Prijselasticiteit van de vraag

Hoe zit dat ook al weer?

Wat is prijselasticiteit van de vraag juist?

Prijselasticiteit is de mate waarin de gevraagde en aangeboden hoeveelheden reageren op prijsveranderingen.

Bv als treinreizigers na een prijsverhoging door de NMBS evenveel de trein blijven nemen, doet de NMBS hier een goede zaak. Maar als de gevraagde hoeveelheid treinbiljetten sterk daalt, is het zelfs mogelijk dat dat de ontvangsten van de NMBS dalen na, en ondanks, de prijsstijging.


De prijselasticiteitcoëfficiënt van de vraag: hoe te berekenen?

Ep = procentuele hoeveelheidsverandering / procentuele prijsverandering|Ep| = 1

Dit betekent dat de % verandering in de gevraagde hoeveelheid = % verandering

in de prijs m.a.w. de gevraagde hoeveelheid verandert rechtevenredig met de prijs.


|Ep| > 1

Dit betekent dat de % verandering in de gevraagde hoeveelheid groter is dan de % verandering in de prijs. De vraag is dan elastisch. Bij een elastische vraag gaan de prijs en inkomsten (of uitgaven van de koper) zich in tegengestelde richting bewegen. Dus als de prijs toeneemt, gaat de vraag dadelijk dalen. Zo veel te vlakker (en dus horizontaler) de vraagcurve, zo veel te elastischer is deze.


|Ep| < 1

Dit betekent dat de % verandering in de gevraagde hoeveelheid kleiner is dan de % verandering in de prijs. De vraag is dan inelastisch. Bij een inelastische vraag lokt een prijsverhoging een lichte (of geen) daling uit van de verkochte eenheden zodat de inkomsten van de verkoper toenemen. Zoveel te verticaler de vraag, zoveel te inelastischer de vraag.
Big image