יום המעשים הטובים!!!!!!!!!!

ליאור תורג'מן ו2 אלמוג מעלה אדומים

המעשים הטובים שלי:

אני תרמתי בכך שהסתובבתי בשכונת מעלה אדומים ותרמתי כסף לילדים עם מוקבליות שבעצם זה אקים
שיר יום מעשים טובים: בית ספר גמלא קצרין