Afstudeerborrel

Nienke Selbeck

Beste Familie, vrienden, collega's

De afgelopen tijd ben ik druk bezig geweest met studeren. Het harde werken heeft resultaat geleverd. Laatste loodjes vielen mij zwaar, maar met steun van Gerrit in het huishouden en af en toe likje van Olivier en positieve woorden van vrienden/ familie en zeker ook de collega's van Zadkine heb ik het gered!!

Na MBO opleiding te hebben gehaald ging ik door met leren. Ik moest en zou mijn HBO opleiding halen. Dus door naar de PABO. Door hard te zwoegen voor mijn rekentoets ( elke dag rekenen/ paps bijles) toch mijn propedeuse gehaald. Maar mijn interesse ging toch meer naar de pedagogische kant, dan rekenen/ aardrijkskunde etc. De Opleiding pedagogiek. Gelukkig mocht ik in het tweedejaar starten. Helaas had ik een dipje in het derdejaar door mijn derdejaars stage niet gehaald te hebben. Ik had bijna op het punt gestaan te stoppen, maar gelukkig hebben mijn familie en vrienden en Gerrit mij hierin gesteund. Uiteindelijk heb ik doorgezet en heb ik vertrouwen gekregen door het Zadkine in mijn eigen kunnen.


Nu kan ik zeggen: Geslaagd voor HBO Pedagogiek!!!


Omdat ik hier trots op ben wil ik deze vreugde graag met jullie delen. Dit wil ik graag doen onder het nuttige van een lekker drankje bij mijn oude werk 'Kobus Kuch".
Kobus Kuch

Thursday, March 27th, 8pm

Beestenmarkt

Delft, ZH

20.00 - 00.00 Borrel

Ben je erbij ja? Nee?

E-mail eventjes naar nienke.selbeck@gmail.com wanneer je er niet bij kan zijn.