Ibs de Westreen!

Ibs de Westreen in het kort.

1. De vakken lezen,rekenen,Nederlandse en Friese taal staan bij ons centraal.

2. We stimuleren kinderen om probleemoplossend en creatief bezig te zijn.

3. We houden rekening met verschillen tussen kinderen.

4. Elk kind is uniek en leert op zijn of haar eigen wijze.

5. We zijn een betrokken school,zowel bij de kinderen als bij het dorp.

6. De ontwikkelingen van individuele leerlingen volgen we nauwlettend.

7. Ons team van leerkrachten is enthousiast en geïnteresseerd.

8. De sfeer op onze school is open, positief en veilig.

9. We hebben veel contact met ouders.

10. We organiseren regelmatig activiteiten, waarbij ook de ouders nauw betrokken zijn.