עבודה בתנך

מגישים: רון ברזאני, עומר טל

משימה 1

ציטוטים

1."ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל אלוהים את בריתו אל האלוהים מן העבודה".

2."וישמע אלוהים את נאקתם ויזכר אלוהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב".

הסברים:

1.מלך מצרים מת ובני ישראל ינוחו מהעבודה ויצעקו .ואלוהים שמע את צעקתם ונת להם לנוח .

2.וישמע אלוהים את צעקתםונזכר אלוהים את בריתו עם אברהם יצחק ויעקב .

משימה 2

עשר המכות

במשפחתי בקריאת עשר המכות שופכים את היין מכוס אחת לכוס שנייה ודופקים על השולחן בכל שם של מכה ואז אנו סועדים.

משימה 3

עשרת המכות

1.המכה שבחרתי היא צפרדע מקומה בתנך הוא ספר שמות פרק ו' פסוק כו'

תיאור המכה הוא: ה' אומר למשה לשים את המטה על היאור ואז יקפצו צפרדעים מן היאור הצפרדעים הרסו את כל היבולים של המצרים

הייתה התראה לפרעה לפני המכה

בני ישראל לא נפגעו מהמכה

תגובת פרעה למכה היא פרעה אמר לחרטומי מצרים שיעשו גם נס כזה והוא ביקש ממשה שיגיד לה' שיסיר את הצפרדעים ממנו

מסקנותי הן שפרעה ומצרים נפגעו ממכה זו

2 א. .המכה שבחרתי היא כנים מקומה בתנך הוא ספר שמות פרק ח' פסוק יב'

ב. תיאור המכה הוא: ה' אומר למשה ולאהרון לשים את המטה על הרצפה ואז יבואו כינים על כל מצרים

ג. לא הייתה התראה לפרעה לפני המכה

ד. בני ישראל לא נפגעו מהמכה

ה. תגובת פרעה היא: פרעה מתעצבן ולא מקשיב לחרטומים

משימה 4

ראיון אישי עם אחד מהעבדים :

מראיין:כיצד היה לך בשנות עבדותך?

עבד:היה קשה מאוד הרגשתי מרוסק וחסר יכולות כמו שק חבטות.

מראיין:איך הרגשת שהבנת שבאים לחלץ אותך?

עבד:שמחתי מאוד הרגשתי שמתחילים לי חיים חדשים ומה שנקרא "מעבדות לחירות". הכי שמחתי שהבנתי שעמי גם נוקם במצריים.

מראיין:כיצד ובאיזו דרך משה הנהיג את העם.

עבד:משה הנהיג את העם בצורה מצוינת למרות הוויכוחים הקלים.