Ludvig Holberg

- En kanonforfatter

Hvem var han?

Ludvig Holberg var manuskriptforfatter og skrev mange teaterstykker. Han blev født i Bergen i Norge, i en velhavende familie. Han var søn af en oberstløjtnant og datteren af en biskop. Han blev født i 1684 og døde i 1754, så han blev 70 år. Ludvig Holberg er en af Danmarks kanonforfattere, dvs. han har bidraget til Danmarks kulturarv. Ludvig Holberg skrev i oplysningstidens periode. Oplysningstidens tanker gik ud på at sætte sund fornuft over vaner. Ludvig Holberg tænkte også sådan og gik blandt andet ind for kvinders ret til studier og embeder.


Big image

Ludvig Holbergs liv

Ludvig studerede teologi på Københavns universitet, men han ville ikke være præst eller underviser. Han tog til Amsterdam i 1704 og boede der et par år hos en slægtning. I 1706 drog han videre til Oxford med en ven. Det var i Oxford han fandt ud af at han ville være forfatter. Han begyndte skrive informerende tekster. I 1717 blev han professor på Københavns universitet. I 1719 blev Ludvig inspireret af en digter ved navn Andreas Hojer. Ludvig var bidt digterkaldet og stoppede først da han blev interesseret i komedier i 1722. I 1722 fik Ludvig et tilbud om at skrive en komedie for Det Danske Teater. Derefter fortsatte Ludvig med Den Politiske Kandstøber. I 1730 blev Ludvig historiker og samfundsdebattør. Det kom til udtryk i hans næste værker. F.eks. i Nils Klims underjordiske rejse, er kvinder og mænd ligestillede i underverdenen Nazur. I 1751 tog Ludvig Holdberg ud til Tersløsegård og tilbragte resten af sit liv der. Ludvig Holbergs sarkofag befinder sig i Sorø klosterkirke.


Big image

Hovedværker

Ludvig Holberg skrev i alt 33 komedier. Han er mest berømt for sine komedier, men han skrev også romaner og essaysamlinger. Hans komedie Jeppe på Bjerget er med i Kulturministeriets Kulturkanon. Andre berømte værker er: Erasmus Montanus, Niels Klims underjordiske rejse, Den politiske kandstøber, Den stundesløse og Den vægelsindede. Ludvig Holberg kunne lide at bruge fremmedord, for han mente at de nuancerede sproget.