ברית מילה

עומר ועילי- מהי מסורת יהודית בשבילנו?

מהי ברית מילה?

בְּרִית מִילָה, או בקיצור בְּרִית, היא מצווה ביהדות לפיה חובה למול (לתוך חלק מאיבר מינו של התינוק הנקרא "ערלה") כל זכר יהודי ביום השמיני ללידתו.

ברית מילה אינה אחת משלוש המצוות שהן בבחינת "ייהרג ובל יעבור" (כל יהודי מחוייב לעשות מצווה זאת) ובכל זאת הייתה ברית המילה במסורת היהודית חובה קדושה, שאותה קיימו במסירות נפש גם בתקופות שמד וגזירות: בעת העתיקה, בתקופת השלטון היווני והרומי, ובמאה ה-20, בראש ובראשונה בתקופת השואה.


לפי דעתנו ברית המילה זאת מסורת יהודית מכיוון שכל זכר יהודי מקיים את הטקס הזה ולפי דעתנו זה מאחד את העם.

מה מקור מצוות "ברית המילה"?

מקורה של ברית המילה בציווי האלוהי לאברהם אבינו למול את בנו יצחק.

הברית המקראית היא ברית הדדית: האל מבטיח לאברהם להיות לו לאלוהים, להרבות את זרעו ולתת לו את ארץ כנען, ואברהם מתחייב לשמור על מצוות המילה לדורות(אפשר לראות שעד ימינו שומרים את מצוות המילה).

מה כל אחד מאיתנו תרם במהלך העבודה?

היו לנו שני מפגשים על מנת להכין את העבודה- אחד בבית של עילי ואחד בבית של עומר.

עומר היה אחראי על חיפוש המידע באינטרנט ועילי היה אחראי על הכתיבה וצורת ההגשה.


מקורות המידע שנעזרנו בהם לצורך העבודה הם:

* "התנועה המסורתית בישראל", *"ויקיפדיה", *"smore "