המלך הבודד

יובל דוסטר ז'2

הבלדה:

בארמון קודר המוקף חומה שחורה ,

חי לו המלך ולו מלכה.

והוד מעלתה עוד איננה ידעה

כי היא נושאת בן טהור בבטנה.


והנה הגיע היום המאושר

ולזוג המלכותי נולד בן זכר.

אך את הלידה המלכה אינה שרדה

והמלך האכזר בודד בממלכה.


ועם חלוף הזמן

ויליאם התינוק כבר זקן.

והמלך האכזר הכריז קבל עם ועדה

שלכבוד הנער תהיה סעודה.


ובשעת הסעודה נכנסה משרתת תכולת עיניים

ושערה בוהק כשמש שבשמיים.

את האוכל למלך האכזר בסכין חתכה

ומיד מן החדר הלכה.


הנסיך הסתכל בפליאה

ובן רגע לאביו אמר: " זו תהיה לי לאישה "

אך זה צחק בצחוק גדול

"להכניסה למשפחת המלוכה אין אתה יכול"


הנסיך המשיך והתעקש

"את ידה של המשרתת אני רוצה לבקש!"

והמלך האכזר חזר והשיב:

"את פשוטת עם זו בכס המלוכה אין להושיב!"


הנסיך הבין כי על אהבת חיוו עליו לותר

ומחשבה זו שברה את ליבו עוד יותר

ובמעשה פזיז בליבו פיגיון תקע

והמלך האכזר שוב נשאר בודד בממלכה.

Big image

ערך חברתי - אהבת אמת

הערך שבחרתי הוא אהבת אמת ושיוויון ,

ניתן לראות בבלדה שהנסיך מתאהב במשרתת אהבה כנה ומוחלטת למרות מעמדה הנמוך .

הוא נלחם על אהבה בכל מחיר ואפילו במחיר חיוו.

יתר על כן הערך הנוסף הוא אומץ ,

הנסיך החליט להתמודד בפני אביו למרות שידע שהוא לוקח סיכון בחיוו , וביחסם של אביו ושלו , הנסיך בעצם ידע שאביו יכעס אך התעקש והמשיך לבקש ממנו את ידה של המשרתת.


יתרה מכך , ניתן לראות גם על המלך שהוא אכזר ( כפי שמוזכר לאורך הבלדה ) וכן לא מקבל פשוטים , בנוסף , הוא גם שתלטן מכיוון שאינו מתחשב בבנו , חושב רק על עצמו , ועל מה יגידו אנשי הממלכה אם בנו יתחתן עם משרתת "פשוטת העם " ולא אישה למעמדו הגבוה . הבן מבין זאת וחושב : מדוע עליי לחיות עם אב שתלטן שכזה ? ולוותר על אהבתי ? ולכן החליט לוותר על חיוו.