Creatieve therapie

Stimuleren van ontwikkeling

Doelen van creatieve therapie

Ervaringen van mensen ten behoeve van ontwikkelingsprocessen staan centraal:

- Emotioneel.

- Cognitief.

- Sociaal.

- Lichamelijk (Visser, 2009 in Schweizer, 2014).


Ervaringsgericht werken: kijken, aanraken en vormgeven.


Jongeren leren om op een visuele, concrete en/of tastbare manier, te laten zien wie hij/zij is. Observatie vindt plaats door het analyseren van lichaamstaal, materiaalbeleving en materiaal-hantering (Fikke, 2012).

Onderzoek

Redenen voor onderzoek:

-Sociale problematiek.

- Weinig zicht op eigen functioneren.

- Moeite zich te uiten.

- Spanningsproblematiek.

- Concentratieproblematiek.

- Omgaan met frustratie.

- Rigiditeit.

- Weinig innerlijke structuur.

- Planningsproblematiek.

- Moeite met onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid.


Onderzoek van Pioch (Schweizer, 2014) duidt aan dat na de vaktherapeutische behandeling er op school minder sociale problemen plaatsvinden. Leerlingen zijn rustiger en kunnen hun aandacht beter bij de les houden. Doordat er verschillende therapieën zijn gebruikt is het lastig na te gaan of de creatieve therapie hierbij heeft geholpen.

Kim en Femke

Kim: Leerkracht op basisschool Klinkers, unit 3, groep 5-6, student MSEN 2e jaar.

Femke: Leerkracht op basisschool Klinkers, unit 1, groep 1-2, basisschoolcoach, student MSEN 2e jaar.

Literatuurverwijzing

Fikke, D. (2012). Beeldend therapeutische observatie bij jongeren met mogelijk een autismespectrumstoornis (ASS). NVBT, Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie.

Schweizer, C. (maart 2014). Beeldende therapie voor kinderen met autismespectrumstoornis. Een beschrijving van werkzame elementen. Wetenschappelijk tijdschrift Autisme, nummer 1 (maart 2014).

Creatieve therapie bij klassiek autisme