Bodybuilding and inspiration.

Be who you want to be.

The story of bodybuilding.


It doesn‘t bypass anyone that behind bodybuilding there is a long, arduous and furthermore amazing story of evolution, that came close to never existing. Because truth be told, many argue that if it hadn’t been for the initiative of few momentous, critical events in the progression of the human kind, it’s altogether uncertain if such thing as bodybuilding would exist.


The origin of bodybuilding can be traced back to the time of the agent Greece; who were the first to notice the aesthetic of a muscular human body. Their ideology is considered to be a significant turning point and furthermore the beginning of the evolution of bodybuilding.


You could say that this was the seed bodybuilding came to grow from, planted into the earth thousands of years ago resting in deep hibernation, almost forgotten. All to the late 19th century when a muscular strongman named Eugen Sandow stood upon a stage, almost naked and simulated classical sculptures from the agent Greece. That crucial moment when Sandow stroked his first pose and balled up his muscles, bodybuilding was born.

The audience stood stunned and watched this special and innovating event with admiration. People found the thought of being able to see the agent sculptures come to live fascinating, magical and exciting and pursued to bare it with their own eyes. Due to the introduction of this remarkable event, the honor of the birth of bodybuilding has been given to Sandow and therefor he has been titled as the father of bodybuilding. He was furthermore the first to give bodybuilding its name when he published his book “Bodybuilding” in 1904.

Saga vaxtarræktar, upprunalegi textinn.

Það leikur ekki á tveim tungum að vaxtarræktin á sér afar langa, margslungna og heldur betur magnaða þróunarsögu þar sem engu munaði að sagan sú hefði aldrei orðið að veruleika. Því ef satt skal segja þá vilja margir halda því fram að ef ekki hefði verið fyrir tilstuðlan nokkurra örlagaríkra og þýðingarmikilla atburða í framgangi mannkynssögunnar þá er með öllu óvíst að vaxtarræktin hefði nokkurn tímann orðið til.


Rekja má uppruna hennar allt aftur til tíma forn Grikkja, en þeir voru fyrstir manna til þess að hugkvæmast það að vöðvastæltur mannslíkami hefði fagurfræðilegt gildi í sjálfu sér. Er sú hugmyndafræði talin vera mikilvægur vendipunktur og jafnframt upphafið af þróunarsögu vaxtarræktarinnar. En segja má að þarna sé fræið sem vaxtarræktin kom til með að vaxa upp frá, sett í jörðu fyrir þúsundum árum síðan þar sem það lá lengi vel í djúpum dvala nærri því gleymt og tröllum gefið.

Allt þar til seint á 19. öld þegar vöðvastælt hreystimenni (strongman) að nafni Eugen Sandow stóð því næst nakinn á sviði og líkti eftir klassískum höggmyndum forn Grikkjanna. Á því örlagaþrungna andartaki sem Sandow setti sig í fyrstu stellinguna og hnyklaði vöðvana var vaxtarræktin fædd. Áhorfendur stóðu agndofa og horfðu með aðdáun á þennan sérstaka og nýstarárlega viðburð, fólki þótti tilhugsunin við að sjá klassísku skúlptúrana lifna við heillandi, töfrandi og spennandi og sótti í að berja það augum.

Vegna tilkomu þessa merka atburðar hefur Sandow gjarnan verið gefinn heiðurinn af fæðingu vaxtarræktarinnar og þar með verið titlaður sem faðir vaxtarræktarinnar. Jafnframt var hann fyrstur manna til að gefa vaxtarræktinni nafn sitt þegar hann gaf út bókina „Bodybuilding“ árið 1904.

Why did I choose this article?

I chose to write about this subject because I didn't know much about the origin of bodybuilding.
I was fascinated of what I found out about this sport, who is very dear to me, during this assignment.

Þróunarsaga anabólískra stera.

Í því skyni að rekja þróunarsögu anabólískra stera, frá byrjun til þess forms sem þeir eru í í dag, þurfum við fyrst að horfa til baka til fornra tíma þegar vitað var að kynkirtlar karlmanna voru þarfir fyrir bæði þróun og til að viðhalda kynhvöt þeirra.


