L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

L'Administració pública espanyola

L'Administració pública espanyola está formada per entitats públiques que tenen com a base un territori determinat, una comunitat de ciutadans i unes finalitats generals. Aquestes entitas són;

 • Administració General de l'Estat (central, perifèrica, exterior, organismes públics)
 • Administració autonòmica (comunitats autònomes)
 • Administració local (províncies i munisipis)

Administració General de l'Estat

Estén les seves competències a tot el territori nacional, sota la direcció del Govern.

Està format per:

 • Òrgans centrals
 • Òrgans perifèrics
 • Òrgans a l'exterior
 • Organismes públics
 • Òrgans consultius
 • Òrgans de control econòmic

Administració central de l'Estat

Els òrgans superiors són:


 • President: Mariano Rajoy
 • Vicepresidents
 • Ministres

Administració perifèrica de l'Estat

A les comunitats autònomes i províncies les funcions de l'Administració General de l'Estat són exercials pels òrgans directius següents:Delegats del Govern

Delegats del Govern
Exerceixen la representació del Govern a la comunitat autònoma, la funció consisteix a protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats, i garantir la seguretat ciutadana per mitja dels sotsdelegats i Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.


Sotsdelegats del Govern

Es anomenat pel delegat del Govern, tenen nivell de sotdirector general, i per tant, no tenen la condició d'alt càrrec.


Directius insulars

Exerceixwn dins del seu àmbit territorial, les mateixes competències que els sotsdelegats a les provícies.

Administració General de l'Estat a l'exterior

Està integrada per:

 • Missions diplomàtiques permanets
 • Missions diplomàtiques especials
 • Representans permanents i les delegacions
 • Oficines consulars
 • Institucions i els organismes públics


Pagina web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx

Organismes pùblics

Els organismes públics depenen d'un ministeri.

tipos:

 • Organimes autònoms
 • Entitats públiques empresarials
 • Entitats gestores de la Seguretat Social
 • Organismes públics de règim especific

Administració consultiva

Consell d'Estat: Emet dictàments sobre assumptes de transcendència especial.

Consell Econòmic i Social: Òrgan consultiu en matèria socieoeconòmica i laboral.

Control financer

Mitjançant el control financer es pretén determinar si l'activitat financera realitzada per l'Administració respon als principis i normes que regulen.


Intervencion General de l'Administraició de l'Estat:
- Intervencions delegades en ministeri i organismes públics

- Intervencions territorials a les províncies


Tribunal de comptes:

- Controla que la despesa pública s'hagi realitzat respectant les normes

- Enjudicia la responsabilitat comptable