Startbijeenkomst Mediapro(o)f

informatie folder

Startbijeenkomst mediaprof

In deze startbijeenkomst wordt de basis gelegd voor de opleiding! U vindt in deze de folder de algemene informatie van de opleiding. In de andere folders leest u welke onderwerpen in de verschillende bijeenkomsten aan bod komen.

De opleiding maakt gebruik van een aantal tools om samen te werken, te delen en te discussiëren. U ziet hier beneden de verschillende tools die we gebruiken.


Een belangrijk onderdeel is de onderzoeksvraag formuleren die u in de lespraktijk gaat uitvoeren. Eventueel samen met een maatje (Medi@-arrangement) . In de laatste bijeenkomst wordt deze opdracht gepresenteerd in de vorm van een filmpje.

Opbouw van de bijeenkomsten.

De opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten van elk drie uur. We volgen een vaste structuur in deze bijeenkomsten.

De opbouw is als volgt: we wisselen af met kennis-, discussie- en vaardigheidsblokken. Ook gaan we in de opleiding uw eigen lessen herontwerpen.


Big image

Uitgangspunten opleiding

De opleiding Mediaprof maakt gebruik van bewezen good practice. Zoals de modellen van Marzano, principes van Princeton en Dweck.


Online materialen.

De materialen van de Mediaprof staan allemaal online. We gebruiken verschillende sociale mediatools om de informatie van deze opleiding te kunnen delen met de deelnemers. We gebruiken o.a. Symbaloo, Pinterest, Twitter en de WIX-website.
Big image
Opleiding Medi@prof