היהודים מודים!

מגישה נוי רובינוב

אדוני העיר מעניקים ליהודים זכויות יתר

מכל קהילות אשכנז התפרסמו בעיקר הקהילות שפיירא 53 קהילות אלו נקראו בראשי תיבות קהילות שו"ם , והן היו מרכזי תורה . בפריווילגיות שהיהודים קיבלו מאדוני הערים הוגדרו זכויות היתר שלהם . לדוגמה , בפריווילגיה שניתנה ב1084- ליהודי שפיירא הותר להם להישפט לפני בית הדין של הקהילה ולקיים שחיטה כשרה . אדוני הערים הגנו על היהודים והעניקו להם חסות . היו ערים שבהן היהודים גרו בקרב שכניהם הנוצרים , ובערים אחרות גרו היהודים ברחוב או בשכונה מיוחדים , שנקראו " רחוב היהודים" או " שכונת היהודים" - אזור זה נוצר מתוך התחשבותם של אדוני העיר ברצונם של היהודים לחיות יחד . עם זאת , לעתים גרו גם נוצרים ברחוב היהודי . כך , כפי שחברי כל גילדה גרו ברחוב או באזור מיוחד בעיר , גם היהודים התרכזו באזור מיוחד . שכונת היהודים הייתה ממוקמת בדרך כלל בלב העיר , ברחוב או ברחובות הקרובים לשוק . לעתים התירו השליטים ליהודים להקיף את שכונותיהם בחומה עם שערים כדי להגן עליהן מפני זרים .

היהודים מוזמנים להתגורר בעיר

אדוני העיר שאפו להגדיל את הרווח שהפיקו מךלךלת עריהם , ולשם כך הזמינו לעריהם מתיישבים יהודים שהיו בעלי ניסיון במסחר , במלאכה ובמנהל . היהודים קיבלו מן האדון פריווילגיות , ובהן הוגדרו זכויות היתר שלהם הודות לכך קמו קהילות יהודיות בערים רבות , והמפורסמות שבהן היו קהילות אשכנז שפיירא (בעיר שפייר ), ורמייזא ( בעיר וורמס ) ומגנצא ( בעיר מיינץ ) 53 סוחרים יהודים מאשכנז שנסעו ממקום למקום לצורך עסקיהם קשרו קשרים עם יהודים באיטליה , בארץ ישראל , בצפון אפריקה ובבבל .