Inschrijven vanaf nu!

voor komend dugsijaar 2013/2014

Ogeysiis ku socda waalidiinta

Waxaa waalidiinta la ogeysiinayaa in ey ilmahooda sanaddugsiyeedka 2013/2014 online ka qoraan.


Verzoek aan de ouders om hun kinderen online te laten inschrijven voor komende dugsi jaar 2013/2014


Link: http://www.markazquba.org/inschrijven.html