x quang kỹ thuật số

http://www.tptdental.vn/

Ba lý do tại sao việc gây tê Nha khoa là tuyệt vời cho các thủ thuật Nha khoa

Trong lĩnh vực thiết bị nha khoa, có là một số lượng đáng kể của thủ tục được thực hiện cả hai mục đích thẩm Mỹ cũng như mục đích phục hồi. Nó đang trở nên phổ biến hơn những ngày này có nhiều thủ tục thực hiện trong một thiết lập như trái ngược với nhiều cài đặt. Nha khoa an thần phù hợp với armamentarium hiện tại cho Nha khoa thủ tục như thế nào?

Dưới đây là ba lý do tại sao một bệnh nhân có thể hưởng lợi từ việc gây tê Nha khoa như trái ngược với trải qua thủ tục của họ với chỉ đơn giản là tê thuốc được tiêm hoặc gây mê là quản lý nhưng không tiêm tĩnh mạch.

Về cơ bản tất cả thường xuyên thủ thuật Nha khoa có thể được thực hiện dưới an thần. Điều cần thiết để hiểu là rằng dưới an thần, ai có thể làm nhiều hơn nữa trong cách của thủ tục. Khi cá nhân đi vào cho Nha khoa thủ tục, chúng tôi thường có thể ngồi trên ghế trong một giờ và sau đó thường cần phải được dời lại do căng thẳng và mệt mỏi. Thực tế của vấn đề là trải qua các thủ thuật Nha khoa có thể rất mệt mỏi ngay cả cá nhân ngồi ở ghế cho các thủ thuật Nha khoa không làm tất cả công việc khó khăn. Bệnh nhân vẫn nhận được rất mệt mỏi sau khi khoảng một giờ và thường cần phải được sắp xếp lại để hoàn tất thủ tục của họ. IV an thần Nha khoa cho phép bệnh nhân có thể ngồi trên ghe nha khoa cho đến bốn giờ. Ngồi ở ghế mà không gây mê tĩnh mạch và đường này thời gian ban đêm có thể vô cùng khó khăn cho các bệnh nhân để thực hiện. Bệnh nhân thường có một trở lại xấu hoặc họ có vấn đề với điều đó và bỏ lỡ bạn có thể được khó khăn để xử lý thời gian này. Vì vậy, việc gây tê Nha khoa có thể làm giảm bớt bất kỳ vấn đề với ngồi trên ghế trong giờ và cũng làm giảm tỷ lệ trở lại kiệt sức đau hoặc cổ cần phải hủy bỏ phần còn lại của thủ tục.

Mà không có việc gây tê Nha khoa, bác sĩ nha khoa không muốn làm việc trên cả hai mặt của miệng trong một thiết lập. Nếu họ quản lý địa phương gây mê để một bên của miệng cho thủ tục và sau đó là mặt khác được tiêm là tốt, bệnh nhân thường sẽ cắn lưỡi của mình. Việc gây tê Nha khoa với gây mê tĩnh mạch sẽ cho phép mà cá nhân để chắc chắn có tác phẩm được thực hiện trên cả hai mặt của miệng trong một thiết lập.

Một trong những phát hiện ấn tượng nhất với việc gây tê Nha khoa là nhiều thủ tục có thể được thực hiện trong một ngày. Nếu bệnh nhân là một giám đốc hoặc ai đó ép cho thời gian, có nghĩa là nó khó khăn cho họ để có được nhiều thời gian tắt của công việc, việc gây tê Nha khoa là hoàn hảo. Với cad/cam Nha khoa công nghệ cho phép cho hầu hết các thủ tục được thực hiện trong chỉ có một thiết lập, có việc gây tê Nha khoa có thể cho phép những thủ tục được thực hiện trong một thiết lập trong trình đơn cho những bệnh nhân khác nào đã mất nhiều ngày nghỉ làm việc.