יסודות התרבות

נטע בלין

מיומנות

היכולת להקשיב לאורך זמן, למקד את הקשב והריכוז ולהצליח להיהנות מצפייה בהצגה. היכולת לחשוב ולהפעיל את הראש באופן ביקורתי. יכולת של לעבוד בצורות שונות כמו בלינו ובסמור.

הרגל

אני זוכר שיעור אחד שלקחתי ממנו הרגל של לזהות מתי המחשבות שלי נודדות ואני כבר לא מרוכז ולעודד את עצמי על מנת להתפקס מחדש.

ידע חדש

גיבור תרבות הוא לא בהכרח דמות הירואית ומפורסמת, הוא נמדד על פי ההשפעה שלו על הציבור- לטובה או לרעה.

זכור לי במיוחד האזכור של אדולף היטלר, שהוא אכן גיבור תרבות שאי אפשר להתעלם ממנו אך בתפישה הראשונית שלי התלוותה אליו קונוטציה שלילית. אני מצליח להבין עכשיו שהתרבות היא לא קבועה אלא מתחדשת כל הזמן, כל מה שקורה סביבנו יכול להפוך יום אחד לחלק מהזיכרון התרבותי.

Big image