Fréttabréf Naustaskóla

6. tbl 12. árgangur október 2020

Kæra skólasamfélag

Tíminn æðir áfram og október að hefjast! Eins gott að halda vel á spilum og nýta tímann því fyrr en varir eru komin jól. Eins og jafnan setja frídagar sinn svip á október en þar er um að ræða fasta liði eins og hið hefðbundna vetrarfrí í lok mánaðar. Áhrif Covid 19 eru að einhverju leiti að hafa áhrif á skólastarfið og vegna tilmæla frá Almannavörnum höfum við ekki getað boðið foreldrum á okkar hefðbundnu haustfundi. Þessi í stað verða sendar með vikupósti hvers árgangs kynningarglærur sem við biðjum ykkur að lesa vel yfir. Ætlunin er síðan að bjóða upp á fundi á netinu með foreldrum. Þar geta foreldrar komið með fyrirspurnir til kennara og rætt við aðra foreldra um það sem brennur á þeim. Foreldraviðtölin eru síðan í byrjun nóvember og vonumst við til að þau verði með hefðbundnum hætti. Við minnum á að á heimasíðu skólans má nálgast á næstu dögum starfsáætlanir kennsluteyma, en einnig starfsáætlun skólans í heild þar sem má fræðast um stefnu, starfshætti, helstu áhersluþætti vetrarins o.fl. Þessar upplýsingar er að finna undir hlekknum skólinn / skólanámskrá. Með bestu kveðjum úr skólanum og von um öflugt starf og dásamlegt líf að vanda hjá okkur í október. Bryndís Björnsdóttir, skólastjóri

Frá foreldrafélagi Naustaskóla

Því miður þurfti að fresta fundi foreldrafélagsins sem átti að vera 28. september síðastliðnn. Í staðinn er foreldrafélagið að setja saman glærupakka með upplýsingum um það sem þau vilja koma á framfæri til foreldra fyrir þetta skólaár. Einnig fara upplýsingar um bekkjarfulltrúa sem ætlað er að standa fyrir bekkjarkvöldi einu sinni á haustönn og einu sinni á vorönn fyrir hvern árgang. Við munum senda ykkur þessar upplýsingar á næstu dögum.


Kær kveðja

Foreldrafélag Naustaskóla

Á döfinni í október

1. okt - smiðjuskil 2. - 3. bekkur og samræmd próf í stæ. 4.bekkur

5. - 9. okt - 7.bekkur á Reykjum

5. okt - Alþjóðalegi dagur kennara

16. okt. - Bleikur dagur

21. okt - smiðjuskil

22. okt - HAUSTFRÍ - frístund opin allan daginn

23. okt - HAUSTFRÍ - frístund opin allan daginn

Haustkynningar teyma

Á næstu vikum ættu öll teymi í skólanum að vera búin að senda haustkynningu með í vikupóstinum. í framhaldi af haustkynningum munum við gefa foreldrum kost á að koma á teams fjarfund með kennurum hvers bekkjar.

Þetta mun vera í vikunni 12. - 16. október.

Forritið microsoft teams er afskaplega einfalt forrit sem hægt er að setja inn í síma eða tölvu. Þá síðan allir sent fundarboð og ættu að detta beint inn á fundinn.

https://microsoft-teams.en.softonic.com/


Nánari útksýringar koma þegar nær dregur.

Símar og snjallúr

Símar eru daglegir fylgifiskar nemenda okkar – við þurfum að taka höndum saman bæði heimili og skóli við að kenna börnunum hvar og hvenær viðeigandi er að nota símana og í hvaða tilgangi. Við biðjum ykkur kæru foreldrar að ræða við börnin ykkar um að símarnir séu geymdir í skólatöskunni á skólatíma, þeir eru ekki teknir með í sund, leikfimi eða frímínútur. Það er einnig mikilvægt að þau læri að vera ekki í símanum á meðan matast er. Með samstilltu átaki getum við kennt þeim þessar einföldu símareglur sem gilda í skólanum. Við mælumst einnig til að snjallúrin séu geymd í skólatöskunni .

Alþjóðdagur kennara 5.okt

Alþjóðadagur kennara er haldinn hátíðlegur um heim allan 5. október ár hvert. Markmið alþjóðadagsins er að vekja athygli á því mikilvæga starfi sem kennarar inna af hendi á degi hverjum. Við hér í Naustaskóla ætlum að vera spariklædd á mánudeginum 5.okt og spjalla við nemendur um mikilvægi kennarastarfsins og margt fleira.

Ólympíuhlaup ÍSÍ 22. september 2020

Hér eru helstu niðurstöður úr skólahlaupinu okkar í ár. Það stóðu sig allir frábærlega vel og gleðin var í fyrirrúmi í þessu flotta hlaupi.


Ólympíuhlaup ÍSÍ 22. september 2020

1. bekkur – 33 nemendur hlupu alls 108km eða 3,27 km að meðaltali á nemanda.

2. bekkur – 31 nemandi hljóp alls 124 km eða 4,0 km að meðaltali á nemanda.

