Hea küsitluse abi

Valmista endale hea küsimustik!

1. Tee selgeks, mida sa soovid teada saada

Big image

2. Küsimuste koostamine

 • Kasuta arusaadavat sõnastust,
 • lihtsad, selged, ühemõttelised,
 • grammatiliselt korrektne,
 • ei sisalda topelt eitavat kõne,
 • ära aja valikvastuseid liiga pikaks,
 • püstitatud loogilises järjekorras.

3. Kasuta erinevas stiilis küsimusi, vastavalt oma vajadusele

Teaching English : Creating Survey Questions

4. Ülesehitus

 • Enda tutvustus,
 • uuringu eesmärk,
 • anonüümsus ja konfidentsaalsus,
 • kuhu ja mis ajaks vastused saata,
 • tänusõnad.