ANIMATSIOON

ideest teostuseni

Õpijuhis

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks eelkõige arvutiõpetajale oma tunni läbiviimiseks praktilisel moel, kuid sobib ka mitme aine ja õpetajatöö integreerimiseks (arvutiõpetus, eesti keel, muusika, kunst). Õppematerjali loomisel on arvestatud Põhikooli riiklikus õppekavas esitatud õpiväljundeid. Õppematerjal sisaldab nii esitlusi, esitlus-tunnikava kui ka animatsiooninäiteid ja videosid, mida õpetaja saab tunni läbiviimiseks kasutada. Sobib kasutamiseks II kooliastmes.Võimalused kasutamiseks:

 • aineõpetaja viib üksinda läbi kõik tunnid juhendades õpilasi ka teema leidmisel, tegelaste loomisel, pildistamisel ja monteerimisel;
 • arvutiõpetaja kaasab kolleege (arvuti- või kunstiõpetaja juhatab sisse teemasse, selgitab animatsiooni taustalugu; eesti keele õpetaja aitab idee leidmisel ja stsenaariumi koostamisel; kunstiõpetaja toetab tegelaskujude ja võtteplatsi loomisel; muusikaõpetaja toetab heli loomisel; arvutiõpetaja nõustab fotografeerimisel ja monteerimisel).Teemad:

 • animatsiooni taust, liigid, näited internetist
 • animatsiooni loomise etapid
 • monteerimine MovieMaker programmis


Materjali katsetamine:

Pakkusin animatsiooni loomise võimalust enda 5ndate klasside õpilastele arvutitunni raames, kuid väljaspool õppetöö aega, et osaleda AnimaTiigri konkursil. Praeguseks hetkeks oleme jõudnud osade gruppidega lõpusirgele.


1. tund: sissejuhatus

Tunni tegevuskava

Teema: animatsiooni taust ja sissejuhatus edasistesse tegevustesse

Vajalikud vahendid: arvuti, projektor, kõlarid


Tegevused:

 1. õpilaste häälestamine (mis on animatsioon? milliseid teavad? kuidas tehakse?)
 2. animatsiooni tausta tutvustamine (esitlus Animatsioonist)
 3. erinevate näidete vaatamine

2. tund: animatsiooni loomise edukogemus

Tunni tegevuskava

Teema: õpilastega animatsiooni loomine (nt piksellatsioon)

Vajalikud vahendid: arvuti, projektor, fotokaamera, statiiv, Windows Movie Maker


Tegevused:

 1. idee genereerimine ühtse grupina
 2. tegelaste ja võtteplatsi valik
 3. tegevuse fotografeerimine
 4. fotode laadimine arvutisse
 5. fotode monteerimine filmifailiks (Windows Movie Maker)
 6. tulemuse vaatamine, analüüsimine


Soovitus: julgustada õpilasi võtma assisteerivaid rolle (nt fotografeerimine, fotode laadimine arvutisse, fotode monteerimine), et hiljem saaks see õpilane aidata ka kaaslasi.

*Animatsiooniideed kogu grupiga töötamiseks:

3. -5. tund: animatsiooni loomine

Tundide tegevuskava

Tundide arv sõltub grupi suurusest ja õpilaste panustamisest. Tundide läbiviimisel ning edasiliikumisel arvestada õpilaste valmisolekut ja sobivat tempot.


Vajalikud vahendid: paber, kirjutusvahendid, arvuti ja projektor (esitluse näitamiseks ja tegevuste toetamiseks), meisterdamisvahendid

Tugimaterjal: esitlus Animatsiooni loomine


Soovituslik tempo

3.tund:

 • mõttekaardi loomine (vt tööleht 1)
 • idee täpsustus
 • stsenaariumi kirjutamine


kodune ülesanne:

 • piltstsenaariumi loomine koomiksi stiilis (vt tööleht 2)


4.tund:
 • stsenaariumite tutvustamine
 • animatsiooniliigi valimine
 • tegelaste loomine


kodune ülesanne:

 • tegelaste loomine
 • võtteplatsi loomine


5.tund:

 • fotokaamera stabiliseerimine ja pildistamine

6. tund: monteerimine ja esilinastus

Tunni tegevuskava

Teema: fotode monteerimine animatsiooniks

Vajalikud vahendid: arvuti, Windows Live Movie Maker, USB juhe või SD kaardi lugeja, projektor, kõlarid

 1. Windows Live Movie Maker (WLMM) programmi ja juhendite tutvustus
  (esitlus Juhend: Windows Live Movie Maker)
 2. Fotode laadimine arvutisse
 3. WLMM avamine
 4. Fotode imortimine WLMM programmi
 5. Kaadri kestuse määramine, tiitrite lisamine (soovi korral ka heli lisamine)
 6. Eksportimine videofailiks
 7. Animatsioonide esilinastus

Olemasolev kasutusjuhend:

Kurvits, M. (2012). Live Movie Maker kasutusjuhend. [YouTube video].
Windows Live Movie Maker: kasutusjuhend

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Hindamismeetodid:
 • Kaasõpilaste poolne hindamine (vt tööleht 3)
 • Õpetaja poolne hindamine


Hindamiskriteeriumid (5-palli süsteemis):

 • Idee originaalsus
 • Humoorikus
 • Teostus

>> Tööleht 1: mõistekaart

>> Tööleht 2: piltstsenaarium (koomiks)

>> TÖÖLEHT 3: KAASÕPILASTE HINDAMINE

Õppematerjali autor: Triinu Pääsik

jaanuar, 2013

Creative Commons Licence: Attribution-Share Alike