SUT I OROESI SWNAMI!

Popeth sydd angen gwybod!!!

Swnami

  Yn gyntaf dysgwch am y peryglon posib; gwelwch os mae potensial fod swnami gallu effeithio eich ysgol.


  Paratowch rhagblaen i wnewch yn siŵr bod gennych bac diogelwch gyda thwr, bwyd a chit cymorth cyntaf, hefyd bydd rhaid i chi brynu pethau pŵer hunan.


  Gwnewch yn siŵr bod pawb yn gwybod ble mae'r pac diogelwch.


  Dysgwch yr arwyddion naturiol.


  Casglwch bopeth ohonot ti fas y ti, i ti fewn y tŷ.


  Os mae eich athro/athrawes yn dweud rhywbeth wrthych chi, gwrandewch.


  Ewch i gysgod fel rhywle o dan ddaear.


  Ewch a phopeth sydd angen i mewn i'r cysgod.


  Ewch a PHAWB i mewn i'r cysgod.


  Arhoswch i fwrdd o ffenestri a drysau ac unrhyw beth danjerus.


  Peidiwch â defnyddio electroneg, defnyddiwch bethau gyda batri.


  Os oes hawl i chi gadael, GADAEL.