מצע מפלגת מט"ל - משה טוב לישראל

הצביעו משה מחרתיים כי הוא הוציא את בני ישראל ממצרים

משה לממשלה זה רעיון פצצה

משה רבנו דוגל בערכי השוויון, בכל אדם כאדם בלי הבדל של מעמד.

משה ינסה לשמור את העם מלוכד ומאוחד ולהקנות לנו ערכים.

דוגמאות למנהיגותו של משה

התחומים בהם משה מתכוון לבצע שינויים ושיפורים לטובת העם היהודי:

בתחום החברתי- לדאוג לגיבוש העם ולקירוב בין השבטים.

בתחום הכלכלי- משה מציע מיסים שווים בין כל המעמדות בעם בכדי שלכולם תהיה אפשרות לשלם והעם יוכל להעניק שירותים שווים לכל העם וההפרש בין המעמדות יצומצם.

בתחום הביטחוני- הקמת צבא עם מחוזק ומאומן ופיתוח נשק בצורה עצמאית.

בתחום הדתי- לדאוג שהעם ישמור על מצוות ה', יחגוג חגים יהודיים וישמור על המורשת והמסורת של היהדות. —

בתחום המשפטי- משה מינה לפי עצת יתרו שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות שיתווכו בינו לבין העם והוא מתכוון לשמר את שיטה זו ולנהוג לפיה גם בעתיד.