זהירות ברשת האינטרנט

אריאל כיתה ד'2

לא לקנות דברים באינטרנט בלי רשות של ההורים

באינטרנט אתה לא יודע אם מי אתה מדבר
בטיחות באינטרנט 2013
מכירים ולומדים מסכנות ברשת נזהרים