Í nútímahugsunarhætti, var þessi hugmynd þróuð frekar af vísindamanni nefndum Berthold og rannsóknum hans framkvæmdum á unghönum árið 1849. Hann fjarlægði kynkirtla fuglanna, og þeir misstu nokkra einkennandi eiginleika sem karlfuglar af sömu tegund höfðu, að meðtaldri kynhvötinni. Þannig vissum við strax árið 1849 að kynkirtlarnir stuðla að því sem við teljum vera aðal kynferðisleg hegðun karla; með öðrum orðum þá eru þeir það sem „gera menn að mönnum“. Berthold komst einnig að því að ef kynkirtlarnir voru fjarlægðir og fluttir á kviðinn, var kynhvöt fuglsins í stærstum pörtum ósnortin. Þegar fuglarnir voru krufnir kom í ljós að engin taugatengsl höfðu myndast, en gríðarlega víðáttumikil háræðamyndun hafði átt sér stað. Þetta útvegaði sterk sönnunargögn um að „kynkirtlarnir bregðist við blóði“ og hann ályktaði frekar að blóðið hafði kerfisbundin áhrif á alla líkamstarfsemi. Saga anabólískra stera ,tók í sannleika sagt, sitt fyrsta skref með þessari einföldu röð af tilraunum.


Seinna, árið 1929 var framkvæmd rannsókn á virkni úr kynkirtlum nauta, og árið 1935 var skírara form af þessari aðgerð búið til. Ári seinna, myndaði vísindamaður að nafni Ruzicka flókið efnasamband, testósterón, úr kólestróli. Eins gerðu tveir aðrir vísindamenn, Butenandt og Hanisch. Testósterónið var, eins og vitað er, fyrstu anabólísku sterarnir sem voru búnir til, og eru áfram undirstaða stera sem notaðir eru í læknisfræðilegum tilgangi í dag. Testósteron var síðan notað árið 1936 í tilraun til að sýna fram á að nítrógenslosun gelds hunds gæti aukist með því að gefa hundinum aukið testósterón, og það jók líkamsþyngd hundsins.


Stuttu eftir þessa tilraun komst sá orðrómur á flug að nasistar hefðu verið að gefa hermönnum sínum anabólíska stera, en engar skriflegar sannanir hafa fundist um það. Seinna, voru frekari rannsóknir gerðar á mönnum, niðurstöðurnar sýndu að sjálfsögðu að testósterón væri öflugt anabólískt efni í manneskju. Seinna, á árabilinu 1948 og 1954, gerðu lyfjafyritækin Searle og Ciba rannsóknir með efnasambönd á yfir þúsund mismunandi testósterón arfleiðum og sambærilegum hliðstæðum.


Árið 1954, fór læknir að nafni John Ziegler á Heimsmeistaramótið í kraftlyftingum sem haldið var í Vienna í Austurríki , sem læknir bandaríska liðsins. Sovétmenn unnu keppnina það árið, bættu allnokkur heimsmet og unnu til verðlauna í röðum þyngdarflokka. Samkvæmt skýrslum, bauð Ziegler lækni sovéska liðsins á bar og hann sagði honum að sovésku keppendurnir hefðu notað testósterónsprautur sem part af æfingarprógrammi þeirra. Sama hvort þessi saga sé sönn eður ei, fóru ameríkanarnir heim af Heimsmeistaramótinu og byrjuðu þegar í stað að reyna að sigra sovétmennina með notkun lyfja í bætingarskyni.

The history of anabolic steroids, the original text.

In order to trace the history and development of anabolic steroids from their beginning to their present day form, we first need to look back towards ancient times, when it was known that the testicles were required for both the development and maintenance of male sexual characteristics. In modernity, this concept was further developed, by a scientist named Berthold and his experiments on cockerels done in 1849. He removed the testes from these birds, and they lost several of the characteristics common to the male of their species, including sexual function. So, we knew as early as 1849 that the testicles functioned to promote what we consider to be primary male sexual properties; in other words, they are what "make men into men". Berthold also found that if the testicles were removed and then transplanted to the abdomen, the sexual function of the birds was largely unaffected. When the birds were dissected, it was found that no nervous connections were formed, but a vastly extensive series of capillarization took place. This provided strong evidence that "the testes act upon the blood" and he further concluded that this blood then had a systemic effect on the entire organism. Anabolic Steroid history, therefore, can be truly said to have made its first step with this simple series of experiments.


Later, in 1929 a procedure to produce an extract of potent activity from bull's testicles was attempted, and in 1935 a more purified form of this extract was created. A year later, a scientist named Ruzicka synthesized this compound, testosterone, from cholesterol, as did two other scientists, Butenandt and Hanisch. Testosterone was, of course, the first anabolic steroid ever created, and remains the basis for all other derivations we have currently being used in medicine today. Testosterone was then used in 1936, in an experiment demonstrating that nitrogen excretion of the castrated dog could be increased by giving the dog supplemental testosterone, and this would increase its body weight. Shortly after this time, the Nazi´s were rumored to have given their soldiers anabolic steroids, but that rumor seems to be largely undocumented. Later, further experiments were carried out in men, of course showing that testosterone was a potent anabolic substance in humans. Later, between the years of 1948 and 1954, the pharmaceutical firms Searle and Ciba had experimented with the synthesizing of over a thousand different testosterone derivatives and similar analogues.


