Nieuwsbrief

Bakkerijopleiding Friesland College

Algemeen

De dagen worden alweer korter, we maken ons op voor de drukke tijden in de bakkerij. Alle BBL cursisten zijn in week 51 vrij van school om ingezet te worden in de productie, net zoals andere jaren. De BOL cursisten kunnen dit jaar ook weer extra ingezet worden op het stagebedrijf. Dit is voor hen tevens een mogelijkheid om gemiste dagen in te halen. De kerstvakantie is van 23 december tot 3 jan.

Graag wel even communiceren met school als cursisten op schooldagen bij u extra stagelopen in de drukste tijd van het jaar.

Jeugdvakwestrijden

De jaarlijkse Jeugdvakwedstrijden komen er weer aan. Op 4 en 5 Februari 2014 worden de cursisten uitgedaagd om in competentieverband hun vakvaardigheden te meten met die van anderen. De opdrachten zijn te vinden op de site

http://www.jeugdvakwedstrijden.nl/mbo.php?pagina=klasse_indeling

of cursisten kunnen een wedstrijdboekje aanvragen op school.


Opgeven kan nu digitaal via de volgende link voor 20 december.. http://www.jeugdvakwedstrijden.nl/inschrijven/

De wedstrijd vindt plaats in Hoogeveen, maar de producten kunnen ingeleverd worden op school en gezamenlijk vervoerd worden naar Hoogeveen.

Periodisering

Periode 1 ligt bijna achter ons, de opstart fase is voorbij. Periode 2 start 11 nov. t/m 24 jan. 2014. Alle bedrijven die een BOL of BBl cursist(en) hebben zullen elke periode een overzicht krijgen van de stand van zaken m.b.t school, via de mail of bij het bezoek van de BPV coördinator.

Oproep van een examinator

Toekomstige collega’s

De leerlingen van vandaag zijn onze toekomstige collega’s!!

Het is dus wel belangrijk dat wij in onze bedrijven de tijd nemen om de leerlingen wat te leren...

En wij de tijd nemen om ervoor te zorgen dat alles klopt qua boeken en lijsten invullen, maar deze ook invullen zoals het bedoeld is en waar je als leerlingbegeleider en bedrijf achter kunt staan!!

Als wij nieuwe leerlingen krijgen in ons bedrijf, laat ik de leerlingen als eerste hun praktijkoverzicht ZELF invullen met potlood!

Daarna bespreken we dat en spreek ik met ze af dat ze elke week een product moeten maken zoals ze dat op school ook moeten doen. Dus recept uitgewerkt en uitkomsten moeten kloppen. Als leerlingbegeleider bekijk ik dan hoe ze van hoopje bloem tot mooi koekje alles maken en bespreken we dat na de tijd.

Hierdoor kan ik redelijk vlot zien welke technieken de leerling daadwerkelijk beheerst en welke niet.

Aan de hand daarvan ga ik dus ook bezig met het opleiden van onze leerlingen en het invullen van het bpv-boek. Pas als de leerling de techniek goed beheerst, wil ik mijn krabbel er achter zetten met een pen zodat de leerling uiteindelijk op examen kan. Goed voorbereid en de technieken beheersend!!!!

Ook proberen we de leerlingen wat regels en discipline bij te brengen en ze er bewust van te maken dat ze zelf bakker willen worden en er ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat betekend dat ze op tijd moeten komen, dat hun kleding netjes is, dat ze het recept uitgewerkt hebben en hun BPV boek (praktijkoverzicht) mee hebben. Wij hebben contact met de school over de leerling, zodat er weinig tot geen RUIS (“ ja maar de school zei, stomme leraren, hoefde ik niet volgens school ” enz… ) kan ontstaan!

Het is dus belangrijk dat wij als leerlingbegeleiders en bedrijven ervoor zorgen dat we de leerlingen al deze technieken goed leren en dan pas aftekenen. Niet als ze de techniek een keer gedaan hebben en dan is het wel prima….

De leerlingen zijn onze toekomstige collega’s! Volgens mij heeft meneer van Noord dit ooit eens tegen mij gezegd en het klopt als een bus!


Johan van Asch (examinator),
Bakkerij Boonstra Akkrum

About us

Teamsamenstelling vanaf 21 augustus;

Jurjen Albertsma docent brood en banket coach BBLers j.albertsma@fcroc.nl

Carolien Dijkstra docent rekenen C.Dijkstra@fcroc.nl

Willem Elsinga docent Nederlands w.elsinga@fcroc.nl

Gertrude de Goede coach 2de jaars g.de.goede@fcroc.nl

Martha Lykelema coach eerstejaars m.lykelema@fcroc.nl

André Metz docent brood en banket a.metz@fcroc.nl

Esther Veurman BPV coördinator bakkerij e.veurman@fcroc.nl

Gjalt Walda praktijkinstructeur brood en banket g.walda@fcroc.nl

Telefonische 088-060 2728 / 2729

Gouden gard

Gebruikerspanel

Op 13 mei en 23 september jongstleden is er vanuit Kenwerk een gebruikerspanel georganiseerd voor de bakkerij. Tijdens deze bijeenkomst is het kwalificatiedossier Brood en banket inhoudelijk besproken. Ook de eisen die de arbeidsmarkt stelt aan de toekomstige werknemers stonden op de agenda. Vragen als wat verwacht de arbeidsmarkt van de startende werknemer en wat vraagt dit van de opleiding stonden hierin centraal. Dit was de kans voor het bedrijfsleven en onderwijs om samen te praten over de werknemer van de toekomst. De leden van ROBO Friesland hebben van dit moment goed gebruik gemaakt. Marten Boonstra, Pieter Anema en Esther Veurman hebben tijdens deze bijeenkomst ROBO Friesland, en alle bakkerijen van Friesland vertegenwoordigd. Het was een interactieve dag, waarbij het de ROC’s en het bedrijfsleven hun invullingen en wensen kenbaar hebben gemaakt ten aanzien van de opleiding brood en banket.

Bakkerswedstrijd

ROBO leden

Regio overleg bakkerij onderwijs

Marten Boonstra, voorzitter ROBO(Bakkerij Boonstra Akkrum) boonstra@echtebakker.nl

Pieter Anema, ROBO lid (De Korenbloem) info@dekorenbloem.eu

Johannes Baarsma, ROBO lid (Fryske bakkerij) info@bakkerijbaarsma.nl

Henk van der Heide, ROBO lid (BGFoodfactory) Henk.vanderheide@bgfoodfactory.nl

Nico de Groot, ROBO lid (Nico en Aeltsje) info@echtebakkerdegroot.nl

Jan Hulsebosch, ROBO lid (Banketbakkerij Boonstra) j.hulsebosch@home.nl

Romke van der Meulen, ROBO lid (Banketbakkerij Schaafsma)vandermeulenr@home.nl

Rene Wezeman, ROBO lid (Banketbakkerij Nijstad) wezeman@nijstadbanket.nl

Tonny Overdiep, ROBO lid (De taarten van Tonny) info@detaartvantonny.nl

Willem de Jong, ROBO lid (Bakkerij Braaksma en de Jong)Willem_dejong30@hotmail.com


Melissa van Nimwegen, ROBO lid (Kenwerk adviseur)M.vanNimwegen@kenwerk.nl


Esther Veurman, secretaris ROBO (Middelbare Hotelschool Friesland) e.veurman@fcroc.nl

Andre Metz, ROBO lid (Middelbare Hotelschool Friesland) a.metz@fcroc.nl

Krista Jansen, Opleidingsmanagers vakopleiding Horeca en bakkerij k.jansen@fcroc.nl