גם בזקנותם . כל ילד צריך להעריך את הוריו על הביאוהו לעולמו של הילד . לפי הכלל כיבוד ההורים לא מחייב את הילד גם להקשיב להורים על משהו שלא קשור לכבודם . אבל המצווה דורשת להתייחס אליהם בכבוד הראוי ולא לעבור על דבריהם .הילד צריך להעריך את הוריו כי בלעדיהם הם לא היו בעולם הרי שלושה שותפים לבריאת האדם והם : הקדוש ברוך הוא האבא והאמא . הדין של מי שמקלל ולא מכבד את אביו ואת אימו הוא עונש מוות לכל הפוסקים !!!!!!!!!!!!!.