אופק חבר ,ד1צמח השדה

עזרה להורים ולאחרים

*ביום ראשון עזרתי לאמא ואבא שלי בבית


*בכל שאר השבוע עזרתי לאמא שלי לקפל כביסה לשטוף את הבית לסדר את כל הבית ולאבא עזרתי בעבודה