קווי 67-הקו הירוק

לחזור כן או לא

הקוו הירוק

הקו הירוק הוא קו שביתת-הנשק של מדינת ישראל עםמצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967. שמו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. כינויים נוספים לקו הירוק הם "גבולות 4 ביוני 1967", "גבולות 67" וגם "גבולות 48".

לפי דעתי ישראל לא צריכה לחזור לקווי 67-הקו הירוק. מפני שישראל היא מדינה במלא קטנה. ואנחנו לא צריכים לתת עוד שטחים למדינות ערב כדי שיהיו איתנו בשלום כמו קווי 67 -הקוו הירוק.

הבעיות הצבאיות של התוואי

הקו הירוק, בקטעים התוחמים את "יהודה ושומרון" (הגדה המערבית) ואת "רצועת עזה" יצר מחסום סגור בתוך אזור שהיה מיושב בצפיפות, ואשר לא היה בו כל גבול לפני כן. לפיכך, קביעת התוואי המדויק שלו הייתה מסובכת, ופגיעתו ביישובי הסְפר הייתה גדולה. לאורך רוב התוואי קיבע הקו הירוק את מצב החזית בתום מלחמת העצמאות.