AEROGEL

Netejem l'espai!

PROBLEMA

Al voltant de la Terra cada dia hi ha més satèl·lits artificials i altres objectes que ens faciliten en gran mesura la vida; des de les telecomunicacions, al Sistema de Navegació Global per Satèl·lit (GNSS), o a la investigació del nostre propi planeta. Per tant, és un lloc d’actuació important a tenir en compte en quant a la seva gestió per no malmetre o modificar el que també és un espai natural. En concret, la problemàtica que es tracta en aquestes línies són les deixalles espacials, les quals afecten a les pretensions de l’home a l’espai.

Les deixalles espacials es defineixen com tots aquells objectes no funcionals fets per l’home, incloent fragments i elements dels mateixos, en òrbita o en reentrada a la Terra (ESA). Avui en dia hi ha més deixalles d’origen humà al voltant de la Terra que no pas meteoroides naturals, a excepció de les mides mil·limètriques.

Aquest objectes espacials són resultat dels prop de 4.900 llançaments efectuats des del començament de l’era espacial fins el setembre de 2012. Un 65% dels objectes catalogats s’originen a partir de la seva ruptura o sortida d’òrbita, d’explosions (més de 240) i col·lisions orbitals (unes 10 conegudes). Aproximadament, el 20% dels objectes catalogats que estan en òrbita són càrregues útils (un 6% encara està en funcionament) i el 17% corresponen a cossos residuals de les missions, com poden ser parts de coets. Amb tot, la majoria dels fragments de deixalles tenen mides petites, de fins a 1 mm (ESA i NASA).

SOLUCIÓ

L’Aerogel és un material sintètic i porós derivat d'un gel,en què el component líquid del gel ha estat substituït per un gas. El resultat és un sòlid de molt baixa densitat i baixa conductivitat tèrmica. També es coneix com a "fum congelat" o "fum blau" a causa del seu caràcter translúcid i la manera en que la llum es dispersa en el material. Té una textura similar a la del poliestirè expandit. Amb aquest gel es vol agafar cada deixalla que es troba a l'espai i congelar´la amb aquest gel que el que fa és envoltar a aquesta i portar´la cap a l'atmosfera. Un cop sigui allà es desintegrarà.

PROMOTOR DEL PROJECTE

El principal i únic promotor del projecte és la NASA. és la unica empresa la qual n'ha tingut la idea i la vol tirar endavant. Tot i això, amb aquest projecte el que també volen fer es capturar pols d'asteroides i investigar-ne sobre ells.

AVANTATGES I INCONVENIENTS

El principal avantatge és que es podran capturar totes aquelles deixalles que volten per l'espai sense cap funció. Podrem deixar un univers més net i més pur. Però per l'altra banda, un gran inconvenient és la velocitat a la que van aquests objectes la qual dificulta molt la captura d'ells amb l'aerogel.
aerogel de grafeno
Big image