3. bekkur – 29 nemendur hlupu alls 121 km eða 4,2 km að meðaltali á nemanda.

4. bekkur - 32 nemendur hlupu alls 167 km eða 5,2 km að meðaltali á nemanda.

5. bekkur - 43 nemendur hlupu alls 217,2 km eða 5,0 km að meðaltali á nemanda.

6. bekkur – 39 nemendur hlupu alls 200,4 km eða 5,1 km að meðaltali á nemanda.

7. bekkur - 36 nemendur hlupu alls 216 km eða 6,0 km að meðaltali á nemanda.

8. bekkur - 41 nemandi hljóp alls 207,6 km eða 5,1 km að meðaltali á nemanda.

9. bekkur – 45 nemendur hlupu alls 193,2 km eða 4,3 km að meðaltali á nemanda.

10. bekkur – 29 nemendur hlupu alls 115,2 km eða 3,9 km að meðaltali á nemanda.

Nemendur í Naustaskóla hlupu samtals 1669,6 km. Þessi vegalengd í ár skilar okkur að meðaltali 4,7 km á hvern einstakling sem var þátttakandi í Ólympíuhlaupi ÍSÍ 2019.

7. bekkur hljóp að meðaltali flesta km á nemanda eða 6 km (5 hringi) og hlýtur í sigurlaun – auka íþróttatíma við fyrsta tækifæri.

Kveðja íþróttakennarar Naustaskóla.

Um einelti

Í Naustaskóla er unnið samkvæmt ákveðinni áætlun til að fyrirbyggja einelti og til að leysa þau mál sem upp kunna að koma. Eineltisáætlun skólans er birt í starfsáætlun hans en hana er einnig hægt að nálgast beint á heimasíðu skólans á slóðinni: http://www.naustaskoli.is/is/studningur/eineltisaaetlun

Mikilvægt er að við vinnum saman að því að fylgjast með líðan barnanna og meta hvort að þau þurfi á einhverjum tímapunkti aðstoð til að leysa mál sem snúa að samskiptum í skólanum eða vinahópnum. Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að upp geta komið samskiptaerfiðleikar hjá börnunum án þess að um einelti sé að ræða. Við skilgreinum einelti þannig: Einstaklingur er lagður í einelti ef hún eða hann verður fyrir endurteknum neikvæðum verknaði eins eða fleiri einstaklinga yfir ákveðið tímabil.

Þrennt þarf að koma til svo að einelti teljist vera til staðar:


 • Árásarhneigt eða illa meint atferli.
 • Um er að ræða endurtekningu sem stendur yfir ákveðinn tíma.
 • Ójafnvægi afls og valda í samskiptum.


Þegar grunur vaknar um að um einelti geti verið að ræða er fyrsta skrefið hjá okkur að kanna samskipti nemendanna með því að fylgjast með, taka viðtöl og í sumum tilfellum leggja fyrir tengslakannanir. Ef um einelti er að ræða er svo unnið eftir ákveðnu ferli sem byggist að mestu leyti á reglulegum viðtölum við gerendur og þolendur og samstarfi við foreldra. Gott er að foreldrar hafi í huga eftirtalin einkenni sem gætu verið vísbendingar um að einelti eigi sér stað, og hafi samband við skólann ef grunsemdir vakna.


Tilfinningaleg einkenni:


 • Breytingar á skapi.
 • Tíður grátur, þarf lítið til að tárin komi fram.
 • Svefntruflanir, getur ekki sofið, fær martraðir.
 • Matarvenjur breytast, lystarleysi, ofát.
 • Þunglyndi. Líkamleg einkenni:
 • Líkamlegar kvartanir, t.d. höfuðverkur, magaverkur.
 • Kvíðaeinkenni eins og að naga neglur, stama, kækir ýmiss konar.
 • Rifin föt og/eða skemmdar eigur / hvarf á eigum.
 • Líkamlegir áverkar.


Félagsleg einkenni:


 • Lítið sjálfstraust, hræðsla og kvíði.
 • Barnið virðist einangrað, einmana, fær ekki heimsóknir og fer ekki í heimsóknir, forðast t.d. að fara í afmælisboð.


Hegðunarleg einkenni:


 • Óútskýranleg skapofsaköst og/eða grátköst.
 • Hegðunarerfiðleikar.


Skóli - einkenni:


 • Barnið hræðist að fara eitt úr og í skóla, biður um fylgd og/eða fer aðra leið.
 • Leggur fyrr af stað í skólann en venjulega eða fer seinna af stað.
 • Skróp.
 • Barnið mætir iðulega of seint.
 • Forðast ákveðnar aðstæður í skólanum t.d. leikfimi eða sund.
 • Lægri einkunnir, einbeitingarörðugleikar í námi.
 • Einangrun frá skólafélögum.


Heimili - einkenni:


 • Barnið neitar að fara í skólann.
 • Einangrar sig frá öðrum í fjölskyldunni.
 • Aukin peningaþörf hjá barninu.
 • Barnið neitar að leika sér úti eftir skóla.