אני שייך - גאווה ישראלית

שם-רועי ביה"ס- אוסישקין שם המורה- איילה

ראש השנה- בבית הכנסת

אני מרגיש גאווה כאשר אני שומע את תקיעת השופר בבית הכנסת,

ואת התפילות לשנה החדשה.


ראש השנה חל ביום הראשון והשני של תחילת השנה העברית

יום תרועה כלומר ראש השנה בניגוד למרבית חגי ישראל אינו חג זיכרון לזכר אירוע היסטורי שהיה.


ראש השנה נקרא גם כסה.השופר עשוי מקרן של איל. בשופר תוקעים בראש השנה מאה תקיעות, ובסיום תפילת נעילה ביום הכיפורים, תוקעים תקיעה אחת גדולה. לשופר במקרא היו שימושים רבים כגון, במלחמה שימש לכלי אזעקה לכנס את המגנים או לצאת להתקפה. ככלי נגינה , כפתיחה לדברי אלוהים במעמד הר סיני. השופר בא לעורר ולהזכיר, להעיר את האדם מתרדמתו, בזמן תקיעת השופר יבדוק האדם את מעשיו, יבדוק את חייו ויחשוב כיצד ישפר את מעשיו.אני מרגיש גאווה כאשר אני שומע את תקיעת השופר בבית הכנסת,

ואת התפילות לשנה החדשה.

Big image