In 1954, a physician named John Ziegler attended the World Weightlifting Championships in Vienna, Austria, as the team's doctor. The Soviets dominated the competition that year, easily breaking several world records and winning gold medals in legions of weight classes. According to anecdotal reports, Ziegler invited the Soviet´s team doctor to a bar and the doctor told him that that his lifters had used testosterone injections as part of their training programs. Whether that story is true or not, ultimately, the Americans returned from the World Championships that year and immediately began their efforts to defeat the Soviets using pharmaceutical enhancement.

Why did I choose this article?

I chose this article because anabolic steroids are often used, and abused in the field of bodybuilding. I wanted to know where they came from and why people started using them in order to gain weight and get faster results.
Big image

Interview with an Icelandic bodybuilder.

I took an interview with a young bodybuilder named Ómar Smári Óttarsson.
I found his story interesting because he managed to win the Icelandic IFBB pro's competition the first time he participated in it.
This boy is going to be a big name in the bodybuilding business, I can assure you of that.
Here you can read the interview.

Why did you choose to go into bodybuilding, and participate in IFBB pros competitions?

I decided to participate because I‘ve always wanted to do it and thought why not? And just went for it.


How did you achieve the success you enjoy today?

I started lifting weights early, but didn‘t know much what I was doing until I got a program and researched the internet for information. I started eating clean along with it and that was when I started to see transformation on my body. I reccomend to get a trainer and follow the program he gives you.


Isn‘t it stressfull to participate in these kind of competitions?

It can be very stressfull but it wasn‘t such as for me. I just decided to go for it.


How do you prepare yourself for competitions?


The main preperation is to get a trainer and follow every word he says 100%. He gives you a diet that suits you and you have to measure every gram you eat.

Has bodybuilding, in any way, affected your health?


Your health can get worse but for me I mostly got tired, people expirence this differently. The last two days I got very sick because all of a sudden I was drinking 10 liters a day of water and eating loads of carbs.

How many hours do you spend on training a week?

I usually spend 15-20 hours a week training.

Do you use any nutritional supplements, if so what supplements are you using?

I use rather many supplements when I‘m cutting.
During the cutting period I use creatine, glutamine, BCAA, bio gro, amino acids and protein. But when I‘m bulking I mostly use creatine and protein.

To wrap this interview up, do you have a role model or a favourite bodybuilder?

My favourite bodybuilder, and role model is Frank Mcgrath.Summary of the interview.

Ómar Smári is a seventeen year old boy from Hafnarfjörður, who studies at Menntaskólinn í Kópavogi.
He started lifting weights early in his life and the path just went up from there. In april, Ómar participated in his first competition, Icelandic IFFB pros championship, and ranked first in his weight class.
To achieve this kind of success Ómar spends almost three hours a day training and measures everything he eats thoroughly.
Besides bodybuilding, Ómar's hobby is to go fishing.
Big image

Inspiring videos from ted.com.

Looks aren't everything, believe me, I'm a model.

In this video Cameron Russell talks about how being skinnier, prettier or having more shiny hair won't make you feel better about yourself. She has been a model for ten years and talks about how spending her time obsessing about her looks has only made her more insecure.

I chose this video because I think that the moral in this message is very important, especially to little girls that tend to spend way much time obsessing about their looks then is healthy for them.

What I learned as a kid in jail.

Ismael Nazario talks about when he was sent to New York's Rikers Island jail, and the lack of rehabilitation and education for young inmates. Instead of preparing young inmates before they get back out on the streets, so they don't go back to the same place that got them into jail, they make them suffer in silence.
Now Ismael Nazario works with young ex-inmates helping them get their lives back on track.


I chose this video because I found it very inspiring. Ismael turned his life around and is now helping other young inmates doing the same, passing his knowledge onto them.

Why I must come out.

Geena Rocero is from the Philippenis and works as a fashion model. She was born a boy and describes her journey of how she became who she always knew she was. This is a touching story and in this lecture she describes the feeling when she first moved to the United States and got her Californian drivers license, listed under the gender female.


I chose this video because here, she tells her story to inspire people who have difficulties with coming out as transgender. Geena encourages people to be who they really are.

Hjördís Inga

I'm an eighteen year old with a burning passion for bodybuilding.
I study at Fjölbrautarskóli Suðurlands, and live in Flóahreppur.
The point of my writings is to educate and inspire people to become who they want